Дидур В.А. Влияние схемы компоновки фильтростанции на технологическую надежность систем капельного орошения плодових насаджений / В.А. Дідур, Б.А. Ильницкий, И.Б. Вороновский, О.П. Назарова / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. -С. 190-203.

Дидур В.А. Технология переработки семян клещевины на малотоннажных предприятиях / В.А. Дидур, В.А. Ткаченко / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. – С. 21-36.

Дидур В.А. Проектування робочого органу фрези для обробітку ґрунту / В.А. Дідур, С.А. Мінько / Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання Вип. 14, т. 2.– Мелітополь: ТДАТУ, 2014. -С. 61-65.

Дідур В.А. Дослідження ефективності детоксикації токсину в насінні рицини інфрачервоним випромінюванням / В.А. Дідур, О.О. Троїцька, М.Ю. Ковязина / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 2.– Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2014. -С. 43-51.

Дідур В.А. Методика випробувань автотракторних вентиляторів / В.А. Дідур, А.Б. Чебанов // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн.- Дослідницьке (Київ.обл.) – 2014. -№8 – C. 26-29.

Скляр О.Г. Особливості організації викладання дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали X Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, Я.Ю. Збаравської. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 257-259.

Скляр О.Г. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 138-139.

Skliar А. Justification of conditions for research on a laboratory biogas plan / А.Skliar, R.Skliar // MOTROL: Motoryzacja I Energetyka Rolnictwa. – Lublin, 2014 – Vol.16. No2, b.-P.183-188.

Скляр О.Г. Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 88-94.

Скляр О.Г. Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип.4. Т.1, – С. 3-9.

Скляр О.Г. Аналіз конструкцій біогазових установок з вібраційною інтенсифікацією процесу анаеробного бродіння / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ.– Мелітополь, 2014. – Вип. 14. Т.3, – С. 196-203.

Скляр О.Г. Аналіз методів визначення часу перебування та навантаження на метантенк / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2014. – Вип. 148, – С. 405-412.

Мілько Д.О. Теоретичні дослідження продуктивності двошнекового ущільнювача з однобічним обертанням шнеків / Д.О. Мілько // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти / Копіцентр «Документ – сервіс». – Вип. 2. – Мелітополь, 2014. – С. 61 – 67.

Мілько Д.О. Теоретичні дослідження руху матеріальної точки в просторі двошнекового ущільнювача / Д.О. Мілько // Вісник Харківського національного технічного університету імені П. Василенка / ХНТУСГ. – Вип. 144. – Харків, 2014. – С. 102 – 106.

Мілько Д.О. Обґрунтування параметрів процесу ущільнення рослинної сировини в горизонтальному клиноподібному каналі / Д.О. Мілько // «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»: Матеріали ХХІІ міжнародної науково – технічної конференції та ІХ Всеукраїнської конференції – семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі агра-рної інженерії 21 – 23 травня 2014 р. – ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха, 2014. – С. 144 – 146.

Мілько Д.О. Моделювання кормових раціонів молочного поголів’я в стійловий період / Д.О. Мілько // Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник / ННЦ «ІМЕСГ». – Вип. 99. Т. 1. – Глеваха, 2014. – С. 550 – 559.

Мілько Д.О. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми самозавантажувального кормороздавача з розширеними властивостями вивантаження / Д.О. Мілько // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне фахове видання Вип. 4. Т. 1 ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – С.

Безпалов Р.І. Критеріальна модель нерівномірності подачі дрібнодисперсних матеріалів / Р.І. Безпалов, Д.О. Мілько // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Вип. 14. Т. 3. – Мелітополь, 2014. – С. 210-216.

Милько Д.А. Теоретические основы процесса последовательного двухстадийного уплотнения растительного сырья / Д.А. Милько // Современные проблемы освоения новой техники, технологий организации технического сер-виса в АПК: материалы международной научно – практической конференции, посвященной 60-летию Белорусского государственного аграрного технического университета и памяти первого ректора БИМСХ (БГАТУ) доктора технических наук, профессора В.П. Суслова. / БГАТУ. – Минск, 2014. – С. 70 – 75.

Журавель Д.П. Особливості використання олив біологічного походження для мобільної техніки / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО гол. ред. В.А. Дідур. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 2. – С. 157-165.

Журавель Д.П. Дослідження надійності ущільнюючих елементів паливних насосів високого тиску дизелів в середовищі біопалива / Д.П. Журавель, В.А. Коломоєць // Праці ТДАТУ : наукове фахове видання. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14. т.2. – С. 76-86.

Смелов А.А. Конструктивно-технологічне підвищення надійності ходової частини культиватора КПС-4 / А.А. Смелов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наукове фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – Вип. 4, т. 1. – С. 121-136.

Лобанов М.И., Смелов А.А., Якуничева А.Ю. Областная система информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства Украины. Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. ФГБНУ «РосИнформАгротех», 2014 С. 144-149.

Дашивець Г.І. Дослідження факторів, що впливають на якість ремонту двигунів / Г.І. Дашивець, В.В. Паніна // Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь, ТДАТУ, 2014 – Вип. 4, Т.1. – С. 101-106.

Шокарев О.М. Аналіз пристроїв для сепарації обчесаного вороху сільськогосподарських культур / О.М. Шокарев, О.О. Шокарев, К.О. Шегеда // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електрон. наукове фах. видання. – Вип. 4, т. 2. – С.136-145.

Паніна В.В. Підвищення зносостійкості гільз циліндрів двигунів / В.В. Паніна, Г.І. Дашивець / Науковий вісник ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип.4. – Т.1.– с.115-120.

Болтянська Н.І. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 14. Т.4, 2014.-С. 204-209.

Болтянська Н.І. Забезпечення якості продукції у галузі сільськогосподарського машинобудування / Н.І. Болтянська // Науковий вісник національого університету біоресурсів та природокорисрування. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2014– Вип.196, ч.1 .- С. 239-245.

Болтянська Н.І. Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві / Н.І. Болтянська // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 4. Т.1, 2014.-С. 16-22.

Болтянська Н.І. Вплив технологічних параметрів продуктивності тварин на підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 14. Т.2, 2014.-С. 243-253.

Болтянська Н.І. Нормирование механической обработки восстановленных деталей сельскохозяйственной техники / Н. Болтянська, Л. Роговский, О. Зазимко, С. Кюрчев // Motrol : Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. – 2014/ Vol.16. No3, b.-P.322-330.

Болтянська Н.І. Інтерактивні методи навчання як додаткові можливості формування особистості студента / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 19-20.

Болтянський Б.В. Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарских підприємств / Мовчан В.Ф., Болтянський Б.В., Ігнатьєв Є.І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 14, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. – С.164-174

Болтянський Б.В. Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві / Болтянський Б.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 4, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. – С.69-75.

Болтянський Б.В. Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні / Болтянський Б.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 4, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. – С.10-15.

Болтянський Б.В. Роль та місце дисципліни «Енергозбереження в тваринництві» в підготовці фахівців АПК / Б.В. Болтянський // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 20-22.

Бондар А.М. Визначення показників керованості колісної машини з адаптивним рульовим керуванням за допомогою комп’ютерного імітатора [Електронний ресурс] / А.М. Бондар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – Вип.4. т. 1. – С.101-106.

Кістечок О.Д. До питання стабільності руху заглибленого фронтального плуга / О.Д. Кістечок // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь ДАТУ, 2014. – Вип. 4, т. 2. – С.168-173.

Дереза О.О. Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. Вип. 4.-Т.1.-Мелітополь, 2014.- С.95-100.

Дереза О.О. Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті зближення навчання з виробництвом / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір» .- Мелітополь,  2014.-С. 48-50.

Дем’яненко Д.В. Кинематический анализ рычажной системы пневмокормораздатчика с дозированием в трубе / Д.В. Дем’яненко, А.П. Чаплинський, В.Я. Дем’яненко // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету – Том 2 Вип. 4: Мелітополь, 2014. – С.65-.


Аюбов А.М., Качерян С.К. Технології збирання сільськогосподарських культур методом очісування рослин на корені на полях НДЦ ТДАТУ. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.4.Т.2, 2014. С. 159-163.

Аюбов А.М., Качерян С.К., Захаров К.Ю. Пошук конструктивних рішень різального пристрою збиральних машин. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.4.Т.2, 2014. С. 289-292.

Аюбов А.М., Качерян С.К., Захаров К.Ю. Энергетические параметры прицепного очесывающего адаптера. // Науковий вісник ТДАТУ.- Мелітополь.- Вип.4.Т.2, 2014. С. 297-301.

Аюбов А. М., Антощенков В. Н. Обработка пропашных культур и анализ точности движения машинно-тракторного агрегата // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип.4, Т.2. С. 131-136. Режим доступу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/e-index.html.

Кувачов В. П. Обґрунтування енергонасиченості спеціалізованих са-мохідних енерготехнологічних засобів мостового типу // Науковий вісник ТДАТУ.– 2014. – Вип.4, т.2. – С. 124-131.

Кувачов В.П. Спеціалізований транспортний засіб для колійного землеробства / В.П. Кувачов // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.-2014. – №148. – С. 63-69.

Пульянов В.П., Кувачов В.П. Перспективи роботизації сільськогосподарського виробництва // Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів, Мелітополь, ТДАТУ, 2014. – С.34-36.

Мовчан В.Ф. Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств / В.Ф. Мовчан, В.М. Болтянський, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь. – Вип.4.Т.3, 2014. – с. 104-114.

Мовчан В.Ф. Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки / В.Ф. Мовчан, В.Б. Мітков, В.М. Масалабов, В.В. Тарасенко, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.4.Т.3, 2014. – с. 90-97.

Альтернативний попередник для озимої пшениці / Яловий Д.В., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2013 року «Проблеми механізації та електрифікації АПК». – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Випуск І. – С. 53-55.

Кюрчев В.М. Адамчук В., Булгаков В., Надикто В. Агрегатування плугів Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. – 2014. – № 15. – С. 42-44.

Кюрчев В.М. Ломейко О.П. Впровадження ідей Болонського процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір : матеріали міжнародної науково-методичної конференції / ТДАТУ. – 2014. – С. 3-7.

Кюрчев В.М. Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора Механізація та електрифікація сільського господарства : міжвідомчий тематичний науковий збірник / НАНУ, ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха, 2014. – Вип. 99, т. 2. – С. 177-184.

Кюрчев В.М. Надикто В., Аносов В. Нові комбінації МТА FARMER. – 2014. – № 8. – С. 92-93.

Кюрчев В.М. Адамчук В., Булгаков В., Надикто В. Україні потрібен власний типаж тракторів Аграрний тиждень. Україна : всеукраїнський діловий журнал. – 2014. – № 14. – С. 48-51.

Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М. Україні потрібен власний типаж тракторів Аграрний тиждень, 2014, №14.

Надикто В .Т. Визначення максимального буксування колісних рушіїв з урахуванням обмеження їх тиску на грунт Техніка і технології АПК, 2014, №7

Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М. Агрегатування плугів Аграрний тиждень, 2014, №15

Надикто В.Т. Величко Е.В. Определение точек оптимума двух классов двузонных функций Инженерный журнал: наука и инновации, 2014, вып. 5. URL:http: /engjo-urnal.ru/ catalog / fundamentals/math/ 1928.html

Надикто В .Т. Кюрчев В.М., Аносов В.І., Лазаренко І.П. Комплекс машин на основі трактора серії ХТЗ-160 для вирощування просапних культур» Патент України №56384 на науковий твір, 2014.

Надикто В.Т. Оцінка стійкості руху машинно-тракторних агрегатів Техніка і технології АПК, 2014, №6

Надикто В.Т. Масалабов В.М. Як збільшити ефективність МТА The Ukrainian Farmer, 2014, №7

Надикто В.Т. Методика визначення потужності двигуна с.-г. трактора Техніка і технології АПК, 2014, №1

Надикто В.Т. Про доцільність застосування оборотного плуга. Вісник аграрної науки, 2014, №10

Надикто В.Т. Потужність двигуна і клас трактора The Ukrainian Farmer, 2014, №1

Надикто В.Т. Величко О.В. Означення точки оптимуму кривої та спосіб її визначення Техніка і технології АПК, 2014, №2

Мовчан В.Ф., Мітков В.Б., Масалабов В.М., Тарасенко В.В., Ігнатьєв Є.І. Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.4.Т.3, 2014. – с. 90 – 97.

Мовчан В.Ф., Болтянський В.М., Ігнатьєв Є.І. Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь. – Вип.4, Т.3, 2014. – С. 104 – 114.

Підвищення й обґрунтування попиту на модернізацію сільськогосподарської техніки / Мовчан В.Ф., Мітков В.Б., Масалабов В.М., Ігнатьєв Є.І. // Праці ТДАТУ, випуск 14, том 3.– 2014 р. – с. 150 – 157.

Сербій Є.К. Концептуальні підходи статистичного аналізу дискретної моделі дра-жированої насінини // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільському господарстві». – Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2014. – стор. 100-101

Сербий Е.К., Семов И. Н. Исследования динамики деформирования и разрушения дражированных семян // Ресурсосберегающие технологии и технические средства для производства продукции растениеводства и животноводства: сборник статей Международной научно-практической конференции: – Пенза, РИО ПГСХА (Рос-сия). – 2014 стр. 7-9

Сербій Є.К. Міцнісні властивості компонентів для дражирування насіння / Є.К. Се-рбій // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських ма-шин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград. – 2014. – Вип. 44 – C. 95-106

Сербій Є.К. Гідрофільні властивості компонентів для дражирування насіння // Є.К.Сербій, І. О. Гусар / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2014. – Вип. 18 (32), кн. 2. – стор. 141-153

Сербий Е.К. Динамика свойств дражированных семян в почве // Материалы Меж-дународной научно-технической конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве», Т. 2. – Минск – РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 2014. – стр. 45-54

Сербий Е.К. Концепция дискретного моделирования дражированных семян // Ма-териалы Международной научно-технической конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве», Т. 2. – Минск – РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 2014. – стр. 137-147

Сербій Є.К. Статистичне дослідження дискретної моделі дражированої насінини // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 28. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – стор. 86-101

Сербій Є.К. Методика обґрунтування кількісного складу композицій для дражу-вання насіння Праці / ТДАТУ – Вип. 22. Т.4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – стр. 70-83

Мітков Б. Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання / Б. Мітков, Т. Чорна, В. Мітков, А. Дацер // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агроінженерні дослідження. – 2014. – № 18. – С. 56-61.

Шульга О.В. До питання визначення енергоефективності технологічної операції. / О.В.Шульга, В.М.Мітін, Л.О.,Болтянська // Вісник Житомирського Національного агроекологічного університету. Науково теоретичний збірник №2.–2014.–Т. 4, ч І, – С. 333-336.