Мітков В.Б. Інноваційний підхід визначення рівня екологічної роботи мобільної сільськогосподарської техніки. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 34-37.

Скляр О.Г., Скляр Р.В., Болтянський Б.В. Порівняльний аналіз систем вентиляції в птахівництві. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 123-126.

Скляр О.Г., Скляр Р.В., Григоренко С.М. Способи переробки пташиного посліду для виробництва теплової енергії. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 126-129.

Скляр О.Г., Скляр Р.В., Комар А.С. Огляд способів переробки посліду птиці. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 130-133.

Журавель Д.П. Обгрунтування надійності паливних систем дизелів при використанні біопальних. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 238-241.


Olt, J., Bulgakov, V., Beloev, H., Nadykto, V., Ihnatiev, Ye., Dubrovina, O., Arak, M., Bondar, M., Kutsenko, A. A mathematical model of the rear-trailed top harvester and an evaluation of its motion stability (2022) Agronomy Research, 20 (2), pp. 371-388. DOI: 10.15159/AR.21.162.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Kornuchin, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Chernovol, M., Kaminska, V. Investigation of energy and performance indicators of potato digger work with experimental digging-separating operating part (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 714-719. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF224.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Santoro, F., Adamchuk, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Kaminska, V. Experimental studies of improved potato digger krk-2 with v-shaped heap distributor (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 708-713. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF223.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Pascuzzi, S., Adamchuk, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Kaminska, V. Experimental research of quality indicators of operation of new potato harvester (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 701-707. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF222.

Bulgakov, V., Aboltins, A., Ivanovs, S., Beloev, H., Nadykto, V., Ihnatiev, Y., Olt, J. Theory of Movement of Machine‐Tractor Unit with Trailer Haulm Harvester Machine (2022) Applied Sciences (Switzerland), 12 (8), art. no. 3901.

Mykhailov, Y., Zadosna, N., Ihnatiev, Y., Kutsenko, A., Hutsol, T., Grotkiewicz, K., Firman, Y., Horetska, I. Practical Potential of Grain Impurities in the Processing of Sunflower Oil Raw Materials in the Oil and Fat Industry (2022) Agricultural Engineering, 26 (1), pp. 13-23.


Komar A., Boltianska N. Ensuring the reliability of complex systems at different stages of operation. Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022: матеріали XVІІІ Міжн. наук. конф. (17-19 травня 2022 року) Київ: НУБІП, 2022. С. 125-129.


Дідур В.В., В’юник О.В., Паніна В.В. Аналіз способів внесення добрив. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №3. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-3.

Скляр Р.В. , Болтянський Б.В. Моделювання та оптимізація раціону годування дійних корів у зимовий період. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-6.

Шокарев О.М., Шегеда К.О., Болтянська Н.І., Шокарев О.О. Різальні пристрої для збирання незернової частини врожаю при комбайновому збиранні зернових культур методом обчісування рослин на корені. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №7. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-7.

Болтянська Н.І., Болтянський О.В., Скляр О.Г., Шокарев О.М., Сиротюк С.В. Забезпечення довговічності основних деталей гомогенізаторів молочних продуктів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №8. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-8.

Дашивець Г.І., Паніна В.В., Бондар А.М. Вплив рівня інженерної підготовки виробництва на якість ремонту машин. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №9. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-9.

Ковальов О.О., Самойчук К.О., Сєрий І.С., Колодій О.С. Оцінка перспектив розвитку молочних автоматів і економічної ефективності їх оснащення гомогенізаторами. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №12. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-12.

Дереза О.О., Мовчан С.І., Болтянський Б.В., Дереза С.В. Використання VR-технологій в наукових дослідженнях. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №32. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-32.

Журавель Д.П., Бондар А.М., Дашивець Г.І., Паніна В.В. Методика обробки емпіричних даних якісних показників роботи колісної машини. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №2 DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-2.

Boltianskа N., Shokarev O., Skliar О., Boltianskyi O., Komar A. State and problems of implementation of innovations in the field of animal husbandry. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-5.

Дідур В.В., В’юник О.В., Паніна В.В. Діагностування – важливий резерв економії витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-6.

Шокарев О.М., Шегеда К.О., Болтянська Н.І., Шокарев О.О. Збирання незернової частини врожаю комбайном обчісувального типу. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №8. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-8.


Комар А. С. Вплив світлового режиму на яйценосність перепелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 40-42.

Комар А. С. Визначення крихкості брикетів та гранул. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 176-177.

Комар А. С., В’юник О. В. Чинники надійності гранулятора з плоскою матрицею. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 191-192.

Комар А. С., Григоренко С. М. Експлуатаційні чинники надійності плоскоматричних грануляторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 208-212.