В лабораторії первинної обробки молока ауд. 7.205 проводяться наступні лабораторні роботи: «Визначення та аналіз якісних показників молока», «Дослідження робочого процесу охолодника молока» та «Обладнання для первинної обробки і переробки молока».

В процесі виконання робіт студенти: вивчають будову та порядок роботи ультразвукового аналізатора молока «Екомилк» типу Милкана КАМ-98 2А; вивчають основні режими роботи аналізатора молока; визначають експериментально масову частку жиру, білка, щільність, СОМО (сухий знежирений молочний залишок) в молоці, точку замерзання, наявність доданої води; проводять аналіз отриманих даних та вказують на можливі помилки в годівлі зі шляхами їх усунення; знайомляться із залежностями вмісту жиру і білка в молоці від годівлі; вивчають будову і принцип роботи охолодників молока; проводять експеримент для визначення взаємозв’язку між коефіцієнтом теплопередачі, масовою подачею молока і витратою холодоагенту (охолоджувальної води); вивчають призначення, будову та принцип дії сепараторів, очисників-охолодників  молока та пастеризаційно-охолодних установок.