Методичні вказівки для виконання курсового проєктування

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних проектів (робіт)

Посібник з курсового та дипломного проектування по Механізації виробництва продукції тваринництва

З дисципліни «Обґрунтування технологічних процесів в рослинництві»

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві» другого (магістерського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-2022 н.р.

З дисципліни «Проєктування технологічних процесів технічного сервісу в АПК»

Методичні вказівки до курсової роботи на тему «ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ» 2021

Методичні вказівки до виконання розділу курсової роботи на тему: «ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ» Розділ 2 «Теоретичні передумови проектування технологічного процесу». Підрозділ «Побудування дерева цілей і вибір критерію» для здобувачів СВО «магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія

Методичні вказівки до виконання розділу курсової роботи на тему: «ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ» Розділ 2 «Теоретичні передумови проектування технологічного процесу». Підрозділ «Багатокритеріальний вибір способу відновлення деталі» для здобувачів СВО «магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія

Методичні вказівки до практичного заняття на тему «ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕМОНТУ СКЛАДАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ (ВУЗЛА)» 2019

З дисципліни «Ремонт машин та обладнання»

Навчально-методичний посібник до курсового проєктування з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» на тему: «Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

З дисципліни «Моделювання технологічних процесів в АПК»

1 РОЗДІЛ:

Розробка схеми генерального плану тваринницької ферми

Розрахунок річного споживання кормів на фермі

2 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика розробки потокових технологічних ліній кормоцеху»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Розташування машин і обладнання в приміщенні кормоцеху»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії водопостачання та напування»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії доїння та первинної обробки молока»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії навантаження, доставки та роздавання кормів»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії прибирання і зберігання гною на тваринницьких підприємствах»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях»

3 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання на тему «Визначення основних технологічних і конструктивних параметрів машин і обладнання тваринницьких ферм»

Навчальний посібник щодо виконання конструктивної частини у дипломних (курсових) проектах

Приклад оформлення курсового проєкту:

Приклад оформлення титульної сторінки курсового проекту

Приклад оформлення основної частини курсового проекту

Приклад оформлення графічної частини курсового проекту Варіант 1

Приклад оформлення графічної частини курсового проекту Варіант 2

Література, довідкові матеріали та шаблони по курсовому проєктуванню
з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання»

 1. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням / За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. Харків: ХНТУСГ. 2006. 725 с.
 2. Технологічні карти та витрати на вирощування сільсь­когосподар­сь­ких культур / За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. К.: ННЦ ІАЕ, 2004. 402 с. (в форматі .doc)
 3. Технология производства продукции растениеводства: учебник по инженерным специальностям сельского хозяйства / И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, О.А. Раскутин [и др.], под ред. И.П. Фирсова. 432 с.
 4. Шаблон для розрахунку Календарного плану та Відомостей завантаження тракторів (XLS)
 5. Шаблон для розрахунку техніко-економічних показників (XLS)
 6. Шаблон для розрахунку побудови та розрахунку технологічної карти (XLS)
 7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою «Обґрунтування технологічних процесів в АПК» (4 курс)
 8. Шаблон листа «Графік завантаження тракторів та потреби в механізаторах» (CDW)
 9. Додаток для пошуку термінів виконання механізованих операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур
 10. Додатки до методичної вказівки по виконанню курсового проекту
 11. Навчальний лист для побудови графіків завантаження тракторів
 12. Календарні плани
 13. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. Тіщенко Л.М. 2015
 14. Для довідок Методичні вказівки до виконання КП
 15. Бланк завдання на курсовий проект (Зразок)