Olt Juri, Ігнатьєв Є.І., Фокіна Я.Є. Розробка математичної моделі руху частинки по лопаті кидалки під дією повітряного потоку. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 78–81.

Hristo Beloev, Ігнатьєв Є.І., Фокіна Я.Є. Дослідження руху частинки по лопаті з урахуванням впливу повітряного потоку. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 86–89.

Dashyvets Н., Shyrochkin V. The main directions of reconstruction of repair shops. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 92–94.

Pascuzzi Simone, Ігнатьєв Є.І., Чибічик І.І. Експериментальне дослідження якості роботи очисника головок коренеплодів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 101–104.

Скляр О.Г., Скляр Р.В., Григоренко С.М. Методика моделювання та оптимізації розподілу мінеральних добрив. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 149–155.

Дереза О.О., Дереза С.В. Вибір технології і технічних засобів приготування та роздавання кормів на молочно-товарній фермі ВРХ. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 166–172.

Сулейманова Е.Е., Дереза С.В. Розробка бітерно-шнекового змішувача кормів для ферми ВРХ. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 185–187.

Didur V., Petrychenko I., Viunyk О. Assessment of technological level of repair enterprises. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 218–221.

Журавель Д.П. Обгрунтування характеру руйнувань стінок водяних сорочок блоків циліндрів дизелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 223–226.

Журавель Д.П. Аналіз аварійних пробоїн стінок блоків циліндрів дизелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 232–234.

Журавель Д.П. Аналіз деформацій привалочних площин блоків, сполучених з головками циліндрів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 243–245.

Бондар А.М. Послідовність нормування то та ремонту транспортних засобів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 264–266.

Dashyvets Н. Assessment of wear and technical condition of engines. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 266–269.

Viunyk O., Boltukov K. Axial-piston hydraulic machines – field of application and performance indicators. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 272–274.

Viunyk O., Komar A., Demchenko M. Results of analysis of reliability indicators of axial-piston hydraulic machines. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 283–285.

Dashyvets Н., Suliz Y. Choosing of turbo compressor rotor surface restoration methods. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 285–287.

Viunyk O., Khokhlov D. Results of the research analysis of the influence of contamination of the working fluid on the reliability of the hydraulic drive. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 289–291.

Болтянський Б.В., Комар А.С. Проблеми енерго- та ресурсозбереження в АПК України. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 324–327.

Скляр О. Г., Тат’яненко В.О. Типи та характеристики рекуперативних теплообмінних апаратів для біогазових установок. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 329–332.

Болтянський Б.В., Сиротюк С.В., Коробка С.В. Обґрунтування конструкції геліосушарки з тепловим акумулятором та плоским дзеркальним концентратором. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 334–338.

Скляр Р.В., Жердєв О.С. Аналіз та шляхи покращення використання когенераційних установок біогазових станцій. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 338–343.

Скляр О.Г., Скляр Р.В., Комар А.С. Теоретичні аспекти вибору лінії гранулювання посліду перепелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 345–348.


Skliar O. H., Skliar R. V. Mechanised poultry keeping technologies. The 9th International scientific and practical conference «Science and technology: problems, prospects and innovations» (June 8-10, 2023) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2023. Pp. 164–168.


Skliar O. H., Skliar R. V., Boltianskyi B. V. Features of creating an optimal microclimate in the poultry room. The 6th International scientific and practical conference «Innovations and prospects in modern science» (June 5-7, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 189–193.


Skliar O. H., Skliar R. V., Komar A. S. Methodological approaches to the optimization of machine technologies of animal waste disposal. The 8th International scientific and practical conference «Scientific research in the modern world» (June 1-3, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. Pp. 194–198.


Журавель Д. П., Бондар А. М., Дашивець Г. І. Обґрунтування діагностичних параметрів рульового керування транспортного засобу під час технічного обслуговування. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 2. №9. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2-1. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/395

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Комар А. С. Огляд методів дослідження та оптимізації машинних технологій утилізації відходів тваринництва. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 2. №9. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2-9. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/403

Лещенко І. А., Шокарев О. М., В’юник О. В. Аналіз існуючих математичних моделей процесу пресування.  Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 2. №9. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2-15. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/409


Журавель Д. П., Бондар А. М. Обгрунтування впливу системи очищення відпрацьованих робочих рідин на надійність гідравлічних систем. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 1. №11. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-4. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/355

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Методика моделювання та оптимізації структури посівних площ. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 1. №11. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-7. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/358

Дідур В. В., Петриченко Є. А., Новик О. Ю.  Ультразвук та його застосування в промисловості. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 1. №11. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-9. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/360

Комар А. С., Болтянський Б. В. Конструктивно-технологічне вдосконалення вальцевих грануляторів з плоскою матрицею. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 1. №11. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-11. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/362

Дідур В. В., В’юник О. В., Дашивець Г. І. Аналіз методів очищення олії, віджатої з рослинної сировини. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, том 1. №11. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-13. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/364


Комар А. С. Огляд сучасного обладнання для виготовлення паливних гранул. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (30 січня-24 лютого 2023 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 131–133.

Комар А. С. Необхідність відновлення матриці гранулятора. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (30 січня-24 лютого 2023 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 155–156.

Чибічик І. І.,  Ігнатьєв Є. І. Вплив баластування задньої піврами трактора на його тягові показники. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (30 січня-24 лютого 2023 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 187.

Чибічик І. І.,  Ігнатьєв Є. І. Дослідження експлуатаційних показників експериментальної фронтальної гичкозиральної машини. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (30 січня-24 лютого 2023 р.) Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 190.