З 8 червня по 26 червня 2020 року на базі кафедри «Електротехнології і теплові процеси» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проходила І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії».

В конференції з доповідями прийняли участь проф. Журавель Д.П.,  інж. Петренко К.Г.  та доц. Болтянська зі своїм вихованцем з наукового гуртка Клецко І.М. за результатами роботи конференції було видано збірник Матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії» та доповідачам було видано сертифікати учасників.

29 травня 2020 року в м. Житомир в Поліському національному університеті (Житомирському національному агроекологічному університеті) проходила ІV Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Поліський національний університет (Україна), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний університет штату Пенсільванія (США), Університет Вітовта Великого ( Литва), Національний аграрний дослідницько-інноваційний центр інституту агроінженерії (Угорщина), Дослідницький інститут агроінженерії (Чеська республіка), Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Біоенергеична асоціація України, Науково-інноваційний інститут інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності факультет інженерії та енергетики.Конференція проводилась для наукових співробітників, викладачів, закладів вищої освіти, фахівців і керівників сільськогосподарських та переробних підприємств АПК різної організаційно-правової форми, працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування.

В конференції прийняли участь представники кафедри ТСС АПК доц., к.т.н. Болтянська Н.І., проф., к.т.н. Скляр О.Г., доц., к.т.н. Скляр Р.В. проф., д.т.н. Журавель Д.П. та технік І категорії Комар А.С. За результатами роботи конференції було сформовано програму конференції та випущено Збірник Матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції в 2 частинах, в який увійшли і матеріали доповідей, представлених співробітниками зазначеної кафедри.

28-29 травня 2020 року на базі інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва відбулась VІ Міжнародна науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Zoom. Першого дня роботи прийняли участь в конференції 24 науковці, а другого дня 45 учасників конференції. Від ТДАТУ були заявлені доповіді представників кафедри ТСС АПК доцент к.т.н. Болтянської Н.І. та технік І категорії Комара А.С., які прийняли активну участь з доповідями в роботі конференції.

25-26 травня 2020 року в навчально-науковому інституті технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Організаторами конференції виступили: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Білоруський державний агротехнічний університет (Республіка Білорусь), Природничий університет у Любліні (Польща), Державний аграрний університет Молдови (Молдова), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В роботі конференції прийняли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, фахівці, провідні спеціалісти та практики, молоді вчені, аспіранти та студенти. Від кафедри ТСС АПК підготували доповіді та прийняли в ній участь к.т.н., доцент Болтянська Н.І. та технік І категорії Комар А.С.

23-24 травня 2019 року в Уманському національному університеті садівництва відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». В роботі конференції прийняли участь д.т.н., проф. кафедри МВЗ Михайлов Є.В., аспірант Афанасьєв О.О. з доповіддю «Результати експериментальних досліджень лабораторного стенду машини попереднього очищення зерна».

20 травня 2020 року  на базі Полтавської державної аграрної академії за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Полтавської державної аграрної академії, академії WSB (Республіка Польща), Опольського університету (Республіка Польща), національного аграрного університету Вірменії (Республіка Вірменія), Азербайджанського державного аграрного університету та Азербайджанського університету кооперації (Азербайджанська республіка) ПДАА проходила І Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід»,

В роботі конференції прийняли активну участь  з доповідями: «Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур», «Підвищення енергоефективності сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку»  та «Використання поновлюваних джерел енергії в сільських територіях» представники кафедри ТСС АПК к.т.н., доцент Болтянської Н.І. та технік І категорії Комара А.С. 

3 квітня 2020 року в м. Монако відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «LES TENDANCES ACTUELLES DE LA MONDIALISATION DE LA SCIENCE MONDIALE»В роботі конференції в  секції біологічні науки з доповіддю виступив викладач кафедри технічного сервісу та систем в АПК  д.т.н., проф. Мілько Д.О.

1-24 квітня 2020 року на базі кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» було проведено I Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ».

В конференції прийняли участь близько 150 учасників закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, здобувачів наукових ступенів, докторантів, аспірантів, магістрантів та здобувачів вищої освіти, фахівців і керівників сільськогосподарських та переробних підприємств АПК різної організаційно-правової форми та всі, кого цікавить проблематика технічного забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. Серед учасників і співробітники кафедри-організатора.

20-21 березня 2019 року в Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». В роботі конференції прийняли участь:

 1. Д.т.н., проф. кафедри МВЗ Михайлов Є.В. з доповіддю «Обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах півдня України». Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652
 2. Д.т.н., проф. кафедри МВЗ Михайлов Є.В., аспірант Афанасьєв О.О. з доповіддю «Теоретичні передумови процесу псевдозрідження зернового вороху в лабораторно-виробничому стенді попереднього очищення зерна». Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652
 3. Д.т.н., проф. кафедри МВЗ Михайлов Є.В., інж. Задосна Н.О. з доповіддю «Результати виробничих досліджень та економічна ефективність переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику» Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652

10 березня 2020 року в м. Києві за ініціативи МОН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН було проведено ХV Міжнародну науково-технічну конференцію «Обуховські читання» з нагоди 94-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України, Обухової Віолетти Сергіївни.

Від кафедри ТСС АПК підготували доповіді та прийняли в ній участь  к.т.н., доцент Болтянська Н.І. та технік І категорії Комар А.С. На конференції були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів і докторантів. За результатами роботи конференції було випущено  збірник матеріалів конференції, куди увійшли доповіді і співробітників кафедри ТСС АПК.

24-25 лютого 2020 року в м. Барселона проводилась IІ Міжнародна науково-практична конференція «Eurasian scientific congress», тематика якої охоплювала розділи багатьох наук. В  цьому заході  прийняв участь викладач кафедри ТСС АПК д.т.н., проф. Мілько Д.О.

20-21 лютого 2020 року в м. Києві за ініціативи МОН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національного наукового центру «ІМЕСГ» НААН було проведено VII Міжнародну науково-технічну конференцію «Крамаровські читання» з нагоди 113-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича.

Конференція працювала за наступними напрямами:

 • історична постать академіка В. С. Крамарова;
 • історичні витоки розвитку ремонтного виробництва;
 • надійність технічних систем у рослинництві;
 • надійність технічних систем у тваринництві;
 • надійність технічних систем в лісовому комплексі;
 • надійність технічних систем переробного виробництва;
 • надійність будівель, споруд і технічних систем у будівництві;
 • надійність транспортних систем;
 • надійність технічних систем ремонтного виробництва;
 • економічна ефективність технічних і технологічних систем;
 • конструювання машин і обладнання;
 • дизайн технічних систем;
 • новітні матеріали в сільськогосподарському машинобудуванні;
 • новітні технології в сільськогосподарському машинобудуванні.

Від кафедри ТСС АПК підготували доповіді та прийняли в ній участь к.т.н., доц. Болтянська Н.І. з магістрами Данюком К.О., Федоренко С.В. та Сапуновим О.А. На конференції були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів та студентів провідних вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти та наукових установ, в яких були розглянуті завершені етапи розробок.

20-21 січня 2020 року місто Харків приймало IІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Science, society, education: topical issues and developmentprospects» організовану НВЦ «Sci-conf.com.ua», на якій свою доповідь представив викладач кафедри технічного сервісу та систем в АПК проф. Дмитро Олександрович Мілько.

З 2 по 27 грудня 2019 року за сприяння Національного наукового центру «Інституту механізації та електрифікації сільського господарства» (с.м.т. Глеваха) та Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) проводилась VIІI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Кафедру технічного сервісу та систем в АПК на інтернет-конференції представляли: проф. Скляр О.Г.проф. Мілько Д.О.доц. Скляр Р.В.доц. Болтянська Н.І.технік Комар А.С.студент Владислав Мельников

26 грудня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації». Співробітники кафедри ТСС АПК прийняли активну участь в обговоренні питань, що були винесені на пленарне засідання конференції.

19-20 грудня 2019 року в Білоруському державному аграрному технічному університеті (м. Мінськ) проходила Міжнародна науково-технічна конференція «Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК». В рамках конференції працювали чотири секції:

 1. «Энергообеспечение АПК»
 2. «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в АПК»
 3. «Электротехнологии и электрооборудование АПК»
 4. «Автоматизация технологических процессов»

Конференція була присвячена розгляду перспектив і напрямків розвитку енергетики, енергозабезпечення, нетрадиційним і поновлюваним джерелам енергії, застосування електротехнології та електрообладнання,  автоматизації технологічних процесів в АПК, а також енергозберігаючих технологій і технічних засобів для виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Доцент кафедри кафедри ТСС АПК Болтянська Н.І. прийняла активну участь в роботі означеного заходу, виступивши на секції «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» з доповідями «Использование электроэнергии в процессах производства продукции отрасли животноводства» та «Снижение расхода энергоресурсов при производстве свинины».

2-3 грудня 2019 року Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» ініціював проведення IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки». Кафедру ТСС АПК з доповіддю на тему: «Аналіз методів підвищення доступності інформації» на заході представляв д.т.н., проф. Дмитро Павлович Журавель 

22 листопада 2019 року на базі вищого навчального закладу Полтавської державної аграрної академії за ініціативи Міністерства освіти і науки України відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій»Викладач кафедри ТСС АПК Наталія Іванівна Болтянська виступила на заході зі своїми доповідями.

21 листопада 2019 року на базі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України» в якій прийняли участь: проф. Скляр О.Г.доц. Скляр Р.В.доц. Дашивець Г.І.доц. Паніна В.В.доц. Болтянська Н.І.ст. викл. Новик О.Ю. і технік Комар А.С. зі своїми темами, в яких йшлося про варіанти вирішення окремих проблем в АПК.

21 листопада 2019 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету  проводилась ІІ Регіональна студентська науково-практична конференція «ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ». З доповідями на заході виступили студенти Халаїм А.М., Волков О.Ю. і Мельников В.Я.які є учасниками наукового гуртка за темою «Забезпечення надійності машин і обладнання АПК» працюючого під керівництвом доц. Болтянської Н.І.

З 18 по 20 листопада 2019 року в Бізнес-Конгрес-Центрі «101 Tower» (м. Київ) проводилась XIV Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» в програмі якої проходили Навчально-демонстраційні сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики», на які  були запрошені викладачі та керівники навчальних закладів, розробники і дослідники освітніх технологій та менеджери освітньої сфери. Представником від ТДАТУ та кафедри технічного сервісу та систем в АПК на заході виступила к.т.н., доц. Радміла Вікторівна Скляр

13 листопада 2019 року на кафедрі технічного сервісу та систем в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проводилась науково-технічна конференція, що проходила в рамках VІІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року. З доповідями на заході виступили студенти, що входять до складу клубів за інтересами та дійсні члени наукових гуртків кафедри ТСС АПК.

З 7 по 8 листопада 2019 року на території Національного університету біоресурсів і природокористування України проходила ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку», результатами роботи якої стало друковане видання Збірника тезАктивну участь в цьому заході прийняв колектив кафедри ТСС АПК, а саме Скляр О.Г.Скляр Р.В.Болтянська Н.І. та Комар А.С.

З 24 по 25 жовтня 2019 року в Білоруському державному аграрному технічному університеті проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве». Представниками кафедри ТСС АПК на заході були доцент Валерія Валеріївна Паніна і асистент Ольга Володимирівна В’юник.

23-26 жовтня 2019 року в готелі Kolovare (Задар, Хорватія) відбувся 30-й міжнародний симпозіум DAAAM, організований під егідою конференції ректорів Дунайських університетів. Організатором заходу був DAAAM International (Відень). Співорганізаторами були університет Мостара, Віденський технологічний університет, Австрійське суспільство інженерів і архітекторів-ÖIAV1848, Міжнародна інженерна академія – Центральноєвропейська філія (IAE-CEB), Університет прикладних наук-Technikum Wien. Основною метою симпозіуму було забезпечення Всесвітнього форуму, який щорічно проходить в Середній Європі для обміну знаннями, досвідом, результатами та інформацією, що відноситься до різних аспектів передового виробництва і сучасної автоматизації.

Міжнародний симпозіум DAAAM охоплює всі аспекти проектування, виробництва, виготовлення, експлуатації та технічного обслуговування технічних виробів, а також всі аспекти розробки та використання засобів автоматизації виробництва і обслуговування. Тематика симпозіуму охоплює наукові, технологічні та практичні концепції, що стосуються досліджень, розробки і реалізації передових концепцій автоматизації виробництва і мережевої взаємодії, надаючи унікальну можливість експертам зустрітися і обмінятися ідеями.

В роботі конференції брав участь в.о. завідувача кафедри Кувачов В.П. Спільно із його закордонними колегами-науковцями на симпозіумі була презентована доповідь на тему: «Theoretical Study on Power Performance of Agricultural Gantry Systems». За матеріалами цієї доповіді була підготовлена наукова стаття, яка прийнята до опублікування в збірнику матеріалів симпозіуму «30th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation». Цей збірник включений до наукометричної бази Scopus.

20 жовтня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного відбулося засідання секції «Машиновикористання в землеробстві» VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і магістрантів ТДАТУ. В роботі конференції було представлено 13 доповідей студентів за результатами їх наукової діяльності, зокрема, роботи в наукових гуртках в поточному році.

За результатами роботи конференції визнати кращими доповідями студентів  Шепілова В.А., 11 МБАІ,  керівник к.т.н., доц. Кувачов В.П. на тему: «Обґрунтування енергонасиченості трактора для його агрегатування із пружинною бороною» і Курашкіна О.С., 31 АІ, керівник к.т.н., доц. Мовчан  В.Ф., на тему: «Позиціонування та автоматичне пілотування МТА у малому сільському господарстві». Рекомендувати вказаних студентів на заохочення за підсумками їх наукової роботи у 2019 році.

З 17 по 19 жовтня 2019 року в Миколаївському національному аграрному університеті проводилась ХХ Міжнародна наукова конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження видатного українського науковця – академіка П.М. Василенка. Метою конференції було розгляд актуальних проблем землеробської механіки та шляхів їх вирішення, обґрунтування інноваційних шляхів в розробці та проектуванні новітньої сільськогосподарської техніки. Від кафедри ТСС АПК в конференції прийняла участь доц. Наталія Іванівна Болтянська. В роботі конференції прийняв участь в.о. завідувача кафедри МВЗ Кувачов В.П. з доповіддю «Перспективы дальнейших исследований ширококолейных агросредств».

3-4 жовтня 2019 року за ініціативи Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» проводилась VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки». Кафедру ТСС АПК з доповіддю на тему «Застосування розподілу Вейбулла при дослідженні надійності преса-гранулятора» на заході представляла к.т.н., доц. Болтянська Н.І.

З 27 по 28 вересня 2019 року в м. Влоцлавек, Республіка Польща, відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Технічні науки: історія, теперішній час, майбутнє, досвід ЄС». Кафедру технічного сервісу та систем в АПК на міжнародній конференції представляли викладачі, наукова діяльність та інтереси яких пов’язані з технічним сервісом в сільськогосподарському виробництві, а саме: д.т.н., проф. Дмитро Павлович  Журавельк.т.н., ст. викладач Андрій  Миколайович Бондар.

13 вересня 2019 року за сприяння Мелітопольської міської ради, КП «Водоканал», Басейнової ради річок Приазов’я з нагоди 130-річчя водопроводу міста Мелітополя проходила Х науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання», на якій виступили з доповідями викладачі кафедри ТСС АПК:С.В. ДерезаБ.В. Болтянський та Н.І. Болтянська.

4-6 вересня 2019 року в м. Мелітополь за підтримки Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». У міжнародному заході прийняла участь асистент кафедри ТСС АПК – Ольга Володимирівна В’юник.