Отримання вищої освіти передбачає навчання здобувачів вищої освіти навичкам дослідницької роботи. Але будь-яка наукова робота, в свою чергу, передбачає вміння грамотно викладати свої думки на папері, провести дослідження, отримати результати і опублікувати їх у відкритій пресі, щоб зробити надбанням наукової громадськості. Адже кінцевим підсумком будь-якої роботи є її обговорення науковою спільнотою і публічна оцінка її результатів. Серед причин, за якими здобувачам вищої освіти бажано писати і публікувати статті і тези: самореалізація; можливість участі в наукових дискусіях, конференціях, семінарах, форумах; плюси при захисті дипломів і дисертацій; підтримання своїх проектів для участі в грантах; вибір напрямків для досліджень і відкриттів чогось нового; перспектива пов’язати своє життя з наукою і стати вченим або науковим працівником; внесок в своє майбутнє і свою успішну кар’єру, можливість бути поміченим великими роботодавцями; бонусні бали на участь в конкурсі на вступ до магістратури, аспірантури та ін. Для багатьох це шлях до самореалізації, для інших це перспектива знайти свій шлях у науці і зробити кар’єру вченого або наукового працівника. Здобувачі вищої освіти, що займаються в наукових гуртках під керівництвом викладачів кафедри активно публікують свої наукові доробки як в Україні, так і за її межами.

Публікації за 2023 рік

Публікації за 2022 рік

Публікації за 2021 рік

Публікації за 2020 рік

Публікації за 2019 рік

Публікації за 2018 рік