27 квітня 2017 року на кафедрі «Технічні системи технологій тваринництва» була проведена науково-практична конференція викладачів за 2016-17 н.р.

6-7 квітня 2017 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. ВАСИЛЕНКА було проведено ХІІІ Міжнародний форум молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА В ХХI СТОЛІТТІ». Викладач кафедри ТСТТ к.т.н., доц. Болтянська Н.І. підготувала магістрів Маранді П. М. та Пєлих В.С., які взяли активну участь у проведенні форуму.

23-24 березня 2017 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) проходили: Міжнародна науково-технічна конференція «Технічний прогрес в АПК»    та   Міжнародна наукова сесія «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН» всі викладачі кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» виступили на обох заходах зі своїми доповідями.

16 березня 2017 року на кафедрі «Технічні системи технологій тваринництва» була проведена студентська науково-практична конференція за 2016-17 н.р.

З 13 по 27 березня 2017 року викладачі кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» перебували на стажуванні в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. В результаті підвищення кваліфікації в Інноваційній спрямованості педагогічної діяльності та написанні випускних робіт кожен викладач кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» отримав свідоцтво про підвищення педагогічної кваліфікації.

16-17 лютого 2017 року викладач кафедри ТСТТ к.т.н., доц. Болтянська Н.І. приймала участь у ІV Міжнародній науково-технічній конференції «КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ», що проходила в м. Київ

15-25 грудня 2016 року на базі Національного наукового центру «Інституту механізації та електрифікації сільського господарства» (с.м.т. Глеваха) проводилась ІV-а Науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Від кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» виступили к.т.н., доц. Болтянська Н.І., к.т.н., доц. Болтянський Б.В., ст. викл. Дереза С.В.

24 листопада 2016 року на базі Житомирського національного агроекологічного університету була проведена ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕЦІЯ науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів, магістрів, та студентів «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся». Викладач кафедри ТСТТ к.т.н., доц. Болтянська Н.І. виступила на конференції з двома доповідями.

9-10 листопада 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) була проведена ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології аграрного виробництва». Викладач кафедри ТСТТ к.т.н., доц. Болтянська Н.І. приймала безпосередню участь у заході.

В 2017 році студенти під керівництвом викладачів кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» приймали участь у ІV Всеукраїнській науково-технічній Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень в 2016 році «ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (м. Мелітополь). За результатами конференції  були опубліковані матеріали конференції під Випуском ІV.