Бланк Завдання на дипломний проєкт (роботу) 2020 [Форма № Н-9.01]

Титульний аркуш Пояснювальної записки до дипломного проєкту 2020 (зразок)

Методичні вказівки для виконання дипломного проєктування

Методичні рекомендації з оформлення курсових і дипломних проєктів (робіт) 2020

Методичні рекомендації з організації дипломування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» 2021

Методичні вказівки з вибору тематики та структура дипломного проекту 2019

Посібник з курсового та дипломного проектування по Механізації виробництва продукції тваринництва

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичний посібник «Дипломне проектування у запитаннях та відповідях» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки з виконання дипломного проекту по кафедрі МВЗ для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2018

Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту «Складання операційно-технологічної карти на виконання сільськогосподарської операції» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 2019

1 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки по підготовці документації на дипломне проектування для студентів механіко-технологічного факультету та керівників дипломного проектування

Методичні вказівки з переддипломної практики і виконання 1 розділу дипломного проекту «Аналіз виробничої діяльності підприємства» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки для підготовки вихідних даних на дипломне проектування з механізації технологічних процесів в тваринництві (програма переддипломної практики)

2 РОЗДІЛ:

Методичні рекомендації по виконанню 2 і 3 розділів дипломного проекту «Організаційні та технологічні рішення по вдосконаленню робіт з ремонту машин» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки Розробка схеми генерального плану тваринницької ферми

Розрахунок річного споживання кормів на фермі

Обладнання кормоцеху. Загальний вигляд і технічні характеристики машин кормоцеху

Методичні вказівки до лабораторних робіт «Розрахунок технологічних ліній в тваринництві»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика розробки потокових технологічних ліній кормоцеху»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Розташування машин і обладнання в приміщенні кормоцеху»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії водопостачання та напування»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії доїння та первинної обробки молока»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії навантаження, доставки та роздавання кормів»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії прибирання і зберігання гною на тваринницьких підприємствах»

Методичні вказівки для виконання дипломного і курсового проектів на тему: «Методика проектування потокової технологічної лінії створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях»

Рекомендації з реконструкції і технічного забезпечення спеціалізованих ферм з виробництва молока та яловичини

3 РОЗДІЛ:

Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання на тему «Визначення основних технологічних і конструктивних параметрів машин і обладнання тваринницьких ферм»

Навчальний посібник щодо виконання конструктивної частини у дипломних проектах ОС «Бакалавр»

Методичні вказівки до виконання розділу дипломного проекту бакалавра: «Проектування технологічних процесів ремонту складальної одиниці (вузла) та відновлення деталі»

Посібник «Машини для тваринництва та птахівництва»

4 РОЗДІЛ:

Правила охорони праці у тваринництві: велика рогата худоба

5 РОЗДІЛ:

Методичні рекомендації по виконанню розділу дипломного проекту «Техніко-економічна оцінка проектних рішень» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки «Техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень»

ДСТУ 4397 2005 Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробовування

Зразки листів за тематикою «Машиновикористання в землеробстві»

Операційно-технологічна карта ХТЗ-160+ МВУ-8  (CDW)

Технологічна карта на вирощування та збирання соняшника (XLS)

для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

Методичні вказівки з техніко-економічного обґрунтування доцільності пропозицій в дипломних роботах студентів

Розробки для допомоги у дипломному проєктуванні за тематикою «Машиновикористання в землеробстві»

  1. Програма для визначення необхідних доз добрив за результатами аналізу вмісту поживних речовин у грунті
  2. Шаблон для розрахунку Календарного плану та Відомостей завантаження тракторів (XLS)
  3. Шаблон для розрахунку техніко-економічних показників (XLS)
  4. Шаблон для розрахунку побудови та розрахунку технологічної карти (XLS)
  5. Шаблон листа «Графік завантаження тракторів та потреби в механізаторах» (CDW)
  6. Додаток для пошуку термінів виконання механізованих операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур
  7. Навчальний лист для побудови графіків завантаження тракторів

УВАГА!!! Для коректної роботи потрібно в MS Excel зайти в меню “Сервіс-Макроси-Безпека” та виставити середній рівень безпеки, та перезапустити документ.