В лабораторії гідроприводу ауд. 2.106а проводяться наступні лабораторні роботи: «Випробування об’ємних шестерневих гідромашин»; «Вивчення конструкції та випробування об’ємних гідродвигунів»; «Вивчення конструкції та випробування гідроапаратури»; «Вивчення конструкції гідродинамічних передач»; «Визначення ККД об’ємного гідроприводу зворотно-поступальної дії».

В процесі виконання лабораторних робіт студенти отримують теоретичні знаннями з гідроприводів енергетичних засобів, принципу їх дії та особливостей експлуатації; сфери використання та умов застосування об’ємного і динамічного гідроприводів; вивчають призначення, будову принцип дії та методику розрахунку основних параметрів гідропристроїв; загальні відомості, характеристики та властивості робочих рідин. Отримують практичні навики з технічного сервісу гідроприводів енергетичних засобів, обладнання та методики їх випробовування. Напрями вдосконалення гідроприводів енергетичних засобів та їх гідропристроїв.