В лабораторії видалення та переробки органічної сировини ауд. 7.102 проводяться наступні лабораторні роботи: «Вивчення будови та роботи засобів для видалення гною з тваринницьких приміщень» та «Системи та засоби механізації переробки гною тварин»

В процесі виконання робіт студенти вивчають загальну будову, регулювання  і технологічний процес: транспортерів, скреперних установок,  гідравлічних систем видалення гною; будову та технологічний процес обладнання для розподілу рідкого гною на фракції; загальну схему переробки гною та відходів на біогаз на прикладі біогазової установки ZORG; технологічний процес обладнання для гомогенізації гною і технологічну лінію переробки рідкого гною.