Studying the physical-chemical transformations at resource-saving reduction melting of chrome-nickel-containing metallurgical waste / A. Petryshchev, Dmitry Milko, Viacheslav Borysov, Bohdan Tsymbal, Ihor Hevko, Svitlana Borysova, A. Semenchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. Vol. 2/12(98). P.59-64. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Development and research of counterflow jet mixers of liquid components in agricultural production / Samoichuk Kyryl, Viunyk, Olha // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции. Ч.1 (Минск, 24–25 октября 2019 года), 2019. – С. 101-103.

Скляр Р.В. Аналіз видів гною (посліду) тварин / С.С. Єльцов, Р.В. Скляр // Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 11.

Болтянський Б.В. Аналіз систем комплексного енергозабезпечення тваринницьких об’єктів з використанням відновлюваних нетрадиційних джерел енергії / Б.В. Болтянський, Я.Ю. Мозговий, Р.В.Тристан // Науковий керівник: Б.В. Болтянський, , Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 21.

Скляр Р.В. Способи і методи використання відходів тваринництва для біогазового виробництва / Д.Г. Ігнатенко, Р.В. Скляр // Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). – T. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – С. 58.

Журавель Д.П. Моделювання працездатності машино-тракторного агрегату при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 57-67.

Дереза О.О. Визначення конструктивних параметрів змішувача-кормороздавача з вертикальним бункером / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 3. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 84-95.

Чебанов А.Б. Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів шнекового преса для віджимання мезги насіння рицини / А.Б. Чебанов, В.А. Дідур, О.Л. Верещага, О.П. Назарова, В.В. Дідур // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 21-32.

Журавель Д.П. Обгрунтування методики прогнозування технічного стану функціональних систем мобільних енергетичних засобів / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 85-99.

Скляр О.Г. Аналіз технологій утилізації відходів птахівництва за кордоном / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, В.А. Войтов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 100-109.

Дідур В.В. Спосіб підвищення післяремонтної довговічності шестеренних насосів / В.В. Дідур, В.В. Паніна, О.В. В’юник // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 110-117.

Комар А.С. Обґрунтування основних параметрів, що впливають на продуктивність гранулятора [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-118-129] / А.С. Комар, Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 118-129.

Болтянська Н.І. Дослідження процесу механічної стимуляції вимені [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-140-149] / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 140-148.

Болтянська Н.І. Обґрунтування використання різних матеріалів в якості підлоги на молочно-товарних фермах [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-177-187] / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 177-187.

Болтянська Н.І. Економічна складова забезпечення рівня надійності сільськогосподарської техніки [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-198-206] / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 198-206.

Паніна В.В. Застосування багатокритеріального методу при виборі обладнання для ремонтної майстерні (на прикладі мийної машини) / В.В. Паніна, Г.І. Дашивець, О.Ю. Новік  // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 207-213.

Болтянський Б.В. Розрахунок механізованої системи водопостачання сімейної тваринницької ферми / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали Х Науково-практичної конференції ««Меліорація та водовикористання. З нагоди 130-річча першого водопроводу міста Мелітополя» / Укладачі: С.І. Мовчан, Т.М. Новах, С.О. Ісаченко, ФОП «Ландар С.М.», Комунальне підприємство «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітополь, 2019 р., С.36-41.

Болтянська Н.І. Забезпечення високого рівня показників надійності молоткових дробарок [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-214-222] / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 214-222.

Болтянський Б.В. Аналіз доцільності використання позиційних вивантажувачів консервованих кормів з траншейних сховищ / Б.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 233-244.

Болтянська Н.І. Взаємодія пресуючого ролика і матеріалу в прес-грануляторі [DOI: 10.31388/2078-0877-19-4-260-269] / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 260-269.

Болтянська Н.І. Аналіз законів розподілу ресурсу елементів при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 380-390.

Болтянська Н.І. Забезпечення високого рівня експлуатації та ремонту машин в тваринництві / Н.І. Болтянська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 361-369.

Болтянська Н.І. Визначення умови економічної доцільності підвищення надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 205 «Проблеми надійності машин». 2019. С. 398-405.

Мілько Д.О. Методика складання раціону великої рогатої худоби на основі поживної цінності кормових компонентів / Д.О. Мілько, Д.П. Журавель, Г.П. Педченко, В.Ф. Кузьменко // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 91-96.

Болтянська Н.І. Обґрунтування вибору системи опалення свинарників / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 97-103.

Болтянська Н.І. Шляхи вдосконалення конструкцій шестеренних прес-грануляторів / Н.І. Болтянська // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 104-110.

Григоренко С.М. Методика експериментальних досліджень процесу сушіння пташиного посліду в барабанній сушарці / С.М. Григоренко, Д.О. Мілько // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 111-117.

Журавель Д.П. Використання біологічної оливи для сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель, Д.О. Мілько, А.М. Бондар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 125-131.

Скляр О.Г. Аналіз роботи біогазових установок / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 132-138.

Скляр О.Г. Аналіз роботи насосів, що використовуються в біогазових установках / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 139-145.

Болтянська Н.І. Кількісні показники економічного аналізу надійності прес-гранулятора з нерухомою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 160-165.

Болтянська Н.І. Визначення кількісних показників для економічного аналізу надійності тваринницької техніки / Н.І. Болтянська, О.О. Заболотько //  Machinery&Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv, Vol. 10, No 2. – Київ. – С. 121-125.

Болтянская Н.И. Снижения расхода энергоресурсов при производстве свинины / Н.И. Болтянская // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 19-20 декабря 2019 г.). – Минск. – С. 74-77.

Болтянская Н.И. Использование электроэнергии в процессах производства продукции отрасли животноводства / Н.И. Болтянская, О.В. Болтянский // Энергосбережение – важнейшее условие инновационного развития АПК : материалы Международной научно-технической конференции (Минск, 19-20 декабря 2019 г.). – Минск. – С. 71-74.

Болтянська Н.І. Формування моделі механізму застосування технологій ресурсозбереження на молочнотоварних фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 26-32.

Болтянська Н.І. Аналіз нормального закону розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 33-39.

Болтянська Н.І. Дослідження залежності надоїв молока від інтервалів між доїннями / Н.І. Болтянська // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 40-46.

Паніна В.В. Обгрунтування вибору обладнання для раціонального способу відновлення колінчастого валу / В.В. Паніна, Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 273-280.

Скляр О.Г. Дослідження способів утилізації відходів птахівництва і тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Сучасні проблеми та технології аграрного сектору України: Зб. наукових-праць Випуск №12 (21 листопада 2019) / За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин. – С. 298-304.

Скляр О.Г. Аналіз способів та засобів для перемішування субстрату в метантенках біогазових установок // О.Г. Скляр, Р.В. Скляр / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 19-26.

Болтянська Н.І. Визначення напружень в пресованому матеріалі у прес-грануляторах з кільцевою матрицею // Н.І. Болтянська, А.С. Комар / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 4. Київ. 2019. – С. 91-97.

Гулевський В.Б. Електрохімічні технології очищення стічних вод // В.Б. Гулевський, Ю.О.Постол, Д.П. Журавель, М.І. Стручаєв, О.В. Ковальов / Тези доп. IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (2-3 грудня 2019 р.), Т.1. – Дніпро, 2019. – С. 424-430.

Болтянська Н.І. Напрями зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2019 р. м. Полтава). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 100-101.

Болтянська Н.І. Ефективне використання місцевих енергоресурсів в енергетиці сільських територій / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Використання альтернативних джерел енергії в умовах розвитку сільських територій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листопада 2019 р. м. Полтава). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. – С. 92-93.

Панина В.В. Оптимизация сетевой модели производственного процесса ремонта культиватора КПС-4 / В.В. Панина // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 2019 года) – Ч. 2. / редкол.: И. Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 88-90.

Болтянська Н.І. Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / Н.І. Болтянська // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17-19 жовтня 2019 р.) м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2019. – С. 90-92.

Болтянська Н.І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (17-19 жовтня 2019 р.) м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2019. – С. 177-179.

Болтянська Н.І. Модель організаційно-економічного механізму застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська // Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. НУБіП, Вип. 10. № 1. Київ. 2019. – С. 97-105.

Скляр О.Г. Біотехнологія анаеробного метанового зброджування / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. –  Київ. 2019. – С. 61-63.

Болтянська Н.І. Наслідки неправильної переддоїльної стимуляції вимені корів / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 73-75.

Болтянська Н.І. Аналіз переваг та недоліків штемпельних пресів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 75-76.

Болтянська Н.І. Оцінка експлуатаційних властивостей дійкової гуми за величиною змикання стінок надлишковим тиском / О.О. Заболотько, С.В. Дорогань, Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 77-80.

Болтянська Н.І. Застосування нормального розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 85-86.

Болтянська Н.І. Застосування логарифмічно нормального розподілу при дослідженні надійності прес-гранулятора / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 91-93.

Болтянська Н.І. Кількісні показники економічного аналізу надійності техніки для тваринництва / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 93-95.

Болтянська Н.І. Обґрунтування економічної ефективності підвищення надійності техніки в умовах експлуатації / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (7-8 листопада 2019 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ. 2019. – С. 95-96.

Болтянська Н.І. Застосування розподілу Вейбулла при дослідженні надійності преса-гранулятора / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (3-4 жовтня 2019 р.), Т.1. – Дніпро, 2019. – С. 179-183.

Дашивець Г.І. Обґрунтування періодичності технічного обслуговування агрегатів очищення мастила в двигунах внутрішнього згоряння / Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик, В.В. Паніна, // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 9. – Т. 1. – 10.31388/ 2220-8674-2019-1-3.

Болтянська Н.І. Напрями удосконалення робочого процесу вальцово-матричних прес-грануляторів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 33-36.

Болтянська Н.І. Організаційно-економічні заходи ресурсозбереження в молочному скотарстві / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 36-39.

Григоренко С.М. Аналіз технології утилізації курячого посліду / С.М. Григоренко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 52-56.

Масюк А.М. Встановлення часових залежностей накопичення забруднень в мастилах тракторних двигунів / А.М. Масюк, Г.І. Дашивець, А.М. Бондар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 56-59.

Болтянський Б.В. Використання відходів тваринництва та птахівництва / Б.В. Болтянський, С.І. Мовчан, С.В. Дереза // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 61-64.

Мілько Д.О. Доцільність переробки побічних продуктів птахівництва / Д.О. Мілько, О.Ю. Новик, Є.М. Ратніков // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 95-97.

Мілько Д.О. Відновлення поверхонь шийок колінчастих валів двигунів вібронакатуванням / Д.О. Мілько, В.В. Паніна, О.Ю. Новик // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 97-99.

Милько Д.А. Проблемы выращивания высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота / Р.Б. Ускенов, Д.А. Милько // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 144-145.

Мілько Д.О. Регіональна кластерізація в контексті розвитку підприємництва України / Д.О. Мілько, А.П. Педченко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 196-199.

Журавель Д.П. Дослідження адаптивної роботи рульового управління транспортного засобу в швидкісному режимі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, Г.І. Дашивець // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 203-205.

Болтянський Б.В. Способи утилізації відходів тваринництва і птахівництва / Б.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 214-217.

Дідур В.А. Основи теорії тепло-масопереносу при моделюванні процесу волого-теплової підготовки м’ятки рицини / В.А. Дідур, В.В. Дідур // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 218-219.

Журавель Д.П. Забезпечення працездатності функціональних систем мобільної техніки при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 226-228.

Скляр О.Г. Інгібування амонійним азотом виробництва метану з перепелиного посліду / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр  // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 298-300.

Скляр Р.В. Дослідження впливу аміаку на процес метанового бродіння / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр  // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 301-302.

Смєлов А.О. Пошук енергозберігаючих технологій виготовлення (відновлення) підшипників ковзання / А.О. Смєлов  // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 303-306.

Сорваніді Ю.Г. Фактори, які впливають на місце розташування пункту утилізації сільськогосподарської техніки / Ю.Г. Сорваніді, А.М. Бондар, О.Ю. Новик  // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 307-308.

Грицаєнко І.М. Ринок сільськогосподарської техніки України / І.М. Грицаєнко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 2. – С. 158-160.

Didur V. Increasing the Efficiency of the Technological Process of Processing Castor-Oil Seeds into Castor Oil / Volodymyr Didur, Volodymyr Kyurchev, Andriy Chebanov and Anatoliy Aseev // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.17-27.

Hrytsaienko I. Mechanism for the Maintenance of Investment in Agriculture / Halyna Hrytsaienko, Igor Hrytsaienko, Andrey Bondar and Dmitry Zhuravel // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.29-40.

Milko D. Theoretical Aspects of Plant Material Sealing in a Wedge-Shaped Canal / Dmytro Milko, Viacheslav Bratishko, Volodymyr Kuzmenko and Oleksandr Kholodiuk // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.139-144.

Dereza S. Study of Hydromechanical Parameters Part of the Water Solutions Household in Running Flows / Serhii Movchan, Olena Dereza, Serhii Mazilin and Serhii Dereza // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.145-160.

Novyk O. Increase in Durability of Motor Crankshaft Pin Surface by Vibrorolling / Oleksii Novyk, Valeriia Panina, Halyna Dashyvets and Andriy Bondar // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.177-182.

Skliar A. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry / Alexander Skliar, Boris Boltyanskyi, Natalia Boltyanska and Denis Demyanenko // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.249-258.

Скляр О.Г. Аналіз органічних добрив після анаеробної ферментації / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 68-70.

Болтянська Н.І. Переробка пташиного посліду на добриво шляхом його гранулювання / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 18-20.

Болтянська Н.І. Залежність  продуктивності птахів від параметрів мікроклімату / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23-24 травня 2019 р.). – Умань, 2019. – С. 14-17.

Milko D. Studying the physical­chemical transformations at resource­saving reduction melting of chrome-nickel­containing metallurgical waste / A. Petryshchev,  D. Milko, Borysov, B. Tsymbal, I. Hevko, S. Borysova, A. Semenchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 2/12(98).– P. 59-64.

Дідур В.А. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів електрофлотаційної установки для очищення пресової рицинової олії / В.В. Дідур, В.А. Дідур, І.П.  Назаренко // 2019.

Болтянська Н.І. Умови застосування технологічних операцій процесу створення мікроклімату на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наукових-праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» (11 квітня 2019 р.), м. Ніжин За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2019. – С. 92-98.

Болтянська Н.І. Розробка конструкції преса-гранулятора для переробки пташиного посліду / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Зб. наукових-праць Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» (11 квітня 2019 р.), м. Ніжин За наук. Ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин, 2019. – С. 84-91.

Скляр О.Г. Застосування методів проблемного навчання при викладанні дисциплін механізації тваринництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 9-18.

Болтянська Н.І. Роль навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 31-39.

Болтянська Н.І. Формування і розвиток інноваційного відкритого освітнього середовища аграрних закладів вищої освіти / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 25-30.

Скляр Р.В. Моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти в закладах вищої освіти / Р.В. Скляр // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 40-45.

Мілько Д.О. Використання методів математичного та комп’ютерного моделювання при підготовці сучасних фахівців / Д.О. Мілько, Г.П. Педченко // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 53-58.

Болтянський Б.В. Профорієнтаційна робота як невід’ємна вагома складова діяльності кафедри / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 112-117.

Журавель Д.П. Викладання природничих дисциплін за допомогою інтерактивних методів навчання / В.П. Журавель, Д.П. Журавель // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 155-162.

Журавель Д.П. Роль дисципліни «Триботехніка» в підготовці магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування» / Д.П. Журавель, К.Г. Петренко // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 163-168.

Дідур В.А. Передумови створення освітньо – професійної програми технічний сервіс машин та обладнання при підготовці бакалаврів / В.А. Дідур, О.М. Шокарев // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 174-178.

Шокарев О.М. Системний підхід при підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою технічний сервіс машин та обладнання / О.М. Шокарев, В.А. Дідур // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 179-183.

Бондар А.М. Формування і розвиток інноваційних методів профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі / А.М. Бондар, О.Ю. Новік // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 198-201.

Грицаєнко І.М. Формування технічного потенціалу аграрної галузі / Д.П. Гайдаєнко, І.М. Грицаєнко // Майбутнє агровиробництва очима студентських лідерів: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наукового студентського форуму в рамках ХХІ зльоту студентських лідерів аграрної освіти (31 травня 2019 р.), 2019.– С. 90-92.

Дереза С.В. Засоби і методи навчання професійним дисциплінам в технічному закладі вищої освіти / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 202-210.

В’юник О.В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв / К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, О.В. В’юник // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Вип. 19, т. 2. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.– С. 3-11.

Верещага О.Л. Методика вимірювання зусилля у шнековому пресі при віджимі олії з рослинної сировини / В.В. Дідур, О.Л. Верещага // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Вип. 19, т. 2.  Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019.– С. 41-47

Дереза С.В. Аналіз систем переробки рідкого свинячого гною / О.О. Дереза, С.М. Коломієць, С.В. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019.– С. 211-213.

Дереза С.В. Сучасні комп’ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК / С.І. Мовчан, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019.– С. 24-26.

Болтянська Н.І. Обґрунтування моделі організаційно-економічного механізму впровадження ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 166-175.

Болтянська Н.І. Обґрунтування шляхів вдосконалення процесу гранулювання у прес-грануляторах з кільцевою матрицею / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 176-185.

Скляр О.Г. Програма та методика експериментальних досліджень на лабораторній біогазовій установці / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.199.-Харків: 2019.-С. 267-275.

Журавель Д.П. Методологія оцінювання надійності дизельних двигунів  при  експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип.  7.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. –С.30-39.

Вьюник О.В. Исследование энергосберегающего способа перемешивания жидкостей при переработке сельскохозяйственной продукции / К.О. Самойчук, О.В. Вьюник // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» (Минск, 21–22 марта 2019 года). – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 63-66.

Болтянська Н.І. Недоліки систем вентиляції тваринницьких приміщень з використанням відкритих джерел енергії / Н.І. Болтянська // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 13-14.

Болтянська Н.І. Підвищення продуктивності і надійності прес-грануляторів з кільцевої матрицею / Н.І. Болтянська // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 14-16.

Дереза О.О. Обґрунтування параметрів міксера-роздавача кормів / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 25-27.

Комар А.С. Доцільність гранулювання і брикетування кормів для тварин і птиці / А.С. Комар // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 47-49.

Мілько Д.О. Аналіз технологічного процесу барабанних сушарок / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 64-68.

Мілько Д.О. Перспективи застосування екструдування як способу переробки побічних продуктів птахівництва / Д.О. Мілько, Є.М. Ратніков // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 68-71.

Скляр О.Г. Метанове бродіння пташиного посліду / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 92-94.

Журавель Д.П. Обоснование пространственного расположения плодов на эффективность замораживания / М.І. Стручаєв,  Ю.О. Постол,  В.Б. Гулевський, Д.П. Журавель, О.В. Ковальов // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, Germany, S. 660-666.

Журавель Д.П. Критерії вибору насоса для водопостачання тваринницьких ферм / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №2 – Київ, 2019. – С. 34-39.


Bulgakov V., Kuvachоv V., Olt J. Theoretical study on power performance of agricultural gantry systems. Proceedings 30th DAAAM International symposium «Intelligent manufacturing and automation» (23-26th October 2019, Zadar, Croatia). DAAAM International. Vienna, Austria, 2019. Рp. 0167-0175.

Bulgakov V., Kuvachоv V., Olt J. Theoretical study on power performance of agricultural gantry systems. Proceedings 30th DAAAM International symposium «Intelligent manufacturing and automation» (23-26th October 2019, Zadar, Croatia). DAAAM International. Vienna, Austria, 2019. Рp. 0167-0175.

Кувачев В.П. Перспективы дальнейших исследований ширококолейных агросредств. Сучасні проблеми землеробської механіки: матер. ХX Міжн. наук. конф. (17-19 жовтня 2019 р., м. Миколаїв) / Миколаївський НАУ. Миколаїв, 2019. С. 156-161.

Булгаков В.М. , Головач І.В., Ігнатьєв Є.І., Борис А.М. Теоретичне та експериментальне дослідження висоти виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту при їх збиранні. Вісник аграрної науки. №11. 2019. С. 51-56.

Адамчук В.В., Булгаков В.М.,Головач І.В., Борис М.М., Ігнатьєв Є.І. Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження конструктивної схеми нової гичкозбиральної машини. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка Вип.. 27, Кам’янець-Подільський, 2019 C. 89-95.

Bulgakov V., Nozdrovicky L., Movchan V., Ihnatiev Y. Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit. International scientific journal “Mechanization in agriculture & conserving of the resources”. Sofia, Vol. 65, Issue 5, 2019. Pp. 156-158.

Bulgakov V., Ihnatiev Ye. Development of theory of the drive of stationary agricultural machines with lever mechanisms. International scientific journal “Machines. Technologies. Materials”. Sofia, Vol. 13, Issue 6, 2019. Pp. 252-253.

Bulgakov V., Movchan V., Ihnatiev Ye., Mitkov V. Increasing and justification of demand for the modernization of agricultural machinery. International Scientific Journals “Innovations”. Sofia, Vol. 7, Issue 3, 2019. Pp. 105-107.

Bulgakov V., Ihnatiev Ye. Problems of production and use of hydroponic products in agricultural production. International scientific journal “Mechanization in agriculture & conserving of the resources”. Sofia, Vol. 65, Issue 2, 2019. Pp. 72-73.

Bulgakov V., Nozdrovicky L., Movchan V., Ihnatiev Y. Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit. IV International scientific conference conserving soils and water scientific technical union of mechanical engineering «Industry 4.0». Issue 1 (3) August 2019 28.-31.08.2019, Burgas, Bulgaria, 2019. Pp. 122-124.

Kuvachоv V.P. Justification of the parameters a rear-mounted linkage wide span tractor (vehicle). Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Наукове фахове видання), 2019. Вип. 199. С. 32-48. (http://mtf.khntusg.com.ua/files/visniki/199.pdf)

Аюбов А.М., Кувачов В.П., Чугункін К.В.  Дослідження роботи системи контролю висіву насіння сільськогосподарських культур. Науковий вісник ТДАТУ, Вип. 8, том 2. , 2019. 9 с. (http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/4/5)

Кувачов В.П. Розроблення методології оцінювання технологічних властивостей спеціалізованих ширококолійних агрозасобів. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва” (23-24 травня 2019 р., м. Умань). Умань, 2019. С. 44-46.

Кувачов В.П., Чорна Т.С., Мітков В.Б. Імідж викладача, як фактор мотивації студентів. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць, Вип. 22. ТДАТУ. Мелітополь, 2019. С. 216-225.

Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Valerii Adamchuk, Volodymyr Kuvachov, Ladislav Nozdrovicky Theoretical Study of Transverse Offsets of Wide Span Tractor Working Implements and Their Influence on Damage to Row Crops. Agriculture 2019, 9, 144 (doi:10.3390/agriculture9070144 www.mdpi.com/journal/agriculture)

Kuvachоv V.P., Aiubov A.M. SUBSTANTIATION OF THE SCHEME AND PARAMETERS WIDE SPAN VEHICLE. СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь, 2019. С. 18-20

Кувачов В.П., Митков В.Б., Черная Т.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КОЛЕЙНЫЕ И МОСТОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) ТДАТУ. Мелітополь, 2019. С. 91-95.

Михайлов Є.В. Обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах півдня України. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019. С. 52-54. Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652

Михайлов Є.В., Афанасьєв О.О. Теоретичні передумови процесу псевдозрідження зернового вороху в лабораторно-виробничому стенді попереднього очищення зерна. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019. С. 13-15. Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652

Михайлов Є.В., Задосна Н.О. Результати виробничих досліджень та економічна ефективність переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 36-38. Режим доступу: http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5652

Михайлов Є.В., Афанасьєв О.О., Рубцов М.О. Результати експериментальних досліджень лабораторного стенду машини попереднього очищення зерна. “Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва”: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 56-58.

Михайлов Є.В., Афанасьєв О.О. Аналіз параметрів, режимів та критеріїв оцінки якості роботи пневморешітного сепаратора попереднього очищення зерна. “Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції” : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного форуму 21-22 червня 2019 р. Мелітополь, 2019. С. 26-28.

Михайлов Є.В., Семенюта А.М.,  Задосна Н.О. Пневморешітний сепаратор скальператорного типу із замкненою повітряною системою.  “Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції”: збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного форуму 21-22 червня 2019 р. Мелітополь, 2019. С. 20-22.

Evgeniy Mikhailov, Marina Postnikova , Natalia Zadosnaia , Oleg Afanasyev Methodological Aspects of Determining Parameters of a Scalper-Type Air-Sieved Separator Airflow W. (eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 1. pp. 133-137. Springer, Heidelberg (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_14

Viktor Sheicenko, Igor Marynchenko], Vitaliy Shevchuk, Natalia Zadosnaia Development of Technology for the Hemp Stalks Preparation W. (eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 2., pp. 223-232. Springer, Heidelberg (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_24

Marina Postnikova, Evgeniy Mikhailov, Dina Nesterchuk, Olga Rechina Energy saving in the technological process of the grain grinding. W.(eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 2 pp. 395-403. Springer, Heidelberg (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_41

Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Афанасьєв О.О. Теоретичний аналіз процесу пс. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 19, т. 3. Мелітополь. 2019. С. 29-36.

Михайлов Є.В., Волик Б.А., Теслюк Г.В., Коновий А.В. Методика обґрунтування конструктивної схеми стрілчастої лапи на основі біологічного прототипу. Праці ТДАТУ, Вип. 19, т. 3. Мелітополь. 2019. С. 37- 46