В лабораторії проведення конференцій, засідань, нарад ауд. 7.209 крім щоденних лекційних занять та планових студентських олімпіад проводяться конференції професорсько-викладацького складу, періодичні засідання та наради кафедри технічного сервісу та систем в АПК.