Волков О.Ю. Зниження енергоємності виробництва продукції тваринництва за рахунок скорочення енергії на кормоприготування. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). С. 15-17.

Мельников В.Я. Напрями енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). С. 44-47.

Халаїм М. Зниження витрат енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, ІІ Регіональна студентська конференція: Ефективне використання енергії: стан і перспективи (15 листопада 2019 р.). С. 86-89.

Данилків Д.О. Морфологічний аналіз і синтез мийного обладнання. Науковий керівник: Г.І. Дашивець, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 10.

Лаба В.П. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту гноєзбирального транспортеру ТСН-3,0Б. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 11.

Полєтаєв С.В. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту універсального кормораздавача КУТ-3,0А. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 14.

Самборський В.Р. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту універсального кормораздавача КТУ-10А. Науковий керівник: В.В. Паніна, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 15.

Омел’яненко А.В. Огляд існуючих способів видалення гною. Науковий керівник: Д.О. Мілько, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 16.

Бублик А.Д. Дослідження впливу біодизельних пальних на метали. Науковий керівник: Д.П. Журавель, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 17.

Димченко Д.В. Аналіз технологій внесення соломистого гною. Науковий керівник: С.В. Дереза, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 18.

Мозговий Я.Ю., Тристан Р.В. Аналіз систем комплексного енергозабезпечення тваринницьких об’єктів з використанням відновлюваних нетрадиційних джерел енергії. Науковий керівник: Б.В. Болтянський, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 21.

Фурдак Т.В. Аналіз способів перемішування рідких компонентів. Науковий керівник: О.В. В’юник, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 26.

Халаїм А.М. Дослідження надійності прес-гранулятора за нормальним розподілом. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 33.

Сердюк О.В. Дослідження надійності прес-гранулятора за логарифмічно-нормальним розподілом. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 34.

Волков О.Ю. Економічна ефективність підвищення надійності техніки в умовах експлуатації. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 35.

Кідалов О.О. Кількісні показники економічного аналізу надійності техніки. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 36.

Угольніков В.В. Результати неправильної переддоїльної стимуляції вимені корів. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 37.

Лазарєв М.М. Залежність жирності молока від способу доїння. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 38.

Лебідь М.Р. Залежність рівня окситоцину від переддоїльної стимуляції. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 1. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 39.

Єльцов С.С. Аналіз видів гною (посліду) тварин. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 11.

Сумятін С.В. Аналіз способів збирання гички. Науковий керівник: , Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 13.

Асадян Д.С. Аналіз технологій отримання біогазу. Науковий керівник: О.Г. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 14.

Гера А.М. Аналіз технологій переробки гною на органічне паливо. Науковий керівник: О.Г. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 15.

Очеретнюк Д.В. Обґрунтування параметрів фронтальної зчіпки. Науковий керівник: , Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 41-42.

Ігнатенко Д.Г. Способи і методи використання відходів тваринництва для біогазового виробництва. Науковий керівник: Р.В. Скляр, Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів (11-22 листопада 2019 року). T. 2. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 58.

Компанієць Д.О. Дослідження опалювальних системи свинарників. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» Випуск VІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 69-70.

Мендель М.Є. Дослідження надійності молоткових дробарок. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» Випуск VІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 71-73.

Дімітров Д.О. Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Науковий керівник: Н.І. Болтянська, Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів» Випуск VІ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 97-98.