Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.


Графік роботи наукових гуртків кафедри експлуатації та технічного сервісу машин на 2023-2024 навчальний рік


На кафедрі експлуатації та технічного сервісу машин працюють наукові гуртки:

+Методологія оптимізації техніко-технологічної системи використання гною на органічні добрива, керівник проф. Скляр О.Г.

+Ресурсоенергозберігаючі технології в АПК, керівник проф. Журавель Д.П.

Використання техніки в АПК, керівник проф. Кувачов В.П.

Підвищення надійності робочих органів зернозбирального комбайну очисувального типу, керівник доц. Шокарев О.М.

+Дослідження енерго- та ресурсозберігаючих технічних засобів в АПК, керівник доц. Болтянський Б.В.

+Екологічна безпека навколишнього середовища при використанні техніки в АПК, керівник доц. Мітков В.Б.

Методи пошуку нових технічних рішень при проектуванні виробів, керівник доц.

Обгрунтування вибору технології вирощування продукції рослинництва та технічні засоби для їх реалізації, керівник доц. Чорна Т.С.

+Дослідження надійності систем керування колісних машин, керівник ст. викл. Бондар А.М.

+Використання сучасних науково-технічних засобів у агробізнесі, керівник ст. викл. Ігнатьєв Є.І.

+Удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах, керівник ст. викл. Дереза С.В.

+Підвищення довговічності плунжерних пар аксіально-поршневих насосів, керівник ст. викл.

Удосконалення методів і засобів технологічного процесу сушіння біологічної сировини, керівник ас.


Результати роботи наукових гуртків кафедри експлуатації та технічного сервісу машин