Лабораторна робота «Налагоджування роботизованої установки для відновлення пружності пружин газорозподільного механізму» (4 години)

Робоче місце з відновлення пружин клапанів.

Метою роботи є отримання практичних навичок з налагоджування установки з мікропроцесором щодо реалізації технологічних операцій.

В процесі виконання робіт студенти складають характеристику пружини і технічні вимоги до відновленої пружини. При упорядкуванні характеристики і технічних вимог використовуваюти відомості, що містяться в спеціальній технічній літературі. Виконують перевірку пружини на відповідність розробленим технічним вимогам і дають висновок про подальше використання пружини (придатна, ремонтувати, бракувати). Складають послідовність операцій по відновленню пружності пружини термомеханічною обробкою. При цьому керуються типовою технологією та технологічними режимами відновлення з «Технічного опису й інструкції з експлуатації установки 26095 ТЕ». Отримують практичні навички з підготовки роботизованої установки для відновлення пружин до роботи, написання програми для установки.