З 26 по 27 червня 2018 року в м. Дніпро відбувся семінар з обміну досвідом, щодо сталого розвитку молочного фермерства в рамках проекту «Україна: Поширення знань та найкращих фермерських практик молочарського бізнесу» в якому прийняв участь викладач кафедри к.т.н., доц. Болтянський Б.В. і отримав сертифікат.

25-28 червня 2018 року у м. Бургас (Болгарія) відбувся VI Міжнародний науковий конгрес «Сільськогосподарська техніка» (VI International scientific Congress “Agricultural machinery”), який спрямований на надання місця зустрічі для вчених різних країн з метою представлення їх наукових досягнень та обговорення проблем механізації сільського господарства.

Організаторами наукового конгресу виступили Federation Of The Scientific Engineering Unions, Ministry of Agriculture and Food, Agricultural Academy, Agrarian University – Plovdiv, Thracian University – Stara Zagora, University of Forestry – Sofia, Union of the Polish Mechanical Engineers – Poland, Georgia Agricultural University – Tbilisi, Georgia, Kazan State Agrarian University – Russian Federation, Kazakh National Agrarian University – Kazakhstan, State Agrarian University of Moldova, Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture – Ukraina, Industrial Institute of Agricultural Engineering-Poznan, Poland. В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри МВЗ: професор, член-корр. НААН України Надикто В.Т., доцент Кувачов В.П., асистент Ігнатьєв Є.І.

7 червня 2018 року у Мелітополі на базі Таврійського державного агротехнологічного університету пройшов захист дисертації викладача кафедри ТС в АПК к.т.н., доц. Журавля Дмитра Павловича, на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: назва дисертації «Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів»; шифр назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; шифр спеціалізованої ради – Д 18.819.01

6 червня 2018 року у Мелітополі на базі Таврійського державного агротехнологічного університету пройшов захист дисертації викладача кафедри МВЗ ас. Ігнатьєва Євгена Ігоревича, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: назва дисертації «Обґрунтування параметрів комбінованого агрегату для збирання гички на основі орно-просапного трактора»; шифр назва спеціальності – 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; шифр спеціалізованої ради – Д 18.819.01

06-09 червня 2018 року в м. Київ проводилась VI-ї Міжнародна наукова конференція «Інноваційне забезпечення виробництва  органічної продукції в АПК», в рамках якої були представлені доповіді вчених,  науковців,  науково-педагогічних  працівників,  наукових  співробітників,  аспірантів  і  докторантів учасників  VI-ї  Міжнародної  наукової  конференції, в яких розглядалися нинішній стан та  шляхи  розвитку  аграрної  галузі  економіки  України,  надійності  технічних систем,  технологій  і  техніки  інженерії,  удосконалення  та  нові  розробки технологічних процесів, технічних засобів.

Організаторами наукової конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, НДІ техніки та технологій, механіко-технологічний факультет, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Представництво Польської академії наук в Києві, Відділення в Любліні Польської академії наук, Академія інженерних наук України, Українська асоціація аграрних інженерів

В роботі конференції прийняла участь доцент кафедри ТСТТ Болтянська Н.І. з доповіддю «Порівняння традиційних систем опалення з локальним інфрачервоним опаленням в системі локального обігріву споруд на свинарських фермах».

23-25 травня 2018 року в м. Київ на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» присвяченої 120-й річниці з дня заснування НУБіП України, в рамках якої були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів НУБіП України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ в рамках програми секції «Біоінженерія та новітні технології для сталого розвитку» в якій розглядаються завершені етапи розробок з інженерії, новітніх матеріалів та технологій, деревообробної та меблевої технологій, транспортних технологій, цивільного інжинірингу.

Організаторами наукової конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри МВЗ: професор, член-корр. НААН України Надикто В.Т., професор, член-корр. НААН України Кюрчев В.М., доцент Кувачов В.П.асистент Ігнатьєв Є.І.

23-25 травня 2018 року у м. Єлгава (Латвія) проводилась 17-та Міжнародна наукова конференція «Інженерні розробки для розвитку сільських районів» (17 International Scientific Conference: Engineering For Rural Development)Організаторами наукової конференції виступили Латвійський університет наук про життя та технологій, Факультет Інженерії (Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering) та Латвійська академія сільськогосподарських та лісових наук (Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences).

Найбільш актуальними темами конференції були: Сільськогосподарська техніка і тваринництво, Поновлювані і звичайні джерела енергії, викиди парникових газів, АСУ, Інженерні технології та матеріалознавство, Транспорт, автотранспортні засоби та паливо, Технології CAD, CAE, CNC, CAM, PDM і PLM, Інженерна освіта і економіка. В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри МВЗ: професор, член-корр. НААН України Надикто В.Т., доцент Кувачов В.П., асистент Ігнатьєв Є.І.

19-22 травня 2018 року в м. Київ проводилась XІV міжнародна наукова конференція «Раціональне використання енергії в техніці» з нагоди 87-ї річниці від дня народження МОМОТЕНКА Миколи Петровича – TechEnergy 2018, організаторами якої виступили МОН  України,  Національний  університет біоресурсів  і  природокористування  України,  Представництво  Польської академії  наук  в  Києві,  Польська  академія  наук  Відділення  в  Любліні, Академія  інженерних  наук  України,  Українська  асоціація  аграрних інженерів. На  конференції розглядались  завершені  етапи  розробок  за такими тематиками: інновація аграрної науки; технічний сервіс машин; техніка у рослинництві;  техніка у тваринництві; мобільна енергетика; автоматизація та інформаційні технології;   біоенергетичні системи і біотехнологія; транспортні технології і логістика; охорона праці в АПК і природоохоронній сфері. В роботі конференції прийняла участь доцент кафедри ТСТТ Болтянська Н.І. з доповіддю «Ефективне функціонування  технологічного  процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві».

17-18 травня 2018 року у Мелітополі на базі Таврійського державного агротехнологічного університету пройшла Друга виставка-конференція «Сучасне грибівництво», організована компанією «Інфоіндустрія» за підтримки канадського проекту UHBDP, що фінансується урядом Канади та асоціацією MEDA. В заході зі своєю доповіддю прийняв участь в.о. зав.кафедри ТСТТ, д.т.н., доцент Мілько Д.О.

17-18 травня 2018 року на базі інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету проводилась ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», присвячена актуальним питанням ресурсозбережних технологій землеробства, зберігання і переробки сількогосподарської продукції, технічного сервісу машин та обладнання, механіко-технологічного забезпечення сучасного виробництва. В роботі конференції прийняла участь доцент кафедри ТСТТ Болтянська Н.І. з доповіддю «Забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій на фермах великої рогатої худоби»

25-26 квітня 2018 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. ВАСИЛЕНКА під егідою Науково-методичного центру «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України проходив семінар «Сучасне інноваційне технічне обладнання тваринницьких ферм і методики викладання дисциплін» для завідувачів кафедр (провідних викладачів). Учасником заходу від ТДАТУ виступив в.о. завідувач кафедри ТСТТ, д.т.н., доц. Мілько Д.О.

19 квітня 2018 року у м. Херсон проводилась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» важливу тему «Метод аналізу ієрархій у визначенні пріоритетних напрямів інвестування аграрного виробництва» в співавторстві з Грицаєнко Г.І. в цьому напрямку підняв старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

18-19 квітня 2018 року у Харкові проводилась Х Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» зі своєю темою «Інвестування в енергоефективне технічне оснащення сільськогосподарського виробництва» в співавторстві з Грицаєнко Г.І. виступив старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

5 квітня 2018 року на кафедрі «Технічні системи технологій тваринництва» була проведена студентська науково-практична конференція 2017-18 н.р.

30 березня 2018 року з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів на базі Мелітопольського коледжу  Таврійського державного агротехнологічного університету проводилась науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів», в якій з доповідями прийняли участь викладачі кафедри Дереза С.В., Болтянський Б.В. та Болтянська Н.І.

21-22 березня 2018 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. ВАСИЛЕНКА проходила міжнародна наукова сесія «Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин» Кафедра «Технічні системи технологій тваринництва» була представлена на заході таким складом: к.т.н., доц. Скляр О.Г., д.т.н., доц. Мілько Д.О., к.т.н., доц. Болтянська Н.І., к.т.н., доц. Болтянський Б.В., ст. викл. Дереза С.В., зав. лаб. Григоренко С.М., інж. Комар А.С.

12 грудня 2017 року у м. Мелітополь проводилась Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва» важливу тему «Технічне забезпечення як головний пріоритет в інвестуванні аграрного підприємництва» в співавторстві з Грицаєнко Г.І. в своєму виступі підняв старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

З 11 по 22 грудня 2017 року на базі Національного наукового центру «Інституту механізації та електрифікації сільського господарства» (с.м.т. Глеваха) проводилась ІV-а Науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» Від кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» виступили: д.т.н., доц. Мілько Д.О. к.т.н., доц. Болтянська Н.І., к.т.н., доц. Болтянський Б.В., ст. викл. Дереза С.В., ас. Дем’яненко Д.В., зав. лаб. Григоренко С.М.

з 08 по 11 листопада 2017 року в м. Задарі (Хорватія) відбувся 28-й Міжнародний симпозіум DAAAM з інтелектуального виробництва та автоматизації (28th DAAAM international symposium on intelligent manufacturing and automation).

Симпозіум був організований DAAAM International Vienna у співпраці з ÖIAV 1848, Віденським технологічним університетом, Міжнародною академією інженерії та технології, Університетом прикладних наук – Technikum Wien і під егідою реставраторів Дунаю.

Симпозіум був спрямований на обговорення аспектів сучасного виробництва та автоматизації, таких як: алгоритми, штучний інтелект, CAX, комп’ютерна інтеграція, управління, ріжучі інструменти, дизайн, FEM, робототехніка, а також підтримки розвитку молодих вчених та дослідників, організацію міжнародної (літньої) докторської школи, інавгурацію нових членів Центрального Європейського відділення Міжнародної академії інженерії та інше. В роботі конференції прийняв участь доцент кафедри МВЗ Кувачов В.П.

З 31 жовтня по 02 листопада 2017 р. у місті Києві проходила Міжнародна виставка ефективних рішень для агробізнесу «AGROCOMPLEX – 2017». Доцент кафедри машиновикористання в землеробстві Чорна Тетяна Сергіївна, відвідала цей захід.

30 жовтня 2017 року у Полтаві проводилась ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» зі своєю темою «Investments in the technical support of agrarian production» в співавторстві з Грицаєнко Г.І. в конференції прийняв участь старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

26-27 жовтня 2017 року у м. Ірпінь на базі університета ДФС України проводилась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні» зі своєю темою «Формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки в Україні» в заході прийняв участь старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

25 жовтня 2017 року у м. Київ проводилась І міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» зі своєю темою «Маркетинговий аналіз ринку сільськогосподарської техніки» в співавторстві з Грицаєнко Г.І. в заході прийняв участь старший викладач кафедри  Грицаєнко І.М.

16-18 жовтня 2017 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулася XVIIІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячена 117-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки, академіка ВАСГНІЛ, РАСГН, УААН, член-кореспондента НАН України, д.т.н., професора Петра Мефодійовича Василенка.

У щорічному науковому форумі інженерів-механіків високого рівня взяли участь понад 120 учасників. Це вчені Варшавського університету природничих наук і аграрного університету в Кракові (Польща), Крагуєвацького університету (Сербія), Білоруського державного аграрного технічного університету, Латвійського сільськогосподарського університету, міністерства освіти і науки України, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування України і відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанського агротехнічного інституту», ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства», Вінницького національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського національного аграрного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя і Тернопільського національного економічного університету, Полтавської державної аграрної академії, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України та професорсько-викладацький склад і аспіранти Подільського державного аграрнотехнічного університету. Кафедру МВЗ на конференції з доповідями представляли проф. Надикто В.Т., доцент Кувачов В.П.асистент Ігнатьєв Є.І.

22 вересня 2017 року на базі факультету менеджменту Запорізького національного університету розпочала свою роботу  Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю». Таврійський державний агротехнологічний  університет представляв в.о завідувача кафедри ТСТТ, д.т.н., доцент Мілько Д.О. з доповіддю на тему: “Ефективна технологія двостадійного ущільнення рослинної сировини”.

20-22 вересня 2017 року на базі Вінницького національного технічного університету відбувся «VI Всеукраїнській з’їзд екологів з міжнародною участю». Організаторами з’їзду були Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Вінницький національний технічний університет, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Вінницька міська рада, Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна рада, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет України “КПІ”, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Одеський державний екологічний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності, Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА, Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Liverpool John Moores University, Belarusian State University, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Akaki Tsereteli State University, Technical University of Varna.

Метою з’їзду була зустріч фахівців з питань екології та охорони довкілля для пошуку спільних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України, обміну ідеями та досвідом, обговорення тенденцій і перспектив розвитку даної галузі науки, освіти і практики в контексті стратегії сталого розвитку, встановлення плідних взаємовигідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних дослідженнях. В рамках роботи секції «Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків» від кафедри МВЗ прийняли участь з доповіддю доценти Мітков В.Б. і Кувачов В.П.

З 20 по 23 вересня 2017 року в м. Кропивницький пройшла V Міжнародна агропромислова виставка з демонстрацією техніки AGROEXPO-2017. В рамках виставки було проведено семінари «Розвиток вітчизняного машинобудування для новітніх агротехнологій» та «Інновації вітчизняної сільськогосподарської техніки» в яких прийняли активну участь викладачі кафедри Дереза С.В., Болтянський Б.В. та Болтянська Н.І. і отримали дипломи і подяки. Викладачі кафедри машиновикористання в землеробстві доцент, к.т.н. Чорна Тетяна Сергіївна та доцент, к.т.н. Сербій Євген Костянтинович разом зі студентами механіко-технологічного факультету відвідали захід.

Доповіді співробітників кафедри МВЗ на конференціях та семінарах

 1. Кувачев В.П. Доповідь на Міжнародної науково-практичної конференції (НУБІП, м. Київ, 23–25 травня 2018 р.): // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: тему «Обоснование параметров навесного устройства специализированных ширококолейных агросредств».
 2. Кувачов В.П. Доповідь на XVIІІ Міжнародній науковій конференції, присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, (м. Кам’янець-Подільський, 16–18 жовтня 2017 року) на тему: «Дослідження поперечних зміщень робочих органів ширококолійних агрозасобів для колійної системи землеробства»
 3. Мітков В.Б., Кувачов В.П. Доповідь на VI Всеукраїнському з’їзді екологів (ВНТУ, 21-22 вересня 2017 р.) на тему: «Методика визначення оцінки рівня екологічної безпеки при роботі сільськогосподарських агрегатів»
 4. Сучасні тенденції розвитку гичкозбиральних машин / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. – Київ, 2018. – Том 5. – С. 110 – 112.
 5. Bulgakov V., Nadykto V., Nesvidomin V., Nowak Janysz, Nesvidomin A. Research of technical-operational characteristics of the arable unit working on “push-pull” system // Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. 275 с.
 6. Bulgakov V. M., Nadykto V., Ruzhylo Z.V., Ivanovs Semens, Pascuzzi Simone.  Calculated mathematical model of mounted asymmetric machine tractor unit // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. 275 с.
 7. Bulgakov V. M., Nadykto V., Ruzhylo Z.V., Ivanovs Semens, Pascuzzi Simone. Scientific preconditions for improving the sustaina-bility of movement of reaper unit // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. 275 с.
 8. Надикто В.Т. – районний семінар присвячений збиранню врожаю с.-г. культур (15.06.2017 р.).
 9. Надикто В.Т. – обласний семінар з питань продажу землі, м. Запоріжжя (05.07.2017 р.).
 10. Надикто В.Т. – виступ на семінарі Лозівські машини. УПЕК, м. Лозова (28.07.2017 р.).
 11. Надикто В.Т. – модератор агрофоруму в «Козак-паласі», м. Запоріжжя (01.11.2017 р.).
 12. Надикто В.Т. – круглий стіл з питань розвитку аграрних ВНЗ, МОН, м. Київ (23.11.2017 р.).
 13. Надикто В.Т. – районний семінар з проблем весняно-польових робіт, м. Мелітополь (20.02.2018 р.).
 14. Надикто В.Т. – обласний семінар з організації весняно-польових робіт, м. Запоріжжя (23.02.2018 р.).

    15. Надикто В.Т. – практичний семінар з проблем технічного сервісу, с. Терпіння Мелітопольського району (02.03.2018 р.).

Доповіді співробітників кафедри МВЗ на закордонних конференціях та семінарах

 1. Experimental study of operation indicators of beet tops harvesting machine for sugar beet tops continuous cutting / V.Bulgakov, V. Adamchuk,Ye.Ihnatiev, H. Beloev, P.Kangalov,B. Borisov, G. Mitev // VI International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Burgas, 25-28 june 2018.
 2. Justification of scientific and practical approaches to rational use of straw and plant residues / V.Bulgakov, V. Melnik,Z. Ruzhylo,M. Arak,J. Olt,Ye.Ihnatiev // VI International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Burgas, 25-28 june 2018.
 3. Contemporary trends in the improvement of beet top removing mechanisms and machines / V.Bulgakov, V. Melnik,Z. Ruzhylo,S. Ivanovs,Ye.Ihnatiev // VI International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Burgas, 25-28 june 2018.
 4. Theoretical investigation and development of a design of a new haulm topping machine / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // Scientific proceedings II international scientific-technical conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21, 2017. – pp. 81 – 83.
 5. Field experimetal reseach of the combined fertilizing-seeding machine-tractor aggregate / Bulgakov V., Petrychenko I., Ihnatiev Y., Nozdrovicky L, Kroсko V., Findura P., Korenko M., Ivanovs S. // Scientific proceedings II international scientific-technical conference “Conserving soils and water”. – Burgas. – Issue 21, 2017. – pp. 66 – 71.
 6. Experimental investigation of harrow with spring teeth for cultivation of sugar beets / Bulgakov V., IvanovsS., Bandura V., Ihnatiev Y. // 17th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Vol. 17, May 23-25, 2018. Jelgava. – p.p. 215–221.
 7. Theoretical investigation of a rear-mounted linkage for wide-span tractors / V.Bulgakov, I. Holovach, V. Melnik ,S. Ivanovs, Z.Ruzhylo, Kuvachov V. // VI International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Burgas, 25-28 june 2018.
 8. Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of plouhing aggregate assembled according to “push-pull” scheme // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 17 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 17. – Jelgava, Latvia, May 23 – 25, 2018.
 9. Ivanovs S., Bulgakov V., Nadykto V.Kuvachov V. Theoretical investigation of turning ability of two-machine sowing aggregate // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 17 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 17. – Jelgava, Latvia, May 23 – 25, 2018.
 10. Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachоv V., Arak M. & Olt J. Study into movement of wide span tractors (vehicles) used in controlled traffic farming // 28th DAAAM international symposium on intelligent manufacturing and automation – Vienna, 2017.
 11. Chorna T. Tehnologienfur den Anbau von Feldfruchen im Suden der Ukraine // International Workshop Crop Production Anhalt University of Applied Sciences 11 June 2018 (Saale).
 12. Надикто В.Т. – доповідь на міжнародній конференції, Русенський університет ім.. А. Кінчева, Болгарія (19.06 – 25.06. 2017 р.).
 13. Надикто В.Т. – друга доповідь на міжнародній конференції, Русенський університет ім.. А. Кінчева, Болгарія (19.06 – 25.06. 2017 р.).
 14. Надикто В.Т. – науково-практичний семінар, Мінська обл.., м. Борисів, Беларусь (23.05.2018 р.).
 15. Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. Field experimental investi-gations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT Jelgava,23.-25.05.2018.