В лабораторії приготування і роздавання кормів ауд. 7.106 проводяться наступні лабораторні роботи: «Визначення основних параметрів барабанного різального апарату», «Вивчення будови та роботи роздавачів кормів для ВРХ», «Вивчення будови та роботи роздавачів кормів для свиней», «Будова і аналіз роботи кормороздавачів-змішувачів» та «Експлуатація, розрахунок параметрів роздавального шнека і технічне обслуговування кормороздавачів-змішувачів».

В процесі виконання робіт студенти: вивчають будову і роботу подрібнювача кормів ИКВ-5А «Волгарь-5»; визначають кут защемлення різальної пари та основні параметри барабанного подрібнювача кормів; вивчають призначення, будову, принцип роботи та основні регулювання кормороздавачів; знайомляться з особливостями технології роздавання кормів у свинарстві; знайомляться з пневматичними і гідравлічними системами роздавання кормів свиням; вивчають призначення, будову та робочий процес міксерів-кормороздавачів КИС-8 і  Cormorant, кормороздавача-змішувача  ВАТ «ВНИИКОМЖ», міксерів-кормороздавачів DeLaval, Solomix 2,  Siloking VM 9; знайомляться з основними положеннями по експлуатації, основними регулюваннями та операціями технічного обслуговування роздавачів-змішувачів; засвоюють методику розрахунку основних параметрів шнекового транспортера кормів.