Результати роботи н.г. «Розробка технологічних процесів відновлення та ремонту деталей машин та обладнання», керівник доц. Андрій СМЄЛОВ
Результати роботи н.г. «Методологія оптимізації техніко-технологічної системи використання гною на органічні добрива», керівник проф. Олександр СКЛЯР
Результати роботи н.г. «Дослідження хімотологічних і триботехнічних властивостей паливно-мастильних матеріалів», керівник проф. Дмитро ЖУРАВЕЛЬ
Результати роботи н.г. «Методологія оптимізації техніко-технологічної системи використання гною на органічні добрива», керівник доц. Радміла СКЛЯР
Результати роботи н.г. «Методи, засоби і обладнання для очищення виробів при ремонті машин», керівник доц. Галина ДАШИВЕЦЬ
Результати роботи н.г. «Підвищення надійності робочих органів зернозбирального комбайну очисувального типу», керівник доц. Олександр ШОКАРЕВ
Результати роботи н.г. «Удосконалення технології та розробка конструкцій для відновлення деталей машин», керівник доц. Валерія ПАНІНА
Результати роботи н.г. «Забезпечення надійності машин і обладнання АПК», керівник доц. Наталя БОЛТЯНСЬКА
Результати роботи н.г. «Впровадження енергозберігаючих технічних засобів при виробництві продукціїї тваринництва», керівник Борис БОЛТЯНСЬКИЙ
Результати роботи н.г. «Дослідження надійності систем керування колісних машин», керівник ст.викл. Андрій БОНДАР
Результати роботи н.г. «Удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах», керівник ст. викл. Сергій ДЕРЕЗА
Результати роботи н.г. «Розробка номограм для визначення режимів вібронакатування поверхонь деталей», керівник ст. викл. Олексій НОВИК
Результати роботи н.г. «Підвищення післяремонтної довговічності вузлів тертя шестеренних насосів», керівник асис. Ольга В’ЮНИК
Результати роботи н.г. «Удосконалення методів і засобів технологічного процесу сушіння біологічної сировини», керівник керівник ас. Григоренко С.М.


Сапунов О.А. Направления развития доильного оборудования от компании «Делаваль». Научный руководитель Н.И. Болтянская, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020. С 230-233
Латоша В.В. Развитие цифровизации сельского хозяйства Украины. Научный руководитель Н.И. Болтянская, Мат. Междунар. научн. конф. «Перспективная техника и технологии в АПК» (18-26 мая 2020 г.). Минск: БГАТУ. 2020.

Авраменко І. В. Вибір технологій, споруд та обладнання на молочній фермі. Науковий керівник Н.І. Болтянська, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 7.

Богатирьов І. О. Аналіз існуючих пресів-грануляторів для комбікормів. Науковий керівник Н.І. Болтянська, Технології ресурсозбереження в молочному скотарстві. Мат. VІІІ Всеукр. наук.-техн. Інтернет конф. молодих учених, магістрантів і студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 8.