Увага!!!

Розпочато збір статей до наукового фахового видання – Науковий вісник ТДАТУ 2023, Випуск 13, Том 1.
Кінцева дата прийому: 21 квітня 2023 р.

Публікація статей БЕЗКОШТОВНА!!!

Галузь науки: технічні
Спецiальності: 122 «Комп’ютерні науки»
                          133 «Галузеве машинобудування»
                          141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
                          181 «Харчові технології»
Категорiя: Б

Розвиток науки та науково-технічний прогрес відіграють все більш вагому і вирішальну роль у житті сучасного суспільства. Можна констатувати, що сучасне суспільство не може ні існувати, ні функціонувати, ні розвиватися без науки. Воно ставить перед наукою все нові завдання: пошук ефективних форм її організації та діяльності, інтенсифікації циклу “наука – техніка (технології) – виробництво”. Виклики, з якими зіштовхується людство, заставляють людину по-новому ставитись до науки, рішучіше повертаючи її до потреб виробництва, а виробництва – до неї. З цією метою створюються науково-технічні комплекси, центри та інститути при виробничих корпораціях та концернах. Зрозумілою є й економічна ефективність коштів вкладених в науку. їх віддача у десятки разів вища, аніж безпосередньо у виробництво.

Наука в університетах є важливим сегментом науки держави. Місія та затребуваність університетської науки у справі успішного розвитку галузі освіти та держави має свою специфіку. Вона пов’язана принаймні із трьома напрямами застосування.

По-перше, висока якість освіти вимагає використання останніх досягнень науки у формуванні адекватного змісту освіти. Нові підручники, навчальні посібники, нові спеціальності – це реальне впровадження у життя наукових результатів, які отримують у тому числі й наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

По-друге, затребуваність науки в університетах диктується необхідністю наукового зростання викладацького складу, діяльністю системи аспірантури та докторантури.

По-третє, за умов належної організації та адекватного фінансування, наука в університетах є джерелом отримання нових знань як базису для створення нових технологій і нової техніки. Саме ці результати, у свою чергу, формують засади інноваційного розвитку конкурентоспроможної промисловості та економіки держави.

Співробітники кафедри експлуатації та технічного сервісу машин активно долучаються до наукової діяльності, але крім проведення власних наукових досліджень на кафедрі формується і випускається фахове видання Науковий вісник ТДАТУ, який вміщує і допомагає висвітлювати результати науково-дослідної роботи не тільки науково-педагогічного складу своєї кафедри, а й інших структурних підрозділів ТДАТУ та інших закладів вищої освіти України.

Вимоги до оформлення наукових статей
Зразок оформлення наукових статей
Оформлення списку використаних джерел
Форма рецензії на наукову статтю
Науковий вісник ТДАТУ 2020, Випуск 10, Том 1 Науковий вісник ТДАТУ 2022, Випуск 12, Том 1
Науковий вісник ТДАТУ 2020, Випуск 10, Том 2 Науковий вісник ТДАТУ 2022, Випуск 12, Том 2
Науковий вісник ТДАТУ 2021, Випуск 11, Том 1 Науковий вісник ТДАТУ 2022, Випуск 12, Том 3
Науковий вісник ТДАТУ 2021, Випуск 11, Том 2