Всі викладачі кафедри ЕТСМ поєднують викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню якості і ефективності навчального процесу.

Тематика наукових досліджень співробітників кафедри пов’язана з виробничою та технічною експлуатацією та технічним сервісом машин с.г. призначення. Практично весь склад та аспіранти кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі згідно держбюджетних програм НДІ механізації землеробства Півдня України:

 1. «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства», №0121U109976, керівник теми д.т.н., проф. Надикто В.Т.
 2. «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», №0121U110251, керівник теми к.т.н., проф. Скляр О.Г.
 3. «Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції», №0121U110201, керівник теми д.т.н., проф. Журавель Д.П.
 4. «Розробка технологій та апаратів для очищення та контролю від забруднення поливної води, робочих та мастильних рідин», № 0116U002743.
 5. «Розробка електротехнологічного комплексу і технічних засобів для підвищення якості паливно-мастильних матеріалів», № 0116U002723.

Сферою наукових інтересів кафедри є:

 • Оцінка технологічних процесів в рослинництві;
 • Проектування комплексів машин на основі нових енергетичних засобів;
 • Проектування комплексів машин виконуючих одночасно кілька різнофункціональних операцій;
 • Оцінка показників надійності технологічних комплексів;
 • Розробка технологій та технологічного обладнання відновлення елементів сільськогосподарської техніки при ремонті;
 • Розробка технологій та технологічного обладнання для енерго- та ресурсозбереження в технологічних процесах АПК;
 • Інноваційні шляхи забезпечення технічного сервісу аграрного виробництва;
 • Розробка технологій та технологічного обладнання для переробки олійних культур;
 • Розробка технологій та апаратів для очищення та контролю від забруднення поливної води, робочих та мастильних рідин;
 • Розробка електротехнологічного комплексу і технічних засобів для підвищення якості паливно-мастильних матеріалів.

НПП кафедри ЕТСМ проводить наукові дослідження за різними напрямками, основними з них є:

 • Виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • Підготовка та виконання монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій, наукових статей;
 • Підготовка докторської і кандидатських дисертацій викладачами і аспірантами кафедри;
 • Участь викладачів та аспірантів кафедри в міжнародних, республіканських та внутрішньовузівських конференціях;
 • Наукове співробітництво з провідними підприємствами АПК України (участь у днях поля);
 • Участь в міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;
 • Залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи.

За останні роки співробітниками кафедри захищено чотири дисертації:

 1. д.т.н. Кувачов В.П. (2021 р.);
 2. д.т.н. Журавель Д.П. (2018 р.);
 3. к.т.н. Ігнатьєв Є.І. (2018 р.);
 4. к.т.н. Бондар А.М. (2014 р.).

Протягом всього періоду існування механіко-технологічного факультету його вченими проводиться велика науково-дослідна та науково-методична робота щодо удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки фахівців для сільського господарства. Результатами науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу та аспірантів кафедри експлуатації та технічного сервісу машин стали розробки кафедри, які пройшли випробування в лабораторіях ТДАТУ і господарствах півдня України.

Викладачами кафедри вдосконалюється існуючі вимірювальні прилади та розробляються нові апаратно-вимірювальні комплекси. Подальша науково-дослідна робота спрямована на вирішення наступних задач: обґрунтування схеми і параметрів жниварно-лущильного агрегату на базі орно-просапного трактора; обґрунтування параметрів причіпного асиметричного жниварного агрегату; розробка та перевірка в умовах півдня України комплексу машин для вирощування просапних і зернових культур агрегатами на основі тракторів ХТЗ-160; обґрунтування параметрів та режимів роботи транспортного машинно-тракторного агрегату на основі модульних енергетичних засобів тощо.


Інформаційні звіти кафедри

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2022 рік кафедри експлуатації та технічного сервісу машин

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2021 р. кафедри Машиновикористання в землеробстві

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2021 рік кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2020 р. кафедри Машиновикористання в землеробстві

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2020 рік кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2019 р. кафедри Машиновикористання в землеробстві

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2019 рік кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2018 рік кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2016 р. кафедри Машиновикористання в землеробстві

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ про науково-дослідну роботу за 2017 р. кафедри Машиновикористання в землеробстві

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2017 рік кафедри «Технічний сервіс в АПК»

Інформаційний звіт про науково-дослідну роботу за 2017 рік кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» (проміжний)


Звіти про науково-дослідну роботу / науково-дослідних лабораторій кафедри

Звіт про науково-дослідну роботу ПРОГРАМА: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (проміжний) 2023 р.

Звіт про науково-дослідну роботу ПРОГРАМА: «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства» (проміжний) 2023 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Технічний сервіс і надійність с.г. техніки» (заключний) 2021 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Технічний сервіс і надійність с.г. техніки» (заключний) 2020 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Ресурсовикористання в тваринництві» (заключний) 2020 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Ресурсовикористання в тваринництві» (проміжний) 2018 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Ресурсовикористання в тваринництві» (проміжний) 2017 р.

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії «Технічний сервіс і надійність с.г. техніки» (проміжний) 2017 р.

Звіт за науково-дослідною тематикою 04.02.00.02П «Науково обґрунтувати технологічні процеси і технічні засоби формування комбінованої підстилки для покриття стійл корів з урахуванням їх фізіологічних особливостей» 2016 р.


Звіти про науково-дослідні роботи кафедри

Звіт про науково-дослідну роботу Тема 04.02.00.02П «Науково обґрунтувати технологічні процеси і технічні засоби формування комбінованої підстилки для покриття стійл корів з урахуванням їх фізіологічних особливостей», 2018 р.

Звіт про науково-дослідницьку роботу на тему «Розробка технології та відновлення шнеків» 2017 р.

Звіт про науково-дослідницьку роботу на тему «Порівнільні аеродинамічні випробування крильчаток вентиляторів DC5 Borg Warner (виробництво Німеччина) та ВМПВ001.00.15-СБ (виробництво Україна)»