Презентації лекційних тем з дисципліни «Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ» до змістового модулю 2 для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

– Презентація тем 4-6 з дисципліни ПТПТСМ АПВ до ЗМ2 .