Дідур В. А. Моделювання процесу очищення пресової касторової олії методом флотації / В.В. Дідур, В.А. Дідур, І.П. Назаренко, О.П. Назарова, О.В. Діденко // Machinery & Energetics. Vol. 9, No. 3, Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2018.– С. 91-96.

Болтянський Б.В. Тенденції вдосконалення обладнання для роздачі кормів відлученим поросятам / Т.М. Кузьміна, А.А. Парієв, Б.В. Болтянський // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 18, том 2. Технічні науки. – Мелітополь, ТДАТУ, 2018. – С. 180-190.

Журавель Д.П. Оцінка ефективності і технічного рівня грунтообробних мотоблоків / О.В. Ковальов, Д.П. Журавель,  Ю.О. Постол,  В.Б. Гулевський, А.М. Бондарь // International scientific and practical conference “Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine” Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek:“ Baltija Publishing”, 2018. P. 117-120.

Мілько Д.О. Обґрунтування параметрів автоматичної системи індивідуальної дозованої годівлі для прив’язного утримування корів / В.В. Братішко, В.В. Ткач, Д.О. Мілько, С.А. Яцко, О.В. Мельник // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник., Вип. № 8 (107), Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ», 2018.– С. 135-143.

Журавель Д.П. Моделювання процесу зношування прецизійних пар паливних систем мобільної техніки при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 109-120

Болтянський Б.В. Обґрунтування конструктивного виконання змішувача компонентів комбікормів на основі побудови його морфологічної моделі / Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 157-165

Болтянська Н.І. Щодо питання забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій та фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 173-182

Мовчан С.І. Змішувачі двокомпонентних рідин, рідинних середовищ і реагентів у воді / С.І. Мовчан, Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 194-201

Болтянська Н.І. Порівняння традиційних систем опалення з локальним інфрачервоним опаленням в системі локального обігріву споруд на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 219-227

Надикто В.Т. Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегату / В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, А.М. Аюбов, В.М. Масалабов, О.Д. Кістечок // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-1)

Скляр Р.В. Особливості процесу метаногенерації пташиного посліду / Скляр Р.В., Скляр О.Г., Мілько Д.О. // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-6)

Болтянська Н.І. Шляхи створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2.- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-7)

Болтянська Н.І. Аналіз конструкцій шестеренних пресів-грануляторів / Н.І. Болтянська // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-8)

Болтянська Н.І. Аналіз конструкцій пресів для приготування кормових гранул та паливних брикетів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388 / 2220-8674-2018-2-9)

Парієв А.О. Апробація розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом у виробничих умовах / А.О. Парієв, О.О. Дробишев, Т.М. Коротченко, Б.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-11)

Журавель Д.П. Підвищення ефективності використання мобільної сільськогосподарської техніки шляхом забезпечення оптимального складу сумішевих біодизельних пальних / Д.П. Журавель // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-13)

Дідур В.А. Оптимізація параметрів волого-теплової обробки м’ятки при виділені олії із насіння рицини / В.В. Дідур, В.А. Дідур, А.Б. Чебанов, А.А. Асєєв //  Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-14)

В’юник О.В. Дослідження процесу змішування рідин у протитечійно-струминному змішувачі / О.В. В’юник, В.В. Паніна // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-16)

Смєлов А.О. Методика визначення техніко-економічних показників процесу наплавлення в середовищі захисних газів при застосуванні модернізованого зварювального напівавтомата / А.О. Смєлов // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-17)

Паніна В.В. Розрахунок і обґрунтування параметрів стенду для ремонту і обкатки двигунів в фермерських господарствах / В.В. Паніна, О.В. В’юник // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-18)

Сорваніді Ю.Г. Визначення місця розташування пункту утилізації сільськогосподарської техніки / Ю.Г. Сорваніді, А.М. Бондар, О.Ю. Новик // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-19)

Петров В.О. Комп’ютерне моделювання процесу керування різних типів рульових управлінь / В.О. Петров, А.М. Бондар, С.В. Чаусов, О.Ю. Новик // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-22)

Болтянська Н.І. Аналіз технічних засобів для пресування кормів / Н.І. Болтянська, А.С. Комар // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-50)

Boltyanska N. Ways to Improve Structures Gear Pelleting Presses / N. Boltyanska // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. 2018. – Vol. 18. No 2. P. 23-29

Boltyanska N. Justification of Choice of Heating System for Pigsty / N. Boltyanska // TEKA. An International Quarterly Journal on Motorization, Vehicle Operation, Energy Efficiency and Mechanical Engineering. Lublin-Rzeszow. – 2018. Vol. 18. No 1. P. 57-62

Мілько Д.О. Перспективи вдосконалення барабанних сушарок / Д.О. Мілько, С.М. Григоренко // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С 65-67.

Журавель Д.П. Покращення триботехнічних властивостей біологічних олив для мобільної сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2018. – Вип. 283. – С.270-282.

Мілько Д.О. Доцільність переробки побічних продуктів птахівництва / Д.О. Мілько, Є.М. Ратніков // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С. 114-115.

Журавель Д.П. Покращення триботехнічних властивостей біологічних олив для мобільної сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С. 132-134.

Болтянська Н.І. Створення оптимальних параметрів мікроклімату в галузі свинарства / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С. 108-110.

Болтянська Н.І. Облаштування гнойових проходів на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – С. 110-112.

Болтянська Н.І. Забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Збірник тез IV Міжн. наук.-пр. конф. «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2018. – С. 69-72.

Didur V. Rheology of the pulp of castor-oil seeds and its effect on the process of pressing / Vladimir A. Didur, vladimir V. Didur, Aleksei Vereshchaga // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – ISBN 978-80-7534-078-8. – Pp. 609-618

Olexandr Sklyar Studying the physical-chemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resource-saving raw materials / Stanislav Hryhoriev, Artem Petryshchev, Olexandr Sklyar and others // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN(p) 1729-3774, ISSN(e) 1729-4061 Vol 4, No 12 (94) (2018) – Pp.43-48.

Журавель Д.П. Підвищення довговічності функціональних систем сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2018. – Вип. 282. – С.279-292.

Болтянська Л.О. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42.

Мілько Д.О. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів гранулятора з нерухомою матрицею / Д.О. Мілько, Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Проблеми надійності машин. – Вип. 192. – Харків: ХНТУСГ, 2018.-С. 202-209.

Болтянська Н.І. Ефективне функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва шляхом підвищення рівня надійності техніки / Н.І. Болтянська // Науковий вісник національного університету біоресурсів та природокорисрування. Серія „Техніка та енергетика АПК“ .К., 2018 – Вип.282, ч.1.- С. 181-192.

Журавель Д.П. Особливості водопостачання в тваринництві / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №8 – Київ, 2018. – С.66-71.

Петров В.О. Автоматизація систем рульового керування для прецезійного управління мобільними машинами / В.О. Петров, С.В. Чаусов, А.М. Бондар, О.Ю. Новик // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 6.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.- С. 85-95.

Болтянський Б.В. Розведення перепелів – родинний бізнес / Б.В. Болтянський, Л.О. Болтянська, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №5. – Київ, 2018.-С. 37-43.

Болтянський Б.В. Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Б.В. Болтянський, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза , С.М. Григоренко , А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4. – Київ, 2018.-С. 38-45.

Viunyk O. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer=Експериментальні дослідження процесу змішування води з концентратом у протитечійно-струминному змішувачі / O. Viunyk, K. Samoichuk, A. Smielov, V. Panina // Slovak international scientific journal. – Bratislava, 2018. – Vol. 1(14). – С. 32-36.

Надикто В.Т. Оранка за схемою «штовхай-тягни» / В. Надикто, В. Булгаков, О.Кістечок // Пропозиція – 2018. – (268) 1/18.- С.54-57.

Bashutska U. Wyznaczanie objętościowego natężenia przepływu wody w segmencie pulweryzacyjnym aeratora wody / Ulyana Bashutska, Serhiy Syrotyuk, Ryszard Konieczny, Boris Boltianskyi // Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів» Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30.03.2018 р. – Мелітополь, 2018. – С.26-28.

Болтянська Н.І. Забезпечення ефективного застосування ресурсозберігаючих технологій на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська // Збірник тез IV Міжн. наук.-пр. конф. «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2018.-С. 69-72.

Болтянська Н.І. Зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва за рахунок скорочення енергії на кормоприготування / Н.І. Болтянська // Інженерія природокористування. 2018. №1(9). С. 57-61.

Скляр О.Г. Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін в навчальних процесах вищої школи / О.Г. Скляр // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць ТДАТУ.– Вип. 21.– Мелітополь, 2018.-С. 10-19.

Болтянська Н.І. Дуальна система освіти як засіб професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 20-26.

Болтянська Н.І. Проведення експертизи якості знань в системі підготовки бакалаврів у ТДАТУ / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 36-40.

Болтянський Б.В. Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В.Дереза  // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 146-150.

Болтянська Н.І. Наслідки неправильної переддоїльної стимуляції вимені високопродуктивних корів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Організаційний комітет конференції: директор В.В. Адамчук .- Київ, 2018.-С. 11-.

Дереза С.В. Стічні води тваринницьких підприємств і перспективи їх використання при вирощуванні кормових культур / С.В. Дереза // Тези за матеріалами науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів» з нагоди всесвітнього дня водних ресурсів. Мелітополь, 2018, С.45-47.

Вьюник В.В. Енергозберігаючий спосіб перемішування рідин. Експериментальні дослідження / В.В. Вьюник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» (2018 року). – Бержани, 2018. – С. 355-356.


Hryhoriev S. The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, O. Sergienko, D. Milko [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 1. Vol. 12 (91). Materials Science. 2018. Pp. 4–9. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.122743

Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV. STUDY OF EFFECTIVENESS OF CONTROLLED TRAFFIC FARMING SYSTEM AND WIDE SPAN SELF-PROPELLED GANTRY-TYPE MACHINE / Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV // Research in Agricultural Engineering, Vol. 64, 2018 (1): Р. 1–7. – https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE.

Практичні рекомендації з підвищення ефективності технології післязбиральної обробки олійної сировини соняшнику /Михайлов Є.В., Постнікова М.В., Задосна Н.О. Мелітополь, 2018. 23с.

Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV. STUDY OF EFFECTIVENESS OF CONTROLLED TRAF-FIC FARMING SYSTEM AND WIDE SPAN SELF-PROPELLED GANTRY-TYPE MACHINE / Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZ-DROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV // Research in Agricultural Engineering, Vol. 64, 2018 (1): Р. 1–7. – https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE.

Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kuvachоv V., Masalabov V. RESEARCH ON THE TURNING ABILITY OF A TWO-MACHINE AGGREGATE // INMATEH – Agricultural Engineering. – NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AG-RICULTURE AND FOOD INDUSTRY – INMA Bucharest, Vol. 54, no.1 / 2018. – Р. 139-146. (JANUARY – APRIL).

Bulgakov Volodimir, Ivanovs Semjons, Kaletnik Hryhorij, Kuvachov Volodymyr. Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of plouhing aggregate assembled according to “push-pull” scheme // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 17 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 17. – Jelgava, Latvia, May 23 – 25, 2018. – P. 292-300. DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N314.

Ivanovs Semjons, Bulgakov Volodimir, Nadykto Volodimir, Kuvachov Volodymyr. Theoretical investigation of turning ability of two-machine sowing aggregate // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 17 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 17. – Jelgava, Latvia, May 23 – 25, 2018. – P. 314-322. DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N330

BULGAKOV Volodymyr, FINDURA Pavol, KROČKO Vladimír, NOZDROVICKÝ Ladislav, KORENKO Maroš, KUVACHOV Volodymyr. Experimental study of operational properties of two-machine drilling aggregate // Acta Technologica Agriculturae 2, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018, pp. 81–86. DOI: 10.2478/ata-2018-0015.

Кувачев В.П. Обоснование параметров навесного устройства специализи-рованных ширококолейных агросредств // Цілі сталого розвитку третього тисячо-ліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. – С.178-180.

Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Нова методика комплектування тягово-приводних ґрунтообробних агрегатів з тракторами тягово-енергетичної концепції // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 тра-вня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. – С. 180-183.

Надыкто В.Т., Кувачев В.П. Научные основы агрегатирования специали-зированных ширококолейных агросредств для колейной системы земледелия // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 тра-вня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 5. – С. 198-200.

Корнійчук В.С., Кувачов В.П. Дослідження технологічного засобу на ос-нові гіроцикла // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції мо-лодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 5. – С. 141-143.

Філоненко О.Р. , Кувачов В.П. Дослідження транспортного засобу на ос-нові гіроцикла // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції мо-лодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 5. – С. 143-145.

Федоренко С.В., Кувачов В.П. Технологія гладкої оранки в колійній та мостовій системах землеробства // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2017 року. Вип. 5. Мелітополь: ТДАТУ, 2018. С. 171-173.

Кувачов В.П. До питання агрегатування мостових тракторів // Матеріали XIХ Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми землеробської механіки” присвяченої 120-й річниці з дня заснування кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка та 118-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17–19 жовтня 2018 року. – Київ: НУБІП, 2018. С. 258-260.

Volodymyr Bulgakov, Ivan Holovach, Viktor Melnik, Zinovii Ruzhylo, Semjons Ivanovs, Volodymyr Kuvachov. THEORETICAL INVESTIGATION OF A REAR-MOUNTED LINKAGE FOR WIDE-SPAN TRACTORS // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. Issue 1.  Sofia, Bulgaria, 2018. Рр. 11-14.

Volodymyr Bulgakov, Margus Arak, Jüri Olt, Ivan Holovach, Volodymyr Kuvachov. STUDY OF SPECIAL ASPECTS OF HITCHING TO WIDE SPAN TRACTORS (VEHICLES) // SCIENTIFIC PROCEEDINGS III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CONSERVING SOILS AND WATER”. YEAR II, Inssue 1(2), Burgas, Bulgaria 2018.  Pр. 78-79.

Volodymyr Bulgakov, Margus Arak, Jüri Olt, Ivan Holovach, Volodymyr Kuvachov. STUDY OF SPECIAL ASPECTS OF HITCHING TO WIDE SPAN TRACTORS (VEHICLES) // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “MECHANIZATION IN AGRICULTURE”. – Bulgaria 2018. – YEAR LXIV, ISSUE 4, 2018. Pр. 111-113.

Рух комбінованого машинно-тракторного агрегату / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Э. 2018. Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV. STUDY OF EFFECTIVENESS OF CONTROLLED TRAFFIC FARMING SYSTEM AND WIDE SPAN SELF-PROPELLED GANTRY-TYPE MACHINE / Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV // Research in Agricultural Engineering, Vol. 64, 2018 (1): Рр. 1-7.  https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE.