Гаранін В.В. Організація системи технічного обслуговування. Науковий керівник: В. В. Паніна. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С.43-45

Курашкін О. С. Нові підходи до боксового утримання корів. Науковий керівник: Р. В. Скляр. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 69-71

Оліщук В. В. Технічний сервіс у забезпеченні якості продукції тваринництва України. Науковий керівник: В. В. Паніна. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 84-87

Рябошапка Ю.В. Необхідність гранулювання корму в тваринництві. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С. 99-101

Стрельчук  Б. А. Роль повітрообміну і теплового балансу в створенні мікроклімату. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (26-27 серпня 2021 р.). Харків: ІТ НААН, 2021. С.112-115


Латоша В. В. Перспективи цифровізації агропродовольчого сектору.  Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: Тези VІІ Міжн. наук.-практ. конф. Умань: УНУС, 2021. С. 35-38.

Рижов О. Напрями розвитку органічного сільського господарства та його вплив на навколишнє середовище. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: Тези VІІ Міжн. наук.-практ. конф. Умань: УНУС, 2021. С. 57-60.


Дума А. Доцільність впровадження органічного сільськогосподарського виробництва. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (14 травня 2021 року). Луганськ, 2021. С. 119-121.

Zimbrovsky D.M. Justification of the expanding feed expanding. Scientific advisor: Boltianska Natalia. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (14 травня 2021 року). Луганськ, 2021. С. 354-356.

Заволокін Д.Ю. Доцільність брикетування та гранулювання корму. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (14 травня 2021 року). Луганськ, 2021. С. 360-362.

Гузь О.О. Мультиплікативний ефект від біотехнологічних способів переробки відходів агропромислового комплексу. Науковий керівник: О. Г. Скляр. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (14 травня 2021 року). Луганськ, 2021. С. 368-370.


Вуколов В.І. Инновации в развитии мясного скотоводства в Украине. Научный руководитель: Н.И. Болтянская. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 115-117.

Заболоцкий А.В. Возрождение животноводства Украины на инновационных принципах. Научный руководитель: Н.И. Болтянская. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 118-120.

Латоша В.В. Использование роботов в молочном животноводстве. Научный руководитель: Н.И. Болтянская. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 120-122.

Avramenko І.V. Use of nanotechnologies in poultry. Supervisor: N.І. Boltianska. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 127-129.

Zavolokin D.Yu. CRISPR technology and its benefits for agricultural economy and not only. Supervisor: N.І. Boltianska. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 130-132.

Furdak Т. Theory and practice of application of epilamic coatings. Supervisor: O. Viunyk. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 134-136.

Михальчук М.В. Функционирование системы технического сервиса. Научный руководитель: В.В. Панина. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 187-189.

Конюшин А.С. Организация работ по ремонту сельскохозяйственных машин в фермерских хозяйствах. Научный руководитель: В.В. Панина. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 189-191.

Заставський А.И. Ремонт базисных деталей. Научный руководитель: В.В. Панина. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 191-194.

Минько Е.А. Способ восстановления пары трения. Научный руководитель: В.В. Панина. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 194-196.

Бурдин В.Н. Проблемы адаптации материалов топливных систем при использовании метилового биотоплива.  Научный руководитель: Д.П. Журавель. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 196-198.

Курашкин А.С. Новые подходы в содержании коров беспривязно-боксовым способом. Научный руководитель: Р.В. Скляр. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 305-308.

Атаманова Ф.И. Организация технического сервиса оборудования животноводческих ферм. Научный руководитель: В.В. Панина. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 308-310.

Дымченко Д.В. Использование соломенной подстилки для создания комфортных условий при содержании коров. Научный руководитель: С.В. Дереза. Перспективная техника и технологии в АПК: материалы Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. Минск: БГАТУ, 2021. С. 310-312.


Сопін А.О. Технологічні операції обробітку грунту при вирощуванні соняшнику з використанням ЕМ-технологій. Науковий керівник Т.С. Чорна, Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (26-30 квітня 2021 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 38.

Карапетров В.В. Збільшення ширини захвату розкидачів мінеральних добрив. Науковий керівник Є.І. Ігнатьєв, Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (26-30 квітня 2021 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 66.

Сумятін С.В. Дослідження рівномірності розсівання добрив. Науковий керівник Є.І. Ігнатьєв, Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (26-30 квітня 2021 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 67.


Kurashkin O.S. The main criteria of selecting means for removing manure from livestock facilities. Scientific adviser: Skliar R.V.  Science and innovations in the 21st century: матеріали І Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Мелітополь, 12 травня 2021 р.) Виробництво та технології. Аграрні науки та продовольство. Екологія. Механічна та електрична інженерія. Архітектура та будівництво. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 120 с.


Дума А.М. Необхідність згодовування тваринам збалансованих кормосумішей. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 28.

Заволокін Д.Ю. Основні напрямки в створенні роботів для молочного скотарства. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 29.

Зімбровський Д.М. Системи технічного обслуговування і ремонту обладнання в тваринництві. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 127.


Мінько Є. А. Поверхнево-пластичне деформування зубчастих коліс. Науковий керівник: В. В. Паніна. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 62-65.

Заставський А. І. Ремонт корінних опор блок-картера. Науковий керівник: В. В. Паніна. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 65-68.

Вуколов В.І. Закордонний досвід організації технічного сервісу в молочному тваринництві. Науковий керівник: Н. І. Болтянська. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 203-206

Avramenko І. Ensuring the reliability of complex systems at different stages of operation. Supervisor: N. І. Boltianska. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 216-219

Latosha V. Application of nanomaterials in technical services. Supervisor: N. І. Boltianska. Крамаровські читання: Зб. тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (20-21 лютого 2020 р) К.: Видавничий центр НУБіП України, 2021. С. 303-306.


Турчин Р.О. Керування поживними речовинами для рослин в системах крапельного зрошення. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 17.

Гузь О.О. Основні напрями розвитку біогазових установок. Науковий керівник: О. Г. Скляр, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 24.

Денисенко Д.А. Переваги використання біогазових технологій. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 25.

Дума А.М. Необхідність згодовування тваринам збалансованих кормосумішей. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 28.

Заволокін Д.Ю. Основні напрямки в створенні роботів для молочного скотарства. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 29.

Курашкін О.С. Вплив птахівництва на екологічну ситуацію в Україні. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 33.

Тристан Р.В. Обґрунтування основних параметрів гідродинамічного нагрівача пастеризаційної установки. Науковий керівник: Б. В. Болтянський, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 37.

Зімбровський Д.М. Системи технічного обслуговування і ремонту обладнання в тваринництві. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 127.

Михальчук М.В. Забезпечення функціонування системи техсервісу. Науковий керівник: В. В. Паніна, Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХI сторіччі: Збірка матеріалів ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 138.


Духняк О. Тенденції розвитку альтернативної енергетики. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 28.

Полуектов А. Переваги і недоліки активного буртового компостування. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 31.

Помазан А. Управління технологічними процесами на молочній фермі. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 34.

Аврамов В. Підвищення зносостійкості двигунів внутрішнього згоряння. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 35.

Гузь О. Переваги і недоліки технології анаеробного зброджування. Науковий керівник: О. Г. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 36.

Іванов Я. Модель функціонування подрібнювача коренеплодів. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 39.

Бескоровайний О. Роль очищення доїльно-молочного устаткування в підвищенні якості молока. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 43.

Пєліванов В.О. Напрями удосконалення доїльних апаратів. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 44.

Авраменко І.В. Вимоги до конструкції сучасного доїльного апарату. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 47.

Мітєв К.О. Переваги застосування доїльних апаратів попарної дії. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 49.

Тристан Р. Оптимізація технічних засобів при доїнні та первинній обробці молока. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 51.

Кисельова Л. Експериментальні дослідження режимів теплообміну при первинній обробці молока. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 52.

Алдошин А.С. Переваги і недоліки існуючих доїльних апаратів в Україні. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 57.

Димченко Д. Аналіз роботи енергозберігаючої автоматизованої системи мікроклімату (ЕАСМ). Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 61.

Димченко Д. Аналіз підстилки для великої рогатої худоби. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 62-63.

Шавков П.А. Вплив якості матриць на формування комбікормових гранул. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 64.

Крутих Є. Розробка схеми експериментальної установки для дослідження процесу дозування сипучих компонентів. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 68.

Волошко І.В. Застосування програм для визначенням техніко-економічних показників виробництва продукції тваринництва. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 70.

Фурдак Т. Показники ефективності виробництва молока при різних технологіях утримання тварин. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 72-73.

Мозговий Я. Оптимізація технічних засобів при видаленні та транспортуванні гною. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 74.

Рижко А. Перспективи розвитку світової енергетики. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 78.

Кульчицький Г.Г. Негативний вплив високого вакууму на вим’я корови. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 79.

Войников М.Є. Планування технологічного процесу утримання тварин. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 82.

Богатирьов І.О. Дослідження працездатності обладнання на етапі проектування. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 84.

Бурлаков А. Використання мехатронних систем в техніці. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 87.

Данилків Д. Аналіз технології аеробної ферментації в установках барабаного типу. Науковий керівник: О. Г. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 88.

Сімко М. Вітроенергетика – ключова галузь енергетичної незалежності. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 98.

Сливка А. Критерії ефективності споживання енергії. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 100.

Алєксадров Р. Використання гною в якості складової для отримання біогазу і компосту. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 102.

Чернецький В. Надійність обладнання хлібопекарських заводів. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 103.

Рябець Д. Вибір кормороздавача-змішувача для ферми ВРХ. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 104.

Печерська В.С. Аналіз методів інженерно-технічної творчості для вибору очисного обладнання. Науковий керівник: Г.І. Дашивець, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 105.

Накалюжний Д. Агресивні середовища крохмалепатокових виробництв і їх вплив на довговічність обладнання. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 106.

Латоша В. Огляд складових елементів механічного рульового керування. Науковий керівник: А.М. Бондар, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 107.

Тимофєєв С. Вплив середовища м’ясопереробних підприємств на ресурс вузлів і агрегатів. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 108.

Сидоренко Т. Шляхи розвитку біоенергетики з поновлюваних джерел. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 110.

Антропов Я. Ремонт елементів рульового механізму. Науковий керівник: А.М. Бондар, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 113.

Антропов Я. Обґрунтування конструктивної схеми електромагнітного дозатора комбікормів. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 120.

Маргарян С. Вибір раціональної схеми агрегату для приготування комбікормів. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 126.

Радько М. Особливості переробки підстилкового посліду шляхом прямого спалювання. Науковий керівник: О. Г. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 130.

Єфтемій А. Напрями механізації та автоматизації виробництва молока і яловичини. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 137.

Конюшин А.С. Аналіз організації робіт з ремонту сільськогосподарських машин в фермерських господарствах. Науковий керівник: В. В. Паніна, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 140.

Колюх Д. Умови зрівноваження ротора молоткової дробарки та розміщення молотків на ньому. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 141.

Рева В. Аналіз технології експрес-компостування пташиного посліду. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 143.

Духняк О. Особливості використання гідростатичних трансмісій в сільськогосподарському виробництві. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 145.

Димченко Д. Використання соломи у якості підстилки для створення комфортних умов при утриманні корів. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 147.

Савійський С. Тенденції розвитку обладнання для охолодження молока на закордонних тваринницьких фермах. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 149.

Крячко Р. Основні риси та особливості виробництва продукції тваринництва. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 151.

Середа А. Комфорт тварин у молочному скотарстві. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 153.

Атаманова Ф.І. Аналіз сільгосппідприємств Мелітопольського району тваринницького напрямку. Науковий керівник: В. В. Паніна, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 154.

Фесівський В. Переваги і недоліки цілорічного однотипного годування ВРХ. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 157.

Карапетров В. Обробка гною з метою отримання біогазу. Науковий керівник: О. Г. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 161.

Ускова С. Альтернативна енергозберігаюча система мікроклімату для тваринницької ферми. Науковий керівник: С. В. Дереза, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 164.

Заволокін Д.Ю. Технологія CRISPR та її користь для сільського господарства і не тільки. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 165-166.

Зімбровський Д. Збільшення урожаю цукрових буряків. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 175.

Духняк О. Визначення зношування основних деталей гідростатичних трансмісій. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 176.

Бурдін В. Використання відпрацьованих моторних олив. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 179.

Денисенко Д. Особливості будови і роботи біогазої установки. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 184.

Лакосіна А. Особливості використання гідропневмотранспорту у сільськогосподарському виробництві. Науковий керівник: Д. П. Журавель, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 185.

Банов А. Особливості використання гідропневмотранспорту у сільськогосподарському виробництві. Науковий керівник: А. О. Смєлов, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 186.

Курашкін О. Основні критерії вибору засобів для видалення гною з тваринницьких приміщень. Науковий керівник: Р. В. Скляр, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 188.

Діоба А.Д. Вирішення завдань проектування технічних об’єктів методами багатокритеріальної оптимізації. Науковий керівник: Г.І. Дашивець, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 189.

Бужора Д.А. Оцінка показників якості ремонту двигунів. Науковий керівник: Г. І. Дашивець, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 191.

Фурдак Т. Теорія та практика застосування епіламних покриттів. Науковий керівник: О. В. В’юник, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 194-195.

Латоша В. Використання безпілотників для моніторингу та фотофіксації земельних угідь в сільському господарстві. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 198.

Петровський М. Фактори, які впливають на безпеку процесу збирання зернових культур. Науковий керівник: О. М. Шокарев, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 200.

Латоша В. Використання пташиного посліду, як спосіб зниження витрат на корми та підвищення їх засвоюваності. Науковий керівник: Н. І. Болтянська, Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 202.


146669 Спосіб внесення добрив одночасно з глибоким обробітком ґрунту. Гостіщев В.Г., Кувачов В.П. заявл. 22.09.2020, опубл. 10.03.2021, Бюл. №10/2021.

146897 Система пожежогасіння на зернозбиральному комбайні. Сулейманов Х.А., Кувачов В.П. заявл. 22.09.2020, опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.

146914 Агрегат для внутрішньоґрунтового комплексного мінерального удобрення ґрунту одночасно з сівбою сільськогосподарських культур. Юрин В.А., Кувачов В.П. заявл. 22.09.2020, опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.

146925 Висівний апарат сівалки зернової. Бєлаш Є.В., …Кувачов В.П. заявл. 22.09.2020, опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.