За підсумками роботи наукових гуртків у 2019-20 навчальному році було проведено: ІІ Регіональну студентську науково-практичну конференцію «ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ»VІІ Всеукраїнську науково-технічну Інтернет-конференцію молодих учених, магістрантів та студентів. Студенти та магістранти з наукових гуртків кафедри прийняли участь в заходах та виступили з доповідями за результатами своєї роботи, а також були написані тези до збірників:

Федоренко В.А. Напрями розвитку доїльного обладнання від компанії «Делаваль». Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 229-232.

Волков О.Ю. Зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва за рахунок скорочення енергії на кормоприготування / О.Ю. Волков // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). – С. 15-17.

Мельников В.Я. Напрями енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах / В.Я.Мельников // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). – С. 44-47.

Халаїм М. Зниження витрат енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції / М. Халаїм // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). – С. 86-89.

Данилків Д.О. Морфологічний аналіз і синтез мийного обладнання. Науковий керівник: Г.І. Дашивець, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 10.

Лаба В.П. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту гноєзбирального транспортеру ТСН-3,0Б. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 11.

Полєтаєв С.В. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту універсального кормораздавача КУТ-3,0А. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 14.

Самборський В.Р. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту універсального кормораздавача КТУ-10А. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 15.

Омел’яненко А.В. Огляд існуючих способів видалення гною. Науковий керівник: Д.О. Мілько, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 16.

Бублик А.Д. Дослідження впливу біодизельних пальних на метали. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 17.

Димченко Д.В. Аналіз технологій внесення соломистого гною. Науковий керівник: С.В. Дереза, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 18.

Мозговий Я.Ю., Тристан Р.В. Аналіз систем комплексного енергозабезпечення тваринницьких об’єктів з використанням відновлюваних нетрадиційних джерел енергії. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 21.

Фурдак Т.В. Аналіз способів перемішування рідких компонентів. Науковий керівник: О.В. В’юник, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 26.

Халаїм А.М. Дослідження надійності прес-гранулятора за нормальним розподілом / А.М. Халаїм // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 33.

Сердюк О.В. Дослідження надійності прес-гранулятора за логарифмічно-нормальним розподілом / О.В. Сердюк // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 34.

Волков О.Ю. Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / О.Ю. Волков // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 35.

Кідалов О.О. Кількісні показники економічного аналізу надійності техніки / О.О. Кідалов // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 36.

Угольніков В.В. Результати неправильної переддоїльної стимуляції вимені корів / В.В. Угольніков // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 37.

Лазарєв М.М. Залежність жирності молока від способу доїння / М.М. Лазарєв // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 38.

Лебідь М.Р. Залежність рівня окситоцину від переддоїльної стимуляції / М.Р. Лебідь // Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 39.

Єльцов С.С. Аналіз видів гною (посліду) тварин / С.С. Єльцов // Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 11.

Асадян Д.С. Аналіз технологій отримання біогазу / Д.С. Асадян // Науковий керівник: О.Г. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 14.

Гера А.М. Аналіз технологій переробки гною на органічне паливо / А.М. Гера // Науковий керівник: О.Г. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 15.

Ігнатенко Д.Г. Способи і методи використання відходів тваринництва для біогазового виробництва / Д.Г. Ігнатенко // Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 58.

1-24 квітня 2020 року на базі кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» було проведено I Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ».

В конференції прийняли участь близько 150 учасників закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, здобувачів наукових ступенів, докторантів, аспірантів, магістрантів та здобувачів вищої освіти, фахівців і керівників сільськогосподарських та переробних підприємств АПК різної організаційно-правової форми та всі, кого цікавить проблематика технічного забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. серед учасників і здобувачі вищої освіти – учасники наукових гуртків, що працюють під керівництвом співробітників кафедри-організатора конференції. Загалом було підготовлено та опубліковано  42 тези здобувачів вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри.


В розрізі роботи наукових гуртків студентами під керівництвом викладачів було виконано певний об’єм наукових досліджень, що стало підґрунтям до написання студентських наукових і науково-дослідних робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за наступними тематиками:

«Розробка технології приготування сирих кормів для сільськогосподарських тварин з удосконаленням змішувача» МЕЛЬНИКОВ В.Я. (21 САІ  група) науковий керівник к.т.н., доцент Наталія Іванівна БОЛТЯНСЬКА