Лабораторна робота «Автоматичні способи наплавки деталей машин. Наплавка під шаром флюсу. Вібродугова наплавка»

В процесі виконання роботи студенти отримують  теоретичні відомості про фізичну суть процесів вібродугового наплавлення і наплавлення під шаром флюсу;  вплив застосовуємих матеріалів (флюси, електродний дріт, охолоджувальне середовище), вплив робочих параметрів процесів на якість наплавлення деталей, а також отримати навички по обґрунтуванню способів наплавлення при усуненні конкретного дефекту деталі та налагодження обладнання.