Науково-педагогічний персонал кафедри займає активну позицію щодо написання і видання підручників та посібників, які мають за мету задовольнити зростаючі потреби в літературі, що висвітлює сучасні тенденції розвитку засобів механізації у рослинництві і тваринництві та надати студентам теоретичних знань про будову, принципи роботи, основи теорії і методи розрахунку машин та обладнання для рослинництва і тваринництва з урахуванням агротехнічних, агрозоотехнічних, санітарно-ветеринарних, екологічних та техніко-економічних вимог і умов їх роботи та знань в сфері проектування технологічних процесів і вміння застосовувати їх на практиці.

Викладачами кафедри було видано наступні підручники та посібники:

Електронні підручники та посібники викладачів кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»


Технології наукових досліджень: підручник 2022

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: підручник 2021

Технічний сервіс в АПК: навчально-методичний посібник для самостійної роботи 2021

Механізація доїння і первинної обробки молока: підручник 2021

Технічний сервіс мехатронних систем: навчально-методичний посібник до самостійної роботи 2021

Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва: навчально-методичний посібник для самостійної роботи 2021

Транспортний процес в АПК: курс лекцій (електронний варіант) 2021

Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва: навчально-методичний посібник для лабораторних робіт 2021

Технологічні системи в землеробстві: посібник-практикум для самостійних робіт (електронний аналог посібника)

Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві: посібник-практикум для самостійних робіт (електронний аналог посібника) 2021

Технології наукових досліджень в технічному сервісі: курс лекцій 2021

Методологія наукових досліджень: підручник (електронний аналог підручника) 2021

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для лабораторних робіт (електронний аналог посібника) 2020

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для практичних робіт (електронний аналог посібника) 2020

Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів: посібник-практикум для лабораторних робіт (електронний аналог посібника) 2020

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для самостійних робіт (електронний аналог посібника) 2020

Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва: курс лекцій 2020

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для лабораторних робіт 2020

Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві: посібник-практикум для самостійних робіт 2020

Довідник для підприємців. Частина 2: навчальний посібник 2020

Технології наукових досліджень в технічному сервісі: посібник-практикум 2020

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для практичних робіт 2020

Технології наукових досліджень в технічному сервісі: навчально-методичний посібник для лабораторних робіт 2020

Експлуатація блоково-модульних машино-тракторних агрегатів: посібник-практикум для лабораторних робіт 2020

Технології наукових досліджень в технічному сервісі: навчально-методичний посібник для самостійної роботи 2020

Методологія наукових досліджень: посібник-практикум для самостійних робіт 2020

Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК: навчально-методичний посібник 2020

Використання техніки в агропромисловому комплексі: підручник 2020

Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві: підручник 2020

Механізовані технології виробництва сільськогосподарської продукції (рослинництво): посібник-практикум для лабораторних робіт 2020

Надійність обладнання харчової галузі: навчальний посібник 2019

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: навчально-методичний посібник 2019

Проектування сервісних підприємств: навчально-методичний посібник 2019

Надійність технологічних систем: посібник-практикум 2019

Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції: посібник-практикум 2019

Надійність технологічних систем: курс лекцій 2019

Триботехніка: посібник 2019

Триботехніка: курс лекцій 2019

Триботехніка: методичні вказівки 2019

Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції:  навчальний посібник 2019

Організація та технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник 2019

Технічна механіка рідини і газу: підручник 2019

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник 2019

Проектування сервісних підприємств: посібник-практикум 2019

Машиновикористання техніки в тваринництві: курс лекцій (Частина 2) 2019

Машиновикористання техніки в тваринництві: навчальний посібник 2019

Вода і водні ресурси в технологічних процесах підприємств АПК: навчальний посібник 2019

Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК: наукова школа доктора технічних наук, професора В.А. Дідура. Історико-бібліографічний нарис. 2019

Основи проектування тваринницьких підприємств: підручник 2018

Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів: навчальний посібник 2018

Основи наукових досліджень: підручник 2017

Від ідеї до власної справи: навчальний посібник 2017

Статистична обробка і оформлення результатів експериментальних досліджень: навчальний посібник 2017

 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали: посібник 2016

Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів: навчальний посібник 2016

Основи наукових досліджень 2015

Гідравліка: підручник 2015

Оборудование и технология сушки семян подсолнечника высших репродукций 2014

Технічний сервіс в АПК: навчальний посібник 2014

Гідравліка: навчальний посібник  2013

Механізація технологічних процесів у тваринництві: навчальний посібник 2012

Альтернативне паливо для енергетики АПК: посібник 2012

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підручник (2-е видання доповнене і перероблене) 2009

Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі: підручник 2008

Гидроаэромеханика и ее использование в энергетике АПК: учебное пособие 2008

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві: посібник 2007

Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод: посібник 2005