Особливості агрегатування комбінованого МТА на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України 2015

.

.

Особливості агрегатування комбінованого машинно-тракторного агрегату на базі інтегрального трактора при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України : Монографія / В.Б. Мітков. Запоріжжя : Кругозір, 2015. 152 с.

.

В монографії наведено особливості агрегатування комбінованого МТА з фронтальним розташуванням сільськогосподарського знаряддя активного типу при вирощуванні просапних культур в умовах півдня України. Представлені матеріали призначена для магістрів, аспірантів, інженерно-технічних працівників і науковців, які займаються проектуванням, випробуванням і експлуатацією сільськогосподарської техніки.

.

.

.