Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» для здобувачів СВО «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія»:

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичних занять 1-5 (Змістового модулю 1) з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» ;

– Вказівки для виконання самостійної підготовки до практичних занять 6-10 (Змістового модулю 2) з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» .