Болтянська Н. І., Маніта I. Ю. Забезпечення надійності сільськогосподарської техніки. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків: ХНУСГ, 2020. № 21 С. 139-147 DOI: 10.37700/ts.2020.21.139-147

Болтянська Н.І., Маніта I.Ю. Інноваційний розвиток техніки для молочного скотарства. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-5.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Порівняльна характеристика термічних методів переробки пташиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№6).

Болтянська Н.І., Шокарев О.М., Заболотько О.О. Вплив селекційно-генетичної роботи на ефективність галузі свинарства. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-10.

В’юник О.В., Сірий І.С., Смєлов А.О. Програма та методика експериментальних досліджень зношування деталей шестеренних насосів. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№11).

Парієв А.О., Коротченко Т.М., Болтянський Б.В. Удосконалений генератор з регульованою електричною напругою імпульсу на лінії електроогорожі для пасовищного утримання овець. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2.

Паніна В. В., Дідур В. В., Сірий І. С., Чорна Т. С. Зміцнення деталей за допомогою поверхнево-пластичної деформації. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. С.148-155. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-13.</p>

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С.М. Технічні рішення щодо сушіння пташиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№14).

Шегеда К.О., Шокарев О.М. Концептуальні дослідження організації технологічного процесу збирання зернових культур. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№15).

В’юник О.В., Дідур В.В., Сірий І.С. Результати експериментальних досліджень впливу епіламних покриттів на знос деталей шестеренного насосу. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№16).

Болтянський Б.В., Парієв А.О., Дереза О.О., Дереза С.В., Дробишев О.О., Коротченко Т.М. Вибір раціонального енергетичного засобу для агрегатування мобільного змішувача-кормороздавача.  Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№18).

Комар А.С. Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з перепелиного посліду. Науковий вісник ТДАТУ Вип. 10. Том 2. (№19).

Паніна В.В., Дашивець Г.І., Новик О.Ю. Оброблення робочих поверхонь зубчастих коліс поверхнево-пластичним деформуванням. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/15. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-2-20.

Boltianska N., Skliar R., Komar A. Definition of priority tasks for agricultural development.  Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. «Multidisciplinary research». Bilbao, Spain 2020.  Рр. 431-433.

Помазан А.С., Болтянська Н.І. Використання потенціалу біомаси в покритті енергетичних потреб. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 26-28.

Болтянська Н.І., Заболоцкий А.В. Використання входів сільського господарства як джерела енергетичної біомаси. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 19-21.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Особливості протитечійного охолоджувача лінії гранулювання. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 39-41.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Математична модель напруженого стану в робочому просторі прес-гранулятора. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 58-61.

Skliar R.V. Basic elements of a process line for anaerobic-aerobic treatment of pig complex manufactures. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 89-91.

Болтянська Н.І., Вуколов В.І. Сучасні підходи до доїння високопродуктивних корів. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 106-108.

Паніна В.В., Атаманова Ф.І. Технічний сервіс обладнання тваринницьких ферм в Мелітопольському районі. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 122-124.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Обгрунтування факторів, що впливають на процес компостування. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 143-145.

Скляр Р.В. Напрями застосування дігестату, що утворюється в процесі анаеробного зброджування. Мат. IX-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ. 2020. С. 145-147.

Кюрчев С.В., Лузан П.Г., Болтянська Н.І., Радіонов Г.О., Засядько А.І. Вплив конструктивних особливостей розподільних систем на зміну робочих параметрів планетарних гідромоторів. Тези Міжн. наук.-техн. конф. «Енергоефективність на транспорті». Харків: УкрДУЗТ, 2020. С. 144-145.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Перспективний спосіб підвищення керованості колісних машин. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 82-90.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Тенденції розвитку технологій і технічних засобів на тваринницьких фермах. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 147-155.

Болтянська Н.І., Маніта I.Ю., Подашевська О.І. Проблеми і перспективи розвитку інформаційних технологій в сільському господарстві. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 175-185.

Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. Проблеми розвитку галузі тваринництва в Україні. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: мат. ІХ Міжн. наук.-пр. інтернет-конф. Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва». Львів: Ліга-Прес, 2020. С. 97-100.

Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. Управління відходами тваринництва – справа вигідна! Матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем» ТДАТУ, ФОП «Ландар С.М.», Мелітополь, 2020. С.44-48.

Болтянський Б.В., Тристан Р.В. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми вібраційного дозатора мобільного кормоприготувального агрегату. Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-техн. інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С.6.

Boltianska N., Skliar R., Sklar O. Measures to improve energy efficiency of agricultural production. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux «Social function of science, teaching and learning». Bordeaux, France. 2020. Pр. 478-480.

Boltianska N., Serebryakova N., Podashevskaya Н., Manita I. Selection of optimal modes of heat treatment of grain. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 20-24.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Технологічні аспекти виробництва біогазу. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 35-39.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Впровадження нанотехнологій у виробництво кормів для тваринництва. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 40-41.

Boltianska N., Zabolotko О. Nanotechnology – a perspective for agriculture. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 45-48.

Мітков В.Б., Шиленко А.С. Удосконалення поливу та режимів краплинного зрошення в умовах закритого грунту. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». (02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 51-54.

Скляр Р.В., Курашкін О.С. Анаеробна утилізація сільськогосподарських відходів в біогазових установках. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 55-59.

Болтянська Н.І., Помазан А.С. Напрямки формування інноваційної структури сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 60-64.

Болтянська Н.І., Заболоцкий А.В. Ключові проблеми розвитку нанотехнологій в Україні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 72-74.

Болтянська Н. І., Шокарев О. М. Шляхи підвищення ефективності управління сільськогосподарським виробництвом. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 86-90.

Ярошенко І. О., Чорна Т. С. Система обробітку ґрунту при вирощуванні органічної продукції. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 91-93.

Скляр Р.В., Григоренко С.М. Удосконалення технології метаногенерації пташиного посліду. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 94-99.

Болтянська Н.І., Вуколов В.І. Використання нанотехнологій у тваринництві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 103-106.

Іваненко С. Г., Чорна Т. С. Вирощування сої на крапельному зрошені. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 113-115.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Особливості розвитку інноваційних процесів в тваринництві України. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 116-119.

Boltianska N.1, Zabolotko О. The use of chitosan succinate to increase the milk production of cows. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 170-172.

Uskenov R.B., Boltianska N.І. The need to improve the feeding parameters of cattle. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 184-184.

Болтянська Н.І., Рижов О.І. Напрями модернізації виробничих і технологічних процесів у тваринництві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 196-200.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Аналіз причин захворювання корів на субклінічний мастит. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 205-209.

Boltianska N., Izdebski W. On the issue of increasing the completeness of feeding highly productive cows. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 220-223.

Клецко І.М., Мітков В.Б. Обгрунтування доцільності отримання біогазу в Україні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». (02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 224-227.

Скляр О.Г., Карапетров В.В. Cуть та впровадження технології компостування. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 232-234.

Дімітров І. С., Чорна Т. С. Особливості документообігу на приватній пасиці. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 243-244.

Болтянська Н.І. Щодо питання підвищення повноцінності годівлі високопродуктивних корів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 235-239.

Скляр Р.В., Денисенко Д.А. Особливості використання гною на органічні добрива. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 251-253.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Необхідність вдосконалення параметрів годівлі великої рогатої худоби. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 254-257.

Болтянський Б.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Забезпечення комфорту тварин у молочному скотарстві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 312-315.

Скляр Р.В. Порівняльні показники анаеробної переробки відходів тваринництва. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 324-327.

Boltianska N, Manita I., Podashevskaya Н. Areas of application of nanotechnologies in animal husbandry. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 357-361.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Необхідність вдосконалення параметрів годівлі великої рогатої худоби. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 254-257.

Скляр Р.В., Курашкін О.С. Переваги та недоліки біологічних способів переробки гною на органічні добрива.Технічне забезпечення інноваційних Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 265-267.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Сучасні методи і обладнання для гранулювання комбікормів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 272-275.

Скляр О.Г., Гузь О.О. Обґрунтування фізико-хімічних властивостей органічних відходів тваринництва як субстрату анаеробної переробки. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 333-335.

Комар А.С. Доцільність гранулювання органічних відходів рослинного і тваринного походження. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 336-340.

Комар А.С. Щодо використання пташиного посліду в раціонах тварин та птиці. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 341-345.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Питання цифровізації сільського господарства в Україні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 346-350.

Болтянська Н.І., Латоша В.В. Геоінформаційні системи – нові технології для сільського господарства. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 372-374.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Перспективи використання тривимірної комп’ютерної візуалізації при дослідженні наноструктур. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 391-395.

Болтянська Н. І., Маніта І. Ю. Застосування наноматеріалів в безрозбірному сервісі. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 413-417.

Шокарев О. М., Болтянська Н. І. Засоби діагностики сучасних автотранспортних засобів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 450-454.

Болтянська Н.І., Шокарев О. М. Забезпечення надійності складних систем на різних етапах експлуатації. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 483-487.

Мітков В.Б., Постол О.Г. Обгрунтування доцільності використання альтернативного палива. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 521-524.

Паніна В.В., Атаманова Ф.І. Ремонт обладнання тваринницьких ферм в Мелітопольському районі. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 529-533.

Паніна В.В., Сапальов А.В. Відновлення робочих органів сільськогосподарських машин. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 539-543.

Паніна В.В., Михальчук М.В. Технічний сервіс сільськогосподарської техніки. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 549-551.

В’юник О.В., Соколенко М.М. Аналіз зносів деталей шестеренних насосів та способів їх усунення. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 557-561.

В’юник О.В., Овчаренко В.А. Аналіз експлуатаційної надійності шестеренних насосів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 570-575.

Паніна В.В., В’юник О.В., Дідур В.В. Методика проведення експерементів з оцінки зносу шестеренних насосів. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 579-583.

Дашивець Г.І., Печерська В.С. Дослідження затребуваності послуг технічного сервісу в регіоні. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 593-598.

Дашивець Г.І., Бужора Д.А. Обґрунтування і оптимізація параметрів процесу очищення деталей зануренням. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 599-604.

Болтянська Н.І., Шокарев О.М. Напрями автоматизації технологічних процесів в АПК. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 626-632.

Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. Дослідження впливу режиму роботи дизельного двигуна на показники екологічної безпеки. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 633-636.

Болтянская Н.И., Подашевская Е.И., Серебрякова Н.Г. Решениe проблемы оптимизации рациона сельскохозяйственных животных при подготовке специалистов АПК. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 740-743.

Грицаєнко Г.І., Грицаєнко І.М. Інвестиції в енергоефективність. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 16-18 лист. 2020 р., м. Запоріжжя / За заг. редакцією проф. Доненко В. І. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48-50.

Boltianska N., Manita I., Podashevskaya Н. Application of nanotechnology in technological processes of animal husbandry in Ukraine. Інженерія природокористування. Харків: ХНУСГ, 2020. №(16). С. 33-37.

Болтянська Н. І. Принципи організації технології машинного доїння. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 51-52

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 122-124.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 124-126.

Болтянська Н.І. Аналіз факторів виникнення маститу у корів. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 67-69.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В., Шершенівська А.А. Проблеми підвищення безпеки дорожнього руху. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 34-37.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В., Шершенівська А.А. Надійність водія в системі «водій-автомобіль-дорога-середовище». Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 13 листопада 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 37-40.

Скляр Р.В., Болтянская Н.И., Серебрякова Н.Г. Исследование тепловых процессов в ферментаторах для обработки органических отходов. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 232-234

Болтянская Н.И., Серебрякова Н.Г. Математическая зависимость для расчета количества запасных частей. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 235-237.

Boltianska  N., Boltianskyi О., Serebryakova N. Areas of energy conservation in animal feed production of Ukraine. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 276-278.

Boltianska N., Sklar R., Podashevskaya H. Directions of automation of technological processes in the agricultural complex of Ukraine. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 519-522.

Boltianska  N., Manita I., Serebryakova N., Podashevskaya H. Use of three-dimensional computer visualization in the study of nanostructures. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 517-519.

Болтянская Н.И., Подашевская Е.И., Серебрякова Н.Г. Автоматизация построения линейных моделей. Сб. научн. ст. Межд. научно-практ. конф. (Минск, 26–27 ноября 2020 года) Минск: БГАТУ, 2020. С. 514-517.

Болтянська Н. І., Латоша В. В. Роль технічної діагностики в підвищенні рівня надійності технологічного обладнання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 139-140.

Болтянська Н. І., Комар А. С. Аналіз позитивних аспектів технології гранулювання кормів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатаційна та сервісна інженерія». Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 55-56.

Boltianska N., Komar A. Analysis of the positive aspects of the press technology – feed granulation. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 21-24.

Болтянська Н.І., Попов. Б.Ю. Шляхи підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 25-28.

Болтянська Н.І., Данюк К.О. Аналіз технологій переробки біомаси. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 16-20.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 122-124.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 124-126.

Болтянська Н.І. Аналіз факторів виникнення маститу у корів. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва» (25-26 травня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ. 2020. С. 67-69.

Скляр А.Г., Асадян Д.С. Анализ особенностей менеджмента субстрата для биогазовых установок. Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18–26 мая 2020 г.).  Минск: БГАТУ. 2020. С. 237-240.

Скляр Р.В., Гера А.Н. Обоснование способов подготовки субстрата для биогазовой установки. Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18–26 мая 2020 г.).  Минск: БГАТУ. 2020. С. 240-244.

Скляр Р.В., Игнатенко Д.Г. Способы подачи органического сырья в реактор биогазовой установки. Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18–26 мая 2020 г.).  Минск: БГАТУ. 2020. С. 244-247.

Скляр Р.В., Курашкин А.С. Усовершенствование шестеренного гранулятора с горизонтальными матрицами. Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18–26 мая 2020 г.).  Минск: БГАТУ. 2020. С. 248-251.

Болтянська Н.І., Клецко І.М. Електрична енергія – універсальний вид енергії для сільського господарства. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії». (8 – 26 червня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 58-60.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Удосконалення норм годівлі великої рогатої худоби. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 11-14.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Забезпечення надійності складних систем. Тези VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань: УНУС, 2020. С. 149-152.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Дослідження техніко-економічних показників дизельного двигуна при роботі на суміші ріпаково-етилових ефірів та газового конденсату. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020. Т.1. С. 116-118.

Болтянська Н.І., Скляр Р.В., Скляр О.Г., Комар А.С. Визначення заходів з підвищення енергоефективності сільськогосподарського виробництва. Міжн. ел. наук.-пр. журнал WayScience. Дніпро, 2020 Т.1. С. 118-121.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз способів ущільнення дрібних сипких матеріалів. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 6-10.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Переваги використання електричної енергії в агропромисловому комплексі. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 11-14.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Напрями енергоефективного розвитку агропромислового комплексу України. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 15-19.

Скляр Р.В. Особливості анаеробної ферментації різних видів тваринницьких відходів. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 120-123.

Скляр Р.В., Скляр О.Г. Біогазові станції як екологічно безпечний засіб переробки відходів.  Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції «Біоенергетичні системи» (28–29 травня 2020 р). Житомир: ПНУ, 2020. С. 132-135.

Болтянская Н. И., Серебрякова, Н. Г. Национальная система квалификаций: методология формирования // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 ноября 2020 г. Минск : БГАТУ, 2020.  С. 524-526.

Болтянская Н. И., Серебрякова, Н. Г. Люлькин С. М., Подсеваткина А.А. Программное обеспечение для реализации нагрузочного и стрессового тестирования WEB-приложений // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Минск, 26-27 ноября 2020 г. Минск : БГАТУ, 2020. С. 530-534.

Журавель Д.П. Обґрунтування впливу надійності паливної системи дизельного двигуна на коефіцієнт готовності МТА за використання біодизельних пальних. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 75-77.

Скляр Р.В., Гузь О.О. Аналіз вимог до технологій підготування пташиного посліду до використання. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 206-209.

Komar A. Main advantages of flat matrix granulators. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. С. 225-228.

Milko D.O., Sclyar O.H., Sclyar R.V., Pedchenкo G.P., Zhuravel D.P., Bratishko V.V. Results of the nutritional preservation research of the alfalfa laying on storage with two-phase compaction. INMATEH – Сельскохозяйственное машиностроение. 2020. Vol. 60. No. 1.  pp. 269-274. DOI: https://doi.org/10.35633/inmateh-60-30. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Болтянська Н.І., Комар А.С. Визначення ризиків для екологічної безпеки при вирощуванні біопаливних культур. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 132-135.

Болтянська Н.І. Підвищення енергоефективності сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 176-178.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Використання поновлюваних джерел енергії в сільських територіях. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції «Енергетична незалежність сільських територій як пріоритетна модель розвитку: міжнародний та вітчизняний досвід», (20 травня 2020 р). Полтава: ПДАА. 2020. С. 179-181.

Revealing new patterns in resource saving processing of chromium containing ore raw materials by solid phase reduction / Borysov V., Hevko I., Torubara O., Milko Dmytro, Tsymbal B., Bratishko V., Samoichuk Kyryl, Postol, Yuliia // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. Vol. 1/12(103) Р. 24-29. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

В’юник О.В., Дідур В.В., Паніна В.В., Дашивець Г.І. Теоретичні підходи застосування різних присадок при обкатуванні гідромашин. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1

Скляр Р.В. Аналіз способів подачі субстрату в метантенк біогазової установки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-4

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Дослідження придатності корів до машинного доїння за технологічними ознаками. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-5

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Обґрунтування способу перемішування субстрату для експериментальної біогазової установки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-6

Болтянська Н.І. Удосконалення системи утримання основного стада свиноматок. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-10

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Теоретичні дослідження режимів і параметрів метантенку біогазової установки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-14

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення напрямів енергозбереження в сільському господарстві. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-16 

Паніна В.В., Дашивець Г.І., Новик А.М., Бондар А.М. Підвищення надійності підшипників ковзання вібронакатуванням. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-18

Троїцька О.О., Ткаліч І.О., Бакарджиєв Р.О. Болтянська Н.І. Дослідження впливу виробництва сільськогосподарської продукції на екологічний стан водних ресурсів. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-19

Болтянський Б.В., Дереза С.В. Програма і методика експериментальних досліджень визначення енергетичних показників розкидача підстилки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-7

Комар А.С., Болтянська Н.І. Гранулювання органічних відходів рослинного походження на прикладі очерету. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-21

Леженкін О.М., Болтянський Б.В. Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання. Machinery & Energetics. Journal of  Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : В. С. Ловейкін (голов. ред.) та ін. Київ. 2020. Вип. 11. № 2. С.125-129.

O.Dereza, S. Movchan, B. Boltianskyi, S. Dereza. Methods of construction of three-dimensional models of details. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання., ТДАТУ. – Вип. 20, том 3. – Мелітополь, 2020. DOI: 10.31388/2078-0877-2020-20-3-231-239

Самойчук К.О., В’юник О.В., Ломейко О.П., Галько С.В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України. Праці Таврійського ДАТУ. 2020. Вип. 20, том 2. С.55-64.

Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding / Kyrylo Samoichuk, Dmytro Zhuravel,Olga Viunyk, Dmytro Milko, Andrii Bondar, Yuriy Sukhenko, Vladyslav Sukhenko, Leonora Adamchuk, Sergey Denisenko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020. Vol. 14. Р. 142-148. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Першочергові завдання з модернізації сільського господарства. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 37-40.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Роль інфраструктури сільських територій в розвитку агропромислового комплексу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 49-53.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Огляд наукових досліджень з математичного моделювання процесу метанового бродіння. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 54-56.

Сапунов О.А., Дідур В.А. Види палив одержуваних з рослинних олій та їх фізико-хімічні властивості. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 62-64.

Данюк К.О., Скляр Р.В. Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 71-74.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Сфери інноваційного розвитку та агроекономічного зростання сільськогосподарських підприємств. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 75-78.

Ляшенко О.А., Скляр Р.В. Підвищення паливної економічності і екологічності двигуна сучасного автомобіля. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 87-89.

Болтянська Н.І., Омельяненко А.В. Сучасні реалії розвитку аграрного сектору України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 96-100.

В’юник О.В., Нестеров Д.І. Експериментальне дослідження якості протитечійно-струминного змішування рідин, що мають однакову густину. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 104-107.

Болтянська Н.І., Заболотько О.О. Аналіз потенційних напрямів ефективного розвитку галузі свинарства. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 121-127.

Скляр Р.В., Ускенов Р.Б. Биогаз – альтернативный энергоноситель. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 131-135.

Izdebski W., Boltianska N. The need to improve pig feeding options. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 136-139.

Скляр Р.В. Аналіз сучасних енергоощадних систем мікроклімату в свинарниках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 143-150.

Boltianska N., Uskenov R. Reduced energy resources in pork production. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 155-158.

В’юник О.В., Балан В.В. Експериментальні дослідження процесу протитечійно-струминного змішування рідин, що мають однакову густину. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 159-162.

Єльцов С.С., Скляр О.Г. Аналіз сучасних біогазових технологій. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 163-166.

Болтянська Н.І., Заволокін Д.Ю. Зниження енерговитрат в доїльно-молочних лініях. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 172-174.

Гера А.М., Скляр Р.В. Аналіз роботи технологічної лінії по виробництву гранульованих добрив з відходів тваринництва. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 176-179.

Бондар А.М., Латоша В.В. Спосіб визначення траєкторії руху машинно-тракторного агрегату. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 180-182.

Данилків Д.О., Скляр Р.В. Аналіз біологічних технологій переробки гною. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 186-190.

Ігнатенко Д.Г., Скляр Р.В. Аналіз оптимальних умов ферментації в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 196-199.

Курашкін О.С., Скляр Р.В. Обґрунтування конструктивних параметрів молотків кормодробарок. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 206-209.

Скляр Р.В., Рева В.С. Типи і оцінка пресувального обладнання. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 210-213.

Скляр О.Г., Асадян Д.С. Обґрунтування технологічних етапів в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 219-222.

Ратніков Є.М., Мілько Д.О. Методика експерементальних досліджень процесу екструдування кормових компонентів з метою збільшення їх засвоюваності. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 223-225.

Бондар А.М., Заволокін Д.Ю. Обгрунтування доцільності використання рульового керування з адаптивними властивостями. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 226-228.

Скляр Р.В., Григоренко С.М. Обґрунтування компонентів раціонів для перепелів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 233-237.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Огляд способів ущільнення порошкоподібних та дрібних сипких матеріалів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 238-243.

Савійський С.М., Дереза С.В. Удосконалення подрібнювача грубих кормів для великої рогатої худоби. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 244-247.

Атаманова Ф.І., Мілько Д.О. Вплив маси яєць на їх морфологічний склад, зростання і збереження курчат-бройлерів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 248-250.

Тодоров Д.С., Дереза С.В. Інтенсифікація технологічного процесу змішування кормів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 251-255.

Димченко Д.В., Дереза С.В. Удосконалення технологічного процесу подрібнення концентрованих кормів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 256-261.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення переваг та недоліків основних альтернативних біопалив. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 265-269.

Попов Б.Ю., Скляр Р.В. Удосконалення виробничо-господарських процесів в сільськогосподарському виробництві. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 306-309.

Журавель Д.П. Количественные и качественные изменения показателей моторных масел в процессе их использования. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 322-327.

Журавель Д.П. Влияние процессов старения и загрязнения моторных масел на изнашивание основных узлов тракторных двигателей. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 333-338.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Вимоги до матриці для преса-гранулятора. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 339-342.

Болтянська Н.І. Мельников В.Я. Основні напрямки підвищення надійності системи машин. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 346-348.

Журавель Д.П. Методологічні принципи підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 349-354.

Паніна В.В. Вибір обладнання для раціонального способу відновлення колінчастого валу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 355-358.

Дідур В.В., Паніна В.В., В’юник О.В. Підвищення довговічності шестеренних насосів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 364-366.

Болтянська Н.І., Халаїм А.М. Аналіз шляхів вирішення проблеми забезпечення надійності техніки. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 370-372.

Бублик А.Д., Журавель Д.П. Особливість водневого зкрихчування поверхонь тертя. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 373-375.

Лаба. В.П., Паніна В.В. Оптимізація технологічного процесу ремонту гноєзбирального транспортеру ТСН-3,0Б. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 376-378.

Іванова Д.В., Журавель Д.П. Водневе руйнування поверхневих шарів металів деталей сполучень. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-384.

Бондар А.М., Новик О.Ю. Організація технічного сервісу складної сільськогосподарської техніки в ТОВ «Хавестер». Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 385-389.

Грицаєнко І.М., Грицаєнко Г.І. Оптова торгівля як складова аграрного технічного сервісу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 390-395.

Паніна В.В., Полєтаєв С.В. Сітьова модель технологічного процесу ремонту універсального кормораздавача КУТ-3,0А. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 396-398.

Болтянська Н.І., Волков О.Ю. Застосування системного підходу в вирішенні проблеми забезпечення надійності. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 399-401.

Паніна В.О., Самборський В.Р. Оптимізація сітьової моделі виробничих процесів ремонту універсального кормораздавача КТУ-10А. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 402-404.

Братішко В.В., Мілько Д.О., Зінченко І.В., Карпусь С.Г., Павлов О.Р. Передумови використання осаду стічних вод для виробництва органічних добрив. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 412-416.

Болтянська Н.І., Дереза С.В. Визначення основних заходів енергоефективного функціонування агропромислового комплексу України. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 426-431.

Мозговий Я.Ю., Болтянський Б.В. Розрахунок навантаження сонячної радіації для гарячого водозабезпечення корівника на 200 голів. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 449-452.

Болтянська Н.І. Дослідження системи факторів в розвитку концепції енергозбереження агропромислового комплексу. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 453-457.

Болтянська Н.І., Заволокін Д.Ю. Заходи щодо енергозбереження в тваринництві. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 461-464.

Тристан Р.В., Болтянський Б.В. Розрахунки щодо автономного енергозабезпечення фермерського господарства. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 465-467.

Болтянська Н.І., Федоренко С.В. Основні принципи енергозбереження в агропромисловому комплексі. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 468-472.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Органічні відходи – як сировина для коферментації в біогазових установках. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 473-477.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Дослідження впливу якості матриць на процес формування комбікормових гранул. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 478-482.

Revealing new patterns in resource­saving processing of chromium­containing ore raw materials by solid­phase reduction / Viacheslav Borysov, Ihor Hevko, Oleksii Torubara, Svitlana Borysova, Dmitry Milko, Dmytro Zhuravel, Bohdan Tsymbal, Viacheslav Bratishko, Kyrylo Samoichuk, Yulia Postol // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. Vol. 1/12(103). P.24-29. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Кюрчев В.М., Болтянська Н.І. Організаційні форми дистанційного навчання і специфіка їх застосування в ТДАТУ. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 4–12.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти технічних дисциплін. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 25–31.

Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Застосування 3D технологій при підготовці фахівців з вищою освітою. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 43–50.

Скляр Р.В., Дереза О.О. SMART-технології у вищій освіті. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 51–56.

Скляр Р.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Методи навчання онлайн. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 82–90.

Журавель Д.П. Структура і характеристика інтерактивних технологій навчання. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 91–96.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Інноваційний університет як інструмент інтеграції України в європейський освітній і науковий простір. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 116–121.

Журавель Д.П. Теоретичні основи інтерактивних технологій навчання. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 122–127.

Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Удосконалення виховної роботи куратора у закладах вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 144–151.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Напрями професійного саморозвитку викладачів аграрних закладів вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 174–179.

Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю. Методика організації і проведення самостійної та науково дослідної роботи студентів. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 185–191.

Болтянський Б.В. Експериментальна перевірка впливу методики проведення лабораторних робіт на успішність здобувачів ступеня вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 211–216.

Мілько Д.О., Педченко А.П. Принципи інтерактивного навчання студентів у закладах вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 377–381.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Аналіз заходів енергозбереження в тваринництві. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 28-30.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз переваг і недоліків сучасних пресів-грануляторів. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 33-35.

Болтянська Н.І. Доцільність виробництва кормів методом екструдування. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Обуховські читання». Київ, 2020. С. 36-38.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Визначення пріоритетних завдань з розвитку сільського господарства. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 116-119.

Болтянська Н.І., Данюк К.О. Вимоги до доїльних апаратів для запобігання маститу. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 119-122.

Болтянська Н.І., Сапунов О.А. Системний підхід до забезпечення працездатності та надійності технологічного обладнання. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 124-127.

Болтянська Н.І., Федоренко С.В. Визначення чинників виникнення маститу у корів. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 127-130.

Болтянська Н.І. Розробка організаційного механізму управління енергоефективністю агропромислового комплексу. Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання». Київ, 2020. С. 130-133.

Болтянська Н.І. Вплив переддоїльної стимуляції на рівень окситоцину. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 10-12.

Болтянська Н.І. Вплив способу доїння на жирність молока. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 12-14.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 15-17.

Болтянська Н.І., Комар А.С. Аналіз роботи ролика в прес-грануляторі. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 17-20.

Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 20-22.

Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 23-25.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Аналіз пристроїв для змішування біомаси. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 63-65.

Комар А.С., Болтянська Н.І. Класифікація пристроїв для змішування дисперсних матеріалів. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 65-68.

Комар А.С., Мілько Д.О. Доцільність використання паливних брикетів з відходів сільськогосподарського виробництва. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 68-71.

Болтянська Н.І., Мельников В.Я. Залежність надоїв молока від інтервалів між доїннями. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 88-90.

Ратніков Є.М., Мілько Д.О. Екологічна необхідність і економічна доцільність переробки пташиного посліду. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 99-102.

Скляр О.Г., Скляр Р.В. Аналіз роботи технологічної лінії розподілу гною на фракції. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 116-118.

Скляр Р.В. Обґрунтування лінії виробництва гранульованих добрив з пташиного посліду. Матеріали VІІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Глеваха-Київ, 2020. С. 118-120.

Мілько Д.О. Оцінка контамінації важкими металами води i підйому з очисної водопровідної станції ПАТ «Запоріжсталь» м. Запоріжжя / О.О. Троїцька, І.О. Ткаліч, М.А. Свистун, Д.О. Мілько // The 2nd International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (January 20-21, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine, 2020. – Pp. 81-86.


Bulgakov Volodymyr, Olt Jüri, Kuvachov Volodymyr, Smolinskyi Stanislav. A theoretical and experimental study of the traction properties of agricultural gantry systems. AGRAARTEADUS: Journal of Agricultural Science. 2020. 1. XXXI. Р. 10-16.

BulgakovVolodymyr, Kuvachov Volodymyr, Olt Jüri. Theory of smoothness of movement of multiple-axle agricultural combined tractor-implement units. Proceedings of the 31st International DAAAM Symposium ”Intelligent Manufacturing & Automation” 21st-24th October 2020. Р. 0056-0065.

Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system. INMATEH-Agricultural Engineering. Vol. 62, No. 3. 2020. Р. 107-114.

Bulgakov Volodymyr, Ivanovs Semjons, Volskyi Volodymyr, Volodymyr Kuvachоv Volodymyr, Ihnatiev Yevhen. Simulation of the Flat-parallel Movement of a Bridge Agricultural Unit with an Articulated Frame. RURAL SUSTAINABILITY RESEARCH. 44(339). 2020. Р. 8-14.

Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachov V., Shymko L., Olt J. A theoretical and experimental study of combined agricultural gantry unit with a mineral fertiliser spreader. Agraarteadus: Journal of Agricultural Science. №2. XXXI. 2020. Р. 139-146.

Nadykto, V., Kuyrchev V.,Bulgakov V.,Karaiev O.,Findura P. Influence of the plough with tekrone moldboards and landsides on ploughing parameters (Scopus). Acta Technologica Agriculturae, №1. 2020. Р. 40-45.

Nadykto, V., Adamchuk V., Bulgakov V., Ivanovs S. Investigation of tillage depth of black fallow impact upon moisture evaporation intensity (Scopus). Engineering for Rural Development, 2020. Pp. 377-383.

Nadykto, V., Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S, Nowak J. Kinematic discrepancy between driving wheels evaluated for a modular traction device (Scopus). Biosystem Engineering, 196, 2020, 88-96.

Nadykto, V., Bulgakov V., Aboltins A., Ivanovs S., Holovach I., Beloev Hristo A Mathematical Model of Plane-Parallel Movement of the Tractor Aggregate Modular Type (Scopus). Agriculture, V. 10, Issue 10. 2020. Pp.1-22.

Nadykto, V., Ivanovs S., Bulgakov V., Ihnatiev Ye., Smolinskyi S., Kiernicki Z. Experimental study of the movement controllability of a machine-and-tractor aggregate of the modular type (Scopus). INMATEH – Agricultural Engineering, V. 61, Issue 2. 2020. Pp. 9-16.

Nadykto, V., Bulgakov, V., Holovach, I., Parakhin, O., Kaletnik, H., Shymko, L., Olt, J. Motion stability estimation for modular traction vehicle-based combined unit (Scopus). Agronomy Research, Volume 18. Issue 4. 2020/ Pp. 2340-2352.

Nadykto, V., Bulgakov, V., Aboltins, A., Beloev, H., Kyurchev, V., Adamchuk, V., Kaminskiy, V. Experimental investigation of plow-chopping unit (Scopus). Agriculture (Switzerland), Volume 11. Issue 1. 2020. P.1-15.

Nadykto, V., Bulgakov, V., Ivanovs S., Shymko, L., Kaletnik, H. Movement stability of a section of the machine for black fallow cultivation in a longitudinal-vertical plane (Scopus). INMATEH- Agricultural Engineering, V. 62, Issue 3. 2020. Pp. 99-106.

Nadykto, V. Bulgakov Volodymyr, Pascuzzi Simone, Ivanovs Semjons, Santoro Francesco, Sotirios Alexandros, Ihnatiev Ievhen. Performance Assessment of Front-Mounted Beet Topper Machine for Biomass Harvesting. Energies (Basel, Switzerland). 13. 3524. 2020.  Pp. 1–13.

Bulgakov V., Holovach I., Ruzhylo Z., Fedosiy I., Ihnatiev Ye. and J. Olt Theory of oscillations performed by tools in spiral potato separator. Agronomy Research 18(1), 2020. Pp. 38-52.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Holovach I., Boris A., Kiurchev S., Ihnatiev Ye. and Olt J. Theory of motion of grain mixture particle in the process of aspiration separation. Agronomy Research 18(S2), 2020. Pp. 1177-1188.

Derevjanko Dmytro, Holovach Ivan, Bulgakov Volodymyr, Ihnatiev Yevhen, Nozdrovický Ladislav. Mathematical model of uniform cereal crops seeding using a double-disk coulter. Acta Technologica Agriculturae 4 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2020. Pp. 195-200.

Bulgakov V., Holovach I., Ruzhylo Z., Melnik V., Ihnatiev Ye., Olt J. Theoretical study on forced transverse oscillations of root in soil with provision for soil’s elastic and damping properties. Agronomy Research 18(3), 2020. Pp. 1944-1961.

Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ye. Ihnatiev, Olt J. Development and examination of high-performance fluidized bed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research 18(4), 2020. Pp. 2391-2409.

Bulgakov Volodymyr, Sevostianov Ivan, Kaletnik Gryhoriy, Babyn Ihor, Ivanovs Semjons, Holovach Ivan, Ihnatiev Yevhen. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. Rural sustainability research, Volume 44 (339). 2020. Pp. 32-45.

Ruzhylo Zinoviy, Bulgakov Volodymyr, Adamchuk Valerii, Bondarchuk Anatoliy, Ihnatiev Yevhen, Krutyakova Valentyna, Olt Jüri. Experimental research into impact of kinematic and design parameters of a spiral potato separator on quality of plant residues and soil separation. Journal of Agricultural Science 2 XXXI. Estonian Academic Agricultural Society. 2020. Pp. 202-207.

Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system. INMATEH-Agricultural Engineering. Vol. 62, No. 3. 2020. Р.107-114

Adamchuk V., Bulgakov V., Holovach I., Prysiazhniuk D., Parakhin O. The study of controllability of motion of tractor aggregate of module type (WoS). Visnik of agriculture science, Issue 6. 2020. Pp. 47-54

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Дослідження автоматичного водіння мобільного мостового агрозасобу по слідах постійної технологічної колії. Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. №11 (110). 2020.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві. №8. Вісник аграрної науки. 2020. С. 62-69

Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П., Бабин І.А. Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом. Вібрації в техніці та технологіях. № 3 (98). 2020. С. 5-15.

Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П. Експериментальні дослідження нерівномірності розподілу мінеральних добрив за напрямком їх розсіювання. Інженерія природокористування. №2(16). 2020. С. 60-69.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Дослідження кочення рушіїв мостових агрозасобів по слідах постійної технологічної колії. Вісник аграрної науки. 2020. №10. С. 48-56.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І., Яременко В.В. Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з тілом коренеплоду при його вилученні з ґрунту. Вісник аграрної науки. 2020. №11. С. 45-53.

В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.П. Кувачов, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв. Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу. Вісник аграрної науки. №9. 2020. С. 43-52.

Михайлов Є.В., Леженкін О.М., Задосна Н.О., Афанасьєв О.О., Задосний Д.О. Моделі регресії технологічного процесу роботи пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшнику. Праці ТДАТУ, Вип. 20. Т.3 . Мелітополь, 2020. С. 63-73.

Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Ковальов О.В., Задосний Д.О. Розрахунок технологічних параметрів процесу сепарування зернової суміші.  Праці ТДАТУ, Вип. 20. Т.4 . Мелітополь, 2020. С. 73-81.

Альтернативний спосіб відновлення гільз циліндрів / В. В. Паніна, В. В. Дідур, І.С. Сірий, Т. С. Чорна / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне наукове фахове видання. Вип. 10, том 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С.148-155.

Аюбов А.М., Мітін В.М., Малюта С.І. Обґрунтування параметрів і режимів роботи шнекового аппарату різання для збору незернової частини врожаю. Праці ТДАТУ: наук. фах. видання / ТДАТУ. Вип. 20, т. 3: Технічні науки. Мелітополь, 2020. С. 44-62.

Методика технологічного розрахунку сепаратора обчісного вороху зернових / Леженкін О.М., Михайлов Є.В., Вершков О.О., Івженко О.В., Антонова Г.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 20, т. 3. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 3-10.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві. Вісник аграрної науки. №8. 2020. С. 62-69.

В. Булгаков, В. Адамчук, З. Ружило, І. Головач, Є. Ігнатьєв. Експериментальне дослідження та обґрунтування параметрів сепаратора картопляного вороху. Вісник аграрної науки. 2020. №7. С. 60-66.

Надикто В.Т. Булгаков В.М., Головач І.В., Присяжнюк Д., Парахін О.О. Дослідження стійкості руху модульного машинно-тракторного агрегату. Вісник аграрної науки, 2020. №5. С. 59-66.

Надикто В.Т., Тиховод М.А. Роль парів у накопиченні та збереженні вологи грунту. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Вип. 20. Т. 2. 2020. С. 3-22.

Надикто В.Т., Кюрчев В.М. Нові елементи теорії тягової динаміки та експлуатації колісних тракторів. Техніка і технології АПК. №4. 2020. С. 21-26.

Надикто В., Аюбов А., Кувачов В., Ігнатьєв Є. Удосконалене агрегатування. The Ukrainian Farmer. 2020. № 10. С.46-48.

Bulgakov Volodymyr, Kuvachоv Volodymyr, Ivanovs Semjons, Nozdrovický Ladislav, KorenkoMaros, JobbágyJán. Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine. Scientific papers TECHNOFORUM 2020: New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). 2020. Р. 26-33.

Bulgakov Volodymyr, Ivanovs Semjons, Adamchuk Valerii, Kuvachоv Volodymyr, Ruzhylo Zinoviy, Ihnatiev Yevhen. Study of specialized wide-rail agriculture unit for rail farming. International scientific journal “Mechanization in agriculture & Conserving of the resources”. 2020. Year LXVI, Issue 2. P. 59-62.

Bulgakov Volodymyr, Mitkov Vasil, Movchan Vitaliy, Ihnatiev Yevhen. Assessment of negative impact of agricultural mobile energy means and euro-5 standard. Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2020 P. 50-54.

Bulgakov Volodymyr, Mitkov Vasil, Movchan Vitaliy, Mitin Vyacheslav, Ihnatiev Yevhen. Substantiation of the process of deep tillage with agricultural machines of digging type. Mechanization in agriculture & Conserving of the resources, 2020. Р. 86-89.

Надикто В.Т. Оранка як особливий прийом обробітку грунту. Agroexpert, №10(147). 2020, С. 70-76.

Nadykto, V., Findura , P., Hrdá, V., Kyurchev, Shchur , T., Kovalyshyn, S. Capability of Production equipment in a Production Organization. Quarterly Journal of Agri-Food Industry, Vol. 20, No. 1, 2020. P. 21-26.

Nadykto, V., Stankevych M., Findura P., Pristavka M., Kyurchev V., a Urbanovicova O., Krocko V. Current Situation of Selling Telehandlers, Due To Ukrainian and Slovakian Markets Conditions. Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies (ISSN: 2367– 5888) Volume VII – Issue 1, 2020

Довжик М.Я., Зубко В.М., Кувачов В.П., Кюрчев С.В., Пастухов В.І., Пастушенко С.І. Стан, проблеми та перспективи впровадження дуальних навчальних програм підготовки здобувачів вищої освіти агроінженерних спеціальностей. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного формування у закладах фахової освіти України», (22 жовтня 2020 р.). Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2020. С. 21-24.


Статті за 2020 рік

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Дослідження автоматичного водіння мобільного мостового агрозасобу по слідах постійної технологічної колії. Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. Вип.11 (110). Глеваха, 2020. С. 12-26.

Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Semjons Ivanovs, Francesco Santoro, Alexandros Sotirios Anifantis and Ievhen Ihnatiev. Performance Assessment of Front-Mounted Beet Topper Machine for Biomass Harvesting. Energies, 13, 3524. Basel, Switzerland. 2020. Pp. 1-13.

Ivanovs S., Bulgakov V., Nadykto V., Ihnatiev Ye., Smolinskyi S., Kiernicki Z. Experimental study of the movement controllability of a machine-and-tractor aggregate of the modular type. INMATEH – Agricultural Engineering. Vol. 61, No.2, Romania. 2020. Pp. 9-16.

Dmytro Derevjanko, Ivan Holovach, Volodymyr Bulgakov, Yevhen Ihnatiev, Ladislav Nozdrovický. Mathematical model of uniform cereal crops seeding using a double-disk coulter. Acta Technologica Agriculturae 4 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2020. Pp. 195-200.

H. Kaletnik, I. Sevostianov, V. Bulgakov, I. Holovach, V. Melnik, Ye. Ihnatiev, J. Olt. Development and examination of high-performance fluidized bed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research 18(4), 2020. Pp. 2391-2409,

Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental Checking Of Mathematical Models Describing The Functioning Adequacy Of Bridge Systems In Agricultural Track System / Tiltu Veidu Uzbūves Matemātiskā Modeļa Atbilstības Eksperimentāla Pārbaude Praktiskai Izmantošanai Lauksaimniecības Transporta Sistēmā. INMATEH – Agricultural Engineering. № 3, Vol. 62. 2020. Pp. 107-114.

Volodymyr Bulgakov, Semjons Ivanovs, Volodymyr Volskyi, Volodymyr Kuvachоv, Yevhen Ihnatiev. Simulation of the Flat-parallel Movement of a Bridge Agricultural Unit with an Articulated Frame. Rural sustainability research Volume 44 (339). 2020. Pp. 8-14.

Volodymyr Bulgakov, Ivan Sevostianov, Gryhoriy Kaletnik, Ihor Babyn, Semjons Ivanovs, Ivan Holovach, Yevhen Ihnatiev. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. Rural sustainability research Volume 44 (339). 2020. Pp. 32-45.

В. Адамчук, В. Булгаков, В. Кувачов, І. Головач, Є. Ігнатьєв, В. Яременко. Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з тілом коренеплоду при його вилученні з ґрунту. Вісник аграрної науки. №11. 2020. С. 45-53.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І.. Дослідження кочення рушіїв мостових агрозасобів по слідах постійної технологічної колії. Вісник аграрної науки. №10. 2020. С. 48-56.

Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу Вісник аграрної науки. №9. 2020. С. 43-53.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві Вісник аграрної науки. №8. 2020. С. 62-69.

В. Булгаков, В. Адамчук, З. Ружило, І. Головач, Є. Ігнатьєв. Експериментальне дослідження та обґрунтування параметрів сепаратора картопляного вороху. Вісник аграрної науки. №7. 2020. С. 60-66.

Samoichuk, K., Zhuravel, D. Viunyk, O., Milko, D., Bondar, A., Sukhenko, Y., Sukhenko, V., Adamchuk, L., Denisenko, S. Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Volume 14, 2020. Pp. 142-148.

Bratishko, V., Milko, D., Achkevych, O., Kuzmenko, V. Results of experimental studies of process of preparation of feed mixtures with their moistening. Engineering for Rural Development, 19, 2020. Pp. 1398-1403.

Borysov, V., Hevko, I., Torubara, O., Borysova, S., Milko, D., Zhuravel, D., Tsymbal, B., Bratishko, V., Samoichuk, K., Postol, Y. Revealing new patter nsin resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solid phase reduction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1(12-103), 2020. Pp. 24-29.

Derevjanko D., Holovach I., Kuvachev V. Theoretical and experimental research into impact of threshing tools in combine grain harvesters on quality of cereal crop seeds. Agronomy Research 18(X), 2020. 11 р.

Bulgakov V., Kuvachоv V., Olt J. A study of the interaction between soil and the pneumatic wheels of agricultural gantry systems. Journal of Agricultural Science. 2020. 7 р.

Кувачов В.П. Експериментальні випробування агромостового боронувального агрегату. Праці ТДАТУ. Вип. 19, том 4. С. 223-233.

Кувачов В.П., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. та ін. Методологія перевірки математичних моделей функціонування агромостових систем на адекватність. Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 10, том 1. 2020. 13 с.

Кюрчев С.В., Кувачов В.П. Прогнозування успішності навчання студентів – один із напрямів підвищення якості освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць ТДАТУ. 2020. Вип. 24. С. 57-64.

Bulgakov V., Kuvachоv V., Ivanovs S. et al. Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine. Scientific papers TECHNOFORUM 2020. New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) 2020. Р. 26-33.

Івановс С., Кувачов В. Механіко-технологічні основи використання спеціалізованого ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства. Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р.), ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

Арак М., Олт Ю., Кувачов В. Исследование движения специализированного ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия. Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р.), ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

Белоев Х., Кангалов П., Кувачов В. Теоретические основы поворота ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия ППерспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р.), ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

V. Bulgakov, I. Holovach, Z. Ruzhylo, I. Fedosiy, Ye. Ihnatiev and J. Olt Theory of oscillations performed by tools in spiral potato separator. Agronomy Research 18(1), 2020. 38-52. https://doi.org/10.15159/AR.20.058

Bulgakov V., Nikolaenko S., Holovach I., Boris A., Kiurchev S., Ihnatiev Ye. and Olt J. Theory of motion of grain mixture particle in the process of aspiration separation. Agronomy Research 18(S2), 2020. Pp. 1177-1188. https://doi.org/10.15159/AR.20.069

Ihnatiev Y. Assessment of negative impact of agricultural mobile energy means and Euro-5 standard. VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. Varna. 24-27 june 2020.

Bulgakov V., Mitkov V., Movchan V., Mitin V.M., Ihnatiev Y. Substantiation of the process of deep tillage with agricultural machines of digging type. VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. Varna. 24-27 june 2020.

Bulgakov V., Kuvachov V., Ihnatiev Y. et al. Study of specialized wide-rail agriculture unit for rail farming. VIII International scientific Congress “Agricultural machinery”. Varna. 24-27 june 2020.

Ihnatiev Y. Experimental study of the operational characteristics of the new top harvesting machine. 19th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Jelgava. May 20-22, 2020.