25 червня 2019 року за сприяння Державного агентства водних ресурсів України, Басейновового управління водних ресурсів річок Приазов’я, Мелітопольської технічної школи, Державного агентства водних ресурсів України та Басейнової рада річок Приазов’я проходила ІХ науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання»: професійна підготовка кадрів – запорука збереження зрошуваного землеробства. Викладачі кафедри ТСС АПК Дереза С.В. і Болтянська Н.І. виступили на конференції з доповідями.

З 21 по 22 червня 2019 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного проходив Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» в якому прийняли участь викладачі, співробітники і аспіранти кафедри ТСС АПКДідур В.А., Скляр О.Г., Мілько Д.О., Журавель Д.П., Скляр Р.В.,  Смєлов А.О., Сорваніді Ю.Г., Дашивець Г.І.,  Паніна В.В., Болтянська Н.І., Болтянський Б.В., Бондар А.М., Дереза С.В., Грицаєнко І.М., Новик О.Ю., В’юник О.В., Григоренко С.М., Комар А.С.,  Ратніков Є.М. До організаційного комітету форуму увійшли співробітники кафедри В.Т. Надикто і В.П.Кувачов. Прийняли участь: Кувачов В.П, Мітков В.Б., Чорна Т.С., Аюбов А.М., Михайлов Є.В., Задосна Н.О.

28 травня 2019 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проводилась VІ Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». З доповідями на заході виступили студенти Дімітров Д.О., Компанієць Д.О. та Мендель М.Є., члени наукового гуртка за темою «Забезпечення надійності машин і обладнання АПК» під керівництвом доц. Болтянської Н.І.

23-24 травня 2019 року на базі Уманського національного університету проводилась V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», присвячена актуальним питанням ресурсозбережних технологій землеробства, зберігання і переробки сількогосподарської продукції, технічного сервісу машин та обладнання, механіко-технологічного забезпечення сучасного виробництва. В роботі конференції прийняли участь викладачі кафедри технічного сервісу та систем в АПКд.т.н., проф. Дідур В.А.к.т.н., проф. Скляр О.Г.к.т.н., доц. Скляр Р.В.к.т.н., доц. Болтянська Н.І. та технік Комар А.С. В роботі конференції прийняв участь від кафедри МВЗ к.т.н., доц. Кувачов В.П. з доповіддю «Розроблення методології оцінювання технологічних властивостей спеціалізованих ширококолійних агрозасобів».

З 12 по 20  квітня 2019 року викладач кафедри технічного сервісу та систем в АПК  д.т.н., проф. Дмитро Павлович Журавель перебував на стажуванні у Суспільно-економічному університеті в місті Пшеворськ, Польща (Wyzsza Szkola Spoleczno-Gospodarcza w Przeworsku). Робота проводилась за напрямом «Сучасні методи навчання на освітньому ринку Європейського Союзу».

18-19 квітня 2019 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». В роботі конференції активну участь приймали співробітники кафедри технічного сервісу та систем в АПК: проф. О.Г. Склярдоц. Р.В. Склярдоц. Н.І. Болтянськаас. С.М. Григоренко та технік А.С. Комар

18-19 квітня 2019 р. в Навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (м. Харків) відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». В роботі конференції прийняв участь доцент кафедри МВЗ  Кувачов В.П. з доповіддю «Justification of the parameters a rear-mounted linkage wide span tractor (vehicle)».

11 квітня 2019 року за ініціативи відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин) та Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні». Безпосередньо участь в роботі конференції приймали співробітники кафедри технічного сервісу та систем в АПК: к.т.н., доц. Наталія Іванівна Болтянська та технік Артем Станіславович Комар

22 березня 2019 року в Білоруському державному аграрному технічному університеті (м. Мінськ), відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции». Викладач кафедри технічного сервісу та систем в АПК асистент Ольга Володимирівна В’юник приймала участь у цьому заході.

З 21 по 22 березня 2019 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». В роботі конференції прийняв участь співробітник кафедри технічного сервісу та систем в АПК ст. викл. Дереза Сергій Володимирович з доповідями «Аналіз систем переробки рідкого свинячого гною» і «Сучасні комп’ютерні технології у підготовці майбутніх інженерів АПК».

21 лютого 2019 року до Таврійського державного агротехнологічного університету надійшов патент на корисну модель науковців кафедри ТСС в АПК№131660 «Плоска матриця гранулятора», автори: д.т.н., в.о. проф. Мілько Д.О.інж. Комар А.С., розробка лабораторії «Ресурсовикористання в тваринництві» основана на результатах наукових досліджень в 2017-18 н.р.

З 8 січня по 8 лютого 2019 року згідно наказу №27 – ШК про прийняття на стажування і на підставі листа ВСП «Новокаховського коледжу ТДАТУ» від 20 грудня 2018 року №327 про підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, відбувалось стажування п’яти викладачів Новокаховського коледжу: Дейнега А.І., Зимарьов Є.П., Сабадаш В.І., Волосковець О.Ю., Спільник С.М., керівниками виступили викладачі кафедри технічного сервісу та систем в АПК в.о. проф. Мілько Д.О., доц. Смєлов А.О.доц. Сорваніді Ю.Г.

21 грудня 2018 року на базі Академії біоресурсів і природокористування Кримського федерального університету імені В.І. Вернадского відбулась ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективы развития и внедрения энергосберегающих и экологически безопасных технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур». В роботі конференції прийняли участь співробітники кафедри технічного сервісу та систем в АПКд.т.н., проф. Дідур В.А.асп. Верещага О.Л. з доповіддю «Методика оптимизации параметров шнекового пресса для отжима касторового масла из мезги семян клещевины».

З 21 по 22 грудня 2018 року в м. Влоцлавек, Республіка Польща, відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проекти розвитку технічних наук у країнах ЄС та Україні». Кафедру технічного сервісу та систем в АПК з доповіддю «Оцінка ефективності технічного рівня ґрунтообробних мотоблоків» представляли викладачі: д.т.н., доц. Дмитро Павлович Журавельк.т.н., ст. викл. Андрій Миколайович Бондар.

З 5 по 28 грудня 2017 року за ініціативи Національного наукового центру «Інституту механізації та електрифікації сільського господарства» (с.м.т. Глеваха) та Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) проводилась VII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». Кафедру технічного сервісу та систем в АПК на інтернет-конференції представляли: к.т.н., проф. Скляр О.Г.,  д.т.н., в.о. проф. Мілько Д.О.к.т.н., доц. Скляр Р.В.к.т.н., доц. Болтянська Н.І.к.т.н., доц. Болтянський Б.В.ст. викл. Дереза С.В.ас. Григоренко С.М.технік Комар А.С.асп. Ратніков Є.М.

20 листопада 2018 року на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» була проведена Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів (присвячена 80-річчю Запорізької області) за підсумками наукових досліджень у 2018 році. З роботами студентів кафедри ТСС в АПК можна ознайомитися в Збірнику тез доповідей Механіко-технологічного факультету: всеукраїнська науково-технічна конференція.

15 листопада 2018 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету проходив І етап Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін», номінація «Комерційні проекти». Таврійський державний агротехнологічний університет був представлений проектом «Пелтавр» з вирощування перепелів. Суховецький Андрій (31ПТ група, ФЕБ) та Бублик  Артур (16МБ АІ група, МТФ) зайняли почесне друге місце серед бізнес-проектів провідних ВУЗів України. Наставниками та консультантами проекту стали в.о. зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – к.е.н., доцент  Лариса Олексіївна Болтянська та викладач кафедри технічного сервісу та систем в АПК  к.т.н., доцент Борис Володимирович Болтянський.

15 листопада 2018 року до ТДАТУ та кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» надійшли сертифікати патентів на корисні моделі: №129108 «Змішувач комбінованих кормів», автори: д.т.н., в.о. проф. Дмитро Олександрович Мількоінж. Сергій Михайлович Григоренко, інж. Роман Михайлович Рябов та №129109 «Гранулятор», автори: д.т.н., в.о. проф. Дмитро Олександрович Мілько, к.т.н., проф. Юрій Петрович Рогач , інж. Артем Станіславович Комар, розроблених в лабораторії «Ресурсовикористання в тваринництві» кафедри в 2017-18 н.р.

14 листопада 2018 року у ТДАТУ отримали сертифікат підтвердження патенту на корисну модель №129046 «Спосіб отримання рослинної олії високої якості», розробники: д.т.н., проф. Володимир Аксентійович Дідур, к.т.н., ст. викл. Володимир Володимирович Дідур, розроблених в результаті роботи наукової лабораторії «Технічний сервіс і надійність с.г. техніки» кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» в 2018 році.

з 24 по 27 жовтня 2018 року в м. Задарі (Хорватія) відбувся 29-й Міжнародний симпозіум DAAAM з інтелектуального виробництва та автоматизації (29th DAAAM Intelligent Manufacturing & Automation: Focus On Sustainability).

Симпозіум був організований Daaam International Vienna. Співорганізаторами були Вінський технологічний університет, Австрійська Спілка інженерів і архітекторів-ÖIAV 1848, Міжнародна Академія інженерних наук IAE-CEB, Університет прикладних наук – Technikum Wien. Основна мета симпозіуму – забезпечити Всесвітній форум, який щорічно проходить в Середній Європі для обміну знаннями, досвідом, результатами та інформацією, пов’язаними з різними аспектами сучасного виробництва і автоматизації.

DAAAM Міжнародний симпозіум охоплює всі аспекти проектування, виробництва, експлуатації та технічного обслуговування техніки та розробки і використання промислової і сервісної автоматизації. Тематика симпозіуму охоплює наукові, технологічні та практичні концепції, пов’язані з дослідженнями, розробками і реалізацією передових концепцій автоматизації виробництва і мережевої взаємодії, що дає унікальну можливість експертам зустрітися і обмінятися ідеями. В роботі конференції прийняв участь доцент кафедри МВЗ Кувачов В.П.

19 жовтня 2018 року під егідою Державного агенства водних ресурсів України, Херсонського обласного управління водних ресурсів та Новотроїцького управління водного господарства на базі Мелітопольського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету проводилась VIII науково-практична конференція “Меліорація та водовикористання – Зрошення – потужний фактор розвитку садівництва і виноградарства”. Партнерами конференції виступили Новотроїцьке управління водного господарства, Таврійський державний агротехнологічний університет, Відокремлений структурний підрозділ “Мелітопольський коледж ТДАТУ”, Український проект бізнес розвитку плодоовочівництва, Товариство з обмеженою відповідальністю “Полив-Сервіс”, Запорізьккий інформаційно-консультативний центр “Агро-Таврія”. В конференції з доповідями прийняли участь викладачі кафедри Дереза С.В. та Болтянська Н.І.

17–19 жовтня 2018 року в м. Київ проводилась ХІХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвяченої 120-й річниці з дня заснування кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка та 118-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, в рамках якої були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів НУБіП України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок з землеробської механіки, агроінженерії, машин і обладнання сільськогосподарського виробництва, механізації сільського господарства, транспортних технологій і засобів у АПК, будівництва сільських територій, технічного сервісу і надійності машин для сільського, лісового і водного господарств та харчових технологій, удосконалення та нові розробки біотехнологічних процесів і технічних засобів.

Організаторами наукової конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, НДІ техніки та технологій, механіко-технологічний факультет, Представництво Польської академії наук в Києві, Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка.

В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри ТСС в АПК: в.о. професора кафедри  Мілько Д.О., доцент Журавель Д.П., доцент Болтянська Н.І., інж. Григоренко С.М. та асп. Ратніков Є.М.

14 вересня 2018 року на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» була проведена Студентська науково-практична конференція за результатами переддипломної виробничої практики студентів (протокол).

28 серпня – 01 вересня 2018 року у м. Бургас (Болгарія) відбулася III Міжнародна наукова конференція “Зберігання грунтів і води» (III International Scientific Conference “Conserving Soils And Water”). Метою конференції було проведення засідань науковців з різних країн світу для презентації результатів своїх досліджень, досягнень та ідей, а також обговорення та прийняття рішення для підтримки рівноваги та гармонії між суспільством та природою. Захист природних ресурсів є найважливішим питанням для людства. Захист ґрунту та води за допомогою розвитку науки та технологій стає пріоритетом та мотиваційним фактором у житті багатьох людей і цілих суспільств.

Організаторами наукової конференції виступили Federation Of The Scientific Engineering Unions, Ministry of Agriculture and Food, Agricultural Academy, Agrarian University – Plovdiv, Thracian University – Stara Zagora, University of Forestry – Sofia, Union of the Polish Mechanical Engineers – Poland, Georgia Agricultural University – Tbilisi, Georgia, Kazan State Agrarian University – Russian Federation, Kazakh National Agrarian University – Kazakhstan, State Agrarian University of Moldova, Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture – Ukraina, Industrial Institute of Agricultural Engineering-Poznan, Poland. В роботі конференції зі своїми доповідями прийняли участь науковці кафедри МВЗ: професор, член-корр. НААН України Надикто В.Т., доцент Кувачов В.П., асистент Ігнатьєв Є.І.