Рисунок1.

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва» Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт / Н.І. Болтянська, О.Г. СклярР.В. СклярБ.В. БолтянськийС.В. ДерезаМелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 246 с.

.

У навчальному посібнику зібраний, систематизований та викладений теоретичний і методичний матеріал, який охоплює практичні питання дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва». Наведені загальні поняття про виробничі процеси у тваринництві та загальні питання проектування тваринницьких підприємств та основні відомості по проектуванню тваринницьких ферм і розробці генерального плану Розглянуто методи розробки та проектування потокових технологічних ліній обслуговування тварин і приготування кормів у тваринництві та основи теорії монтажу і пусконалагодження машин та обладнання тваринницьких підприємств.

.