Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Обґрунтування техніко-технологічних рішень створення оптимального мікроклімату в птахівницькому приміщенні. Вісник Херсонського національного технічного університету №2(81), 2022. С. 32–38.


Syrotyuk S., Boyarchuk V., Syrotyuk V., Korobka S., Syrotyuk H., Boltianskyi B. Peculiarities of modeling heat pumps in the labview environment. Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі: матеріали ХІ Міжнар. наук. конференції (Львів, 04-06 жовтня 2022 р.). ЛНУП: За заг. ред. В. В. Снітинського. Львів: ЛНУП, 2022. С. 16-18. http://itea.lnup.edu.ua


Bulgakov V., Olt J., Pascuzzi S., Nadykto V., Kyurchev V., Mitkov V., Santoro F. Implementation of simultaneous performance of two technological operations with different machine-and-tractor units. Agronomy Research, (Estonian University of Life Sciences), 2022, V. 20., No. 1. P. 65–72.

Bulgakov V., Ivanovs S., Aboltins A., Nadykto V., Adamchuk V., Kaminskiy V., Beloev H. Research of conditions of rational correlation of design parameters of tractor and plough aggregate. Engineering for Rural Development, 2022. V. 21. P. 824–831.

Bulgakov V., Pascuzzi S., Nadykto V., Adamchuk V., Kaminskiy V., Kyurchev V., Santoro F. Effects of Tractor and Soil Parameters on the Depth of the Permanent Traffic Lanes in Controlled Traffic Farming Systems. Applied Sciences. 2022, 12(13):6620. https://doi.org/10.3390/app12136620

Bulgakov V., Nadykto V., Orynycz O., Pascuzzi S. Reduction in Energy Consumption by Mitigation of Cultivation Resistance Due to the New Fallow Harrow Concept. Energies. 2022, 15(22):8500. https://doi.org/10.3390/en15228500

Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuk V., Gadzalo J., Nadykto V., Olt J., Nowak J., Kaminskiy V. Dynamics of Temperature Variation in Soil under Fallow Tillage at Different Depths. Agriculture. 2022, 12(4):450. https://doi.org/10.3390/agriculture12040450

Bulgakov V., Findura P., Nadykto V., Kyurchev V., Tikhovod M. (2022) Experimental Study of Two Fallow Field Treatment Influence Methods on Soil Moisture Dynamics. Acta Technologica Agriculturae, 25(4) 176–182. https://doi.org/10.2478/ata-2022-0026

Nadykto V., Findura P., Kyurchev V., Orel O. (2022) Influence of Biodiesel on Performance of Machine-Tractor Units. Acta Technologica Agriculturae, 25(1) 7–12. https://doi.org/10.2478/ata-2022-0002

Bulgakov V., Gadzalo I., Ivanovs S., Adamchuk V., Kaminskyi V., Nadykto V., Nowak J. (2022). Analysis of the State and Assessment of Possible Ways of Preservation of Soil Fertility During its Mechanical Treatment. Journal of Ecological Engineering, 23(4), 128–136. https://doi.org/10.12911/22998993/146334.

Bulgakov V., Ivanovs S., Aboltins A., Holovach I., Nadykto V. (2022). Theoretical research and development of indicator of permissible soil compaction by running systems of machine-tractor aggregates. Engineering for Rural Development, 2022. V. 21. P. 905–910. 10.22616/ERDev.2022.21.TF286.

Bulgakov V., Aboltins A., Beloev H., Nadykto V., Pascuzzi S., Ruzhylo M., Ivanovs S. Theoretical Investigation of Selection (Calculation) of Design Parameters of Modular Draft Device in Aggregation of Semitrailers. Applied Sciences. 2022, 12(20): 10267. https://doi.org/10.3390/app122010267


Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Аналіз сучасних технологій та обладнання для утримання виробничої птиці. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №3.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-3. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Журавель Д. П., Бондар А. М., Філенко Д. Ю. Структурний аналіз надійності сільськогосподарської техніки при експлуатації на біопально-мастильних матеріалах. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №5.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-5. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Komar A. S. Modern technologies for processing livestock manure and poultry litter into high-quality fertilizers. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №7.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-7. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Дашивець Г. І., Бондар А. М., В’юник О. В. Вплив технологічної бази на підвищення рівня виробничих ресурсів сервісного підприємстваНауковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №9.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-9. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Мітков В. Б. Обґрунтування доцільності введення екологічного контролю енергетичних засобів при виробництві сільськогосподарської продукціїНауковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №11.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-11. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Болтянський Б. В., Скляр Р. В. Модель функціювання бази технічного сервісу обладнання тваринницьких підприємств. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №12.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-12. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Журавель Д. П. Прогнозування надійності паливної системи мобільної техніки при використанні біодизельних пальних. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №14.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-14. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26

Дідур В. В., Журавель Д. П., Шокарев О. М., В’юник О. В., Комар А. С. Аналіз технологій отримання олії з олійних культур. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №17.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-17. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/26


Zhuravel D. P., Vyunyk O. V. Theory of use of stream mixing in the agricultural and food industries. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 102–105.

Skliar R. V., Krushynskyi S. V. The process of fermentation in installations for biogas production. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 144–147.

Комар А. С., Григоренко С. М. Перспективи механізації видалення та переробки гною. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 158–161.

Скляр О. Г., Скляр Р. В. Огляд сучасних конструкцій кліткових батарей для дорослого поголів’я птиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 189–192.

Jevtuševski A., Ігнатьєв Є. Конструктивна схема системи для обслуговування батареї польового робота. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 194–196.

Ігнатьєв Є. І., Чибічик І. І. Розробка конструктивної схеми підкопуюче-сепаруючого робочого органа. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 201–203.

Болтянський Б. В., Скляр Р. В., Болтянська Л. О. Тенденції та форми сучасного сервісу фермської техніки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 206–208.

Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Аналіз систем годування та напування птиці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 216–219.

Skliar O. G., Tatianenko V. O. Granulated fertilizers from livestock waste. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 231–234.

Mitkov V. Optimization of the technological system (energy means + agricultural tools) in production crop production. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», Харків: ДБТУ, 2022. С. 303–306.


Pascuzzi Simone, Ігнатьєв Є. І., Чибічик І. І. Порівняльна оцінка енергетичних витрат підкопуюче-сепаруючого робочого органа. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 11–14.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Дмитрів В. Т. Аналіз сучасних систем збору яєць. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 22–25.

Дідур В. В., В’юник О. В., Комар А. С. Гідромеліорація та її роль у підвищенні врожайності ґрунтів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 26–31.

Комар А. С., Сидорук І. С. Аналіз економічного становища сільського господарства в Запорізькій області. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 37–42.

Журавель Д. П., Бондар А. М. Обгрунтування технологій отримання рицинової олії. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 77–79.

Komar A. S. Ways of reducing of the broken quail eggs when caged poultry keeping. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 88–93.

Журавель Д. П., Прокопій В. С. Технології переробки насіння рицини дворазовим пресуванням. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 93–96.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Актуальність переробки гною в контексті регіонального застосування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 103–105.

Комар А. С. Особливості конструкції універсального гранулятора з плоскою матрицею. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 111–114.

Hristo Beloev, Semjons Ivanovs, Євген Ігнатьєв. Теорія сталого руху машинно-тракторного агрегату з причіпною гичкозбиральною машиною. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 118–121.

Jevtuševski Andrei, Olt Juri, Ігнатьєв Євген. Обгрунтування конструктивної схеми сервісної системи польового робота. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 134–138.

Бондар А. М., Журавель Д. П. Діагностування елементів системи рульового керування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 138–140.

Болтянський Б. В. Удосконалення технічного сервісу машин і обладнання тваринницьких ферм на основі оцінки технологічного рівня спеціалізованих підрозділів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 142–145.

Бондар А. М., Вʼюник О. В. Технічне обслуговування рульової рейки транспортного засобу. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 145–147.

Бондар А. М., Журавель Д. П. Методи та засоби діагностування рульового керування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 149–150.

Viunyk O., Khokhlov D. Friction and surface phenomena in tribo-coupling. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 156–158.

Viunyk O., Valieva K. Analysis of existing technologies for repairing pump parts. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 177–178.

Дашивець Г. І. Обгрунтування вихідних даних для технічного завдання на створення очисного обладнання. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 179–180.

Журавель Д. П., Бондар А. М., Філенко Д. Ю. Характеристика відмов агрегатів і систем сільськогосподарської техніки при експлуатації на біопально-мастильних матеріалах. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 181–182.

Viunyk O. V., Plakhotnyk I. Optimization of the process of working-in details of gear pumps connections after repair. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 183–184.

Дашивець Г. І., Шмаглій М. В. Визначення коефіцієнта відновлення ресурсу агрегатів двигунів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 187–188.

Скляр Р. В., Крушинський С. В. Огляд роботи насосів для біогазових установок. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 189–191.

Skliar O., Mits V. Options for biological control anaerobic decomposition process. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 195–197.

Скляр О. Г., Тат’яненко В. О. Огляд методів отримання біогазу. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 201–203.

Дереза О. О., Дереза С. В. Утилізація відходів тваринницьких підприємств і їх вплив на екологію навколишнього середовища. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 204–207.

Skliar R., Dioba A. Methods of feeding to the biogas plant reactor. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 213–216.


Болтянський Б. В., Болтянська Л. О.  Обґрунтування економічної доцільності технічного сервісу обладнання тваринницьких підприємств. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: XІ Міжнародна науково-технічна конференція (03–22 жовтня 2022 року): матеріали конференції Глеваха-Київ. 2022. С. 14–16.

Дереза О. О., Дереза С. В. Використання стічних вод тваринницьких підприємствТехнічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: XІ Міжнародна науково-технічна конференція (03–22 жовтня 2022 року): матеріали конференції Глеваха-Київ. 2022. С. 23–25.

Журавель Д. П.  Обґрунтування геометричних характеристик вороху рицини для процесів кормовиробництва. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: XІ Міжнародна науково-технічна конференція (03–22 жовтня 2022 року): матеріали конференції Глеваха-Київ. 2022. С. 33–35.

Комар А. С. Удосконалення робочого процесу матричних грануляторів. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: XІ Міжнародна науково-технічна конференція (03–22 жовтня 2022 року): матеріали конференції Глеваха-Київ. 2022. С. 38–40.

Комар А. С., Скляр Р. В. Вплив внесення безпідстилкового гною на якість врожаю зернових. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: XІ Міжнародна науково-технічна конференція (03–22 жовтня 2022 року): матеріали конференції Глеваха-Київ. 2022. С. 41–43.


Мітков В. Б. Інноваційний підхід визначення рівня екологічної роботи мобільної сільськогосподарської техніки. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 34-37.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Болтянський Б. В. Порівняльний аналіз систем вентиляції в птахівництві. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 123-126.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Григоренко С. М. Способи переробки пташиного посліду для виробництва теплової енергії. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 126-129.

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Комар А. С. Огляд способів переробки посліду птиці. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 130-133.

Журавель Д. П. Обгрунтування надійності паливних систем дизелів при використанні біопальних. Збірник тез доповідей XХІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки». МОН України, НУБіП України, ЖАТФК. Київ. Житомир. 2022. С. 238-241.


Дереза О. О., Дереза С. В. Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні технічних дисциплін. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2022. Вип. 25. С. 104-110.

Zhuravel, D.; Samoichuk, K.; Petrychenko, S.; Bondar, A.; Hutsol, T.; Kubo´ n, M.; Niemiec, M.; Mykhailova, L.; Gródek-Szostak, Z.; Sorokin, D. Modeling of Diesel Engine Fuel Systems Reliability When Operating on Biofuels. Energies 2022, 15, 1795. https://doi.org/10.3390/en15051795

Kapłan, M.; Klimek, K.; Maj, G.; Zhuravel, D.; Bondar, A.; Lemeshchenko-Lagoda, V.; Boltianskyi, B.; Boltianska, L.; Syrotyuk, H.; Syrotyuk, S.; et al. Method f Evaluation of Materials Wear of Cylinder-Piston Group of Diesel Engines in the Biodiesel Fuel Environment. Energies 2022, 15, 3416. https://doi.org/10.3390/en15093416

Адамчук В. В., Булгаков В. М., Кувачов В. П. Дослідження плавності ходу багатоосних технологічних систем. Вісник аграрної науки, 2022, №1. С. 41–49.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Pascuzzi S., Kuvachоv V., Santoro F., Nowak J. Theoretical Studies of the Relationship Between the Parameters of the Bridge Tractor and the Engineering Area of the Field. Lecture Notes in Civil Engineeringthis link is disabled, 2022, 289, Pp. 49–59.

Bulgakov V., Olt J., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kuvachоv V., Santoro F., Gadzalo Ia., Adamchuk V. and Arak M. Study of the controlled motion process of an agricultural wide span vehicle fitted with an automatic driving device. Agronomy Research 20(X), 2022. https://doi.org/10.15159/AR.22.042.

Beloev H., Bulgakov V., Kuvachov V., Adamchuk V., Kaminskiy V. and Ivanovs S. Research and justification of running wheels tire parameters of bridge-type transport energy vehicle. AIP Conference Proceedings 2570, 040009 (2022). (INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, INFORMATION, ELECTRONIC AND ENERGY SYSTEMS – CIEES 2021 , Conference date: 25–27 November 2021, ISBN: 978-0-7354-4375-4, Volume number: 2570, Published: Aug 18, 2022) https://doi.org/10.1063/5.0100122.


Olt, J., Bulgakov, V., Beloev, H., Nadykto, V., Ihnatiev, Ye., Dubrovina, O., Arak, M., Bondar, M., Kutsenko, A. A mathematical model of the rear-trailed top harvester and an evaluation of its motion stability (2022) Agronomy Research, 20 (2), pp. 371-388. DOI: 10.15159/AR.21.162.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Kornuchin, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Chernovol, M., Kaminska, V. Investigation of energy and performance indicators of potato digger work with experimental digging-separating operating part (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 714-719. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF224.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Santoro, F., Adamchuk, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Kaminska, V. Experimental studies of improved potato digger krk-2 with v-shaped heap distributor (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 708-713. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF223.

Bulgakov, V., Ivanovs, S., Pascuzzi, S., Adamchuk, V., Ruzhylo, Z., Ihnatiev, Y., Kaminska, V. Experimental research of quality indicators of operation of new potato harvester (2022) Engineering for Rural Development, 21, pp. 701-707. DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF222.

Bulgakov, V., Aboltins, A., Ivanovs, S., Beloev, H., Nadykto, V., Ihnatiev, Y., Olt, J. Theory of Movement of Machine‐Tractor Unit with Trailer Haulm Harvester Machine (2022) Applied Sciences (Switzerland), 12 (8), art. no. 3901.

Mykhailov, Y., Zadosna, N., Ihnatiev, Y., Kutsenko, A., Hutsol, T., Grotkiewicz, K., Firman, Y., Horetska, I. Practical Potential of Grain Impurities in the Processing of Sunflower Oil Raw Materials in the Oil and Fat Industry (2022) Agricultural Engineering, 26 (1), pp. 13-23.


Komar A., Boltianska N. Ensuring the reliability of complex systems at different stages of operation. Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022: матеріали XVІІІ Міжн. наук. конф. (17-19 травня 2022 року) Київ: НУБІП, 2022. С. 125-129.


Дідур В. В., В’юник О. В., Комар А. С. Аналіз способів внесення добрив. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №2.  DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-2. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Скляр Р. В. , Болтянський Б. В. Моделювання та оптимізація раціону годування дійних корів у зимовий період. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-5. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Шокарев О. М., Шегеда К. О., Болтянський Б. В., Шокарев О. О. Різальні пристрої для збирання незернової частини врожаю при комбайновому збиранні зернових культур методом обчісування рослин на корені. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-6. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Скляр О. Г., Скляр Р. В., Шокарев О. М., Сиротюк С. В. Забезпечення довговічності основних деталей гомогенізаторів молочних продуктів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №7. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-7. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Дашивець Г. І., Бондар А. М., В’юник О. В. Вплив рівня інженерної підготовки виробництва на якість ремонту машин. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №8. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-8. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/24

Журавель Д. П., Бондар А. М., Дашивець Г. І. Методика обробки емпіричних даних якісних показників роботи колісної машини. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №2. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-2. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Skliar О., Shokarev O., Komar A. State and problems of implementation of innovations in the field of animal husbandry. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №5. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-5. https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Дідур В. В., В’юник О. В., Комар А. С. Діагностування – важливий резерв економії витрат на технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-6. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Шегеда К. О., Шокарев О. М., Болтянський Б. В., Шокарев О. О. Збирання незернової частини врожаю комбайном обчісувального типу. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. №8. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-8. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25

Дереза О. О., Болтянський Б. В., Дереза С. В. Використання VR-технологій в наукових дослідженнях. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. №28. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-28. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/issue/view/25


Комар А. С. Вплив світлового режиму на яйценосність перепелів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 40-42.

Комар А. С. Визначення крихкості брикетів та гранул. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 176-177.

Комар А. С., В’юник О. В. Чинники надійності гранулятора з плоскою матрицею. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 191-192.

Комар А. С., Григоренко С. М. Експлуатаційні чинники надійності плоскоматричних грануляторів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: Мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених. (01-25 лютого 2022 р.) Мелітополь: ТДАТУ, 2022. С. 208-212.