В лабораторії приготування грубих та соковитих кормів ауд. 7.104 проводяться наступні лабораторні роботи: «Визначення основних параметрів дискового різального апарату», «Машини для обробки коренебульбоплодів», «Бункери-живильники, бункери-дозатори та машини для подрібнення стеблових кормів» та «Кормоприготувальні машини і агрегати».

В процесі виконання робіт студенти: вивчають будову, принцип роботи та способи регулювання подрібнювачів коренебульбоплодів, живильників-дозаторів, машин для подрібнення стеблових кормів, змішувачів, запарників та агрегатів для приготування кормів; виконують ескізи їх робочих органів та надають пропозиції по їх вдосконаленню; викреслюють конструктивно-технологічні схеми вивчених машин з позначенням вузлів; знайомляться з техніко-економічними показниками обладнання та проводять аналіз основних показників машин і агрегатів.