При здійсненні контролю якості навчання застосовуються різні методи, серед яких найбільш поширене відвідування і аналіз навчальних занять. При будь-якій методиці контролю якості проведення навчального заняття, повинно відбутися попереднє вивчення робочої програми і змісту заняття, визначення мети відвідування. Відбувається аналіз діяльності викладача – організаційна діяльність викладача і його особисті якості. Під час проведення відкритого заняття присутніми викладачами  звертається увага на наступне:

– наявність плану заняття і робочої програми, організація його виконання, відповідність плану заняття в журналі і в робочій програмі;
– виконання викладачем психологічних і гігієнічних вимог в організації заняття;
– знання предмета викладачем і його дидактичні здібності;
– педагогічна культура, такт і зовнішній вигляд викладача;
– емоційність, точність, використання спеціальної термінології;
– як організоване заняття з погляду вимог і правил охорони праці і техніки безпеки;
– вимоги до ведення конспектів лекцій, оформлення практичних і лабораторних робіт тощо.

Метою контролю якості проведення окремих видів занять є перевірка підготовки викладачів та  навчально-допоміжного персоналу до проведення навчальних занять матеріально – методичного забезпечення занять, змісту заняття й аналіз якості його проведення.

Контроль якості проведення навчальних занять згідно ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ здійснюється шляхом взаємовідвідування занять членами кафедри згідно графіку відкритих занять, відвідуванням занять завідувачем кафедри, працівниками деканату, ректором, проректором з науково – педагогічної роботи та комісією Відділу моніторингу якості освітньої діяльності в ТДАТУ.

Результати відвідування занять заносяться до протоколу та журналу взаємовідвідування за підписами осіб, що перевіряли викладача. Інформація про якість проведення занять аналізується на засіданні кафедри та представляється проректорові з науково-педагогічної роботи.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2019-2020 н.р.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2020-2021 н.р.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2021-2022 н.р.

Протоколи перевірки відкритих лекційних занять за 2022-2023 н.р.