Лекційні матеріали з дисципліни «Триботехніка»  (на 1 семестр):

Лекція 1 – Триботехніка та її структура 

Лекція 2 – Характеристика поверхні твердих тіл 

Лекція 3 – Фізико-хімічні властивості поверхонь тертя 

Лекція 4 – Теоретичні основи тертя і зношування 

Лекція 5 – Особливості тертя матеріалів трибоспряжень 

Лекція 6 – Види тертя 

Лекція 7 – Види зношування і пошкоджуваності поверхонь тертя 

Лекція 8 – Втомне, корозійне, кавітаційне, ерозійне, водневе та зношування при фретінг-корозії 

Лекція 9 – Змащувальні матеріали 

Лекція 10 – Режими мащення 

Лекція 11 – Триботехнічні матеріали 

Лекція 12 – Діагностика вузлів тертя

Лекція 13 – Методи і засоби досліджень тертя і зношування 

Лекція 14 – Технологічні засоби підвищення зносостойкості 

Лекція 15 – Практичне використання триботехніки в технології виробництва