Кувачов Володимир Петрович

Посада: Декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ, доктор технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: Закінчив з відзнакою в 1998 році Таврійську державну агротехнічну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра

Вчене звання: Доцент
В 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри «Машиновикористання в землеробстві» № диплома 12 ДЦ № 029855

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
У 2021 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ та отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Спеціальність 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (Рішення про присудження наукового ступеня доктора технічних наук затверджено наказом МОН України від 29.06.2021 № 735).

Email: volodymyr.kuvachov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1999 р. на посаді асистента кафедри «Експлуатація машинно-тракторного парка». З 2020 р. по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри «Машиновикористання в землеробстві».

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Кувачова В.П.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П. Дослідження плавності ходу багатоосних технологічних систем. Вісник аграрної науки, 2022, №1. С. 41–49.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Pascuzzi S., Kuvachоv V., Santoro F., Nowak J. Theoretical Studies of the Relationship Between the Parameters of the Bridge Tractor and the Engineering Area of the Field. Lecture Notes in Civil Engineeringthis link is disabled, 2022, 289, Pp. 49–59.

Bulgakov V., Olt J., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kuvachоv V., Santoro F., Gadzalo Ia., Adamchuk V. and Arak M. Study of the controlled motion process of an agricultural wide span vehicle fitted with an automatic driving device. Agronomy Research 20(X), 2022. https://doi.org/10.15159/AR.22.042.

Beloev H., Bulgakov V., Kuvachov V., Adamchuk V., Kaminskiy V. and Ivanovs S. Research and justification of running wheels tire parameters of bridge-type transport energy vehicle. AIP Conference Proceedings 2570, 040009 (2022). (INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, INFORMATION, ELECTRONIC AND ENERGY SYSTEMS – CIEES 2021 , Conference date: 25–27 November 2021, ISBN: 978-0-7354-4375-4, Volume number: 2570, Published: Aug 18, 2022) https://doi.org/10.1063/5.0100122.

Bulgakov V., Ivanovs S., Kuvachоv V., Prysiazhniuk D. Investigation of the influence of permanent traffic lane properties on rolling of bridge agricultural equipment wheels. Acta Technologica Agriculturae. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2/2021. Р. 97–102.

Bulgakov V., Nikolaenko S., Beloev H., Kuvachоv V., Adamchuk V., Ruzhylo Z., Ivanovs S. Theoretical and experimental research of technologica properties of the agricultural bridge aggregates. Proceedings of University of Ruse. 2020. Volume 59, book 1.1. Р. 38–39.

Kuvachоv V., Bulgakov V., Adamchuk V., Kaminskiy V., Melnik V., Olt J. Experimental research into new harrowing unit based on gantry agricultural implement carrier. Agronomy Research. 2021. 19(1). Р. 126–135.

Кюрчев С. В., Кувачов В. П. Обґрунтування схеми безпілотної системи, параметрів БПЛА та способу внесення агрохімікатів і біопрепаратів для агрогосподарств. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.). Луган. нац. аграр. ун-т. Слов’янськ, 2021. С. 59-63.

Bulgakov V., Kuvachov V., Ivanovs S., Viktor M. Simulation of elastic-dissipative connection of multi-axle block-modular agricultural tractor modules. Proceeding 20th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT (Jelgava, 26.-28.05.2021). Р.628-634.

Bulgakov, Kuvachov V., Ivanovs S. Experimental investigations in vertical vibration damping of agricultural aggregate of block-modular type. Proceeding 20th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT (Jelgava, 26.-28.05.2021). Р.635-642.

Bulgakov V., Kuvachov V., Ivanovs S., Santoro F., Olt J. Operational and technological properties of ploughing block-modular machine-and-tractor aggregate. Proceeding 20th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT (Jelgava, 26.-28.05.2021). Р.650–656.

Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kuvachоv V., Postol Y., Santoro F., Melnyk V. Study of the steering of a wide span vehicle controlled by a local positioning system. Journal of Agricultural Engineering. 2021. Volume LII:1144.

Булгаков В., Кувачов В., Солона О., Борис М. Експериментальне дослідження мікрорельєфу поверхні ґрунту постійної технологічної колії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. № 3 (114). 2021. С. 16-23.

Булгаков В., Кувачов В., Солона О., Борис М. Експериментальне дослідження інтенсивності коливань сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 3 (102). С. 24–33.

Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кувачов В.П. Результати експериментальних досліджень блоково-модульного сільськогосподарського агрегату. Вісник аграрної науки. 2021. №7 (820). С. 49–58.

V. Bulgakov, S. Pascuzzi, S. Ivanovs, V. Kuvachov, H. Kaletnik and J. Nowak, "Measure of the deflections from linear trajectory of a skid-steer gantry tractor during its motion," 2021 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor), 2021, pp. 22-26, doi: 10.1109/MetroAgriFor52389.2021.9628398.

Bulgakov V, Olt J, Ivanovs S, Kuvachov V & Lillerand T. Research into Dynamics of Motion Performed by Modular Power Unit as Part of Ploughing Tractor-Implement Unit. Proceedings of the 32nd DAAAM International Symposium (Vienna, Austria). P.0576-0585.

Булгаков В.М., Адамчук В.В., Кувачов В.П., Солона О.В. Оцінювання енергонасиченості ширококолійних (портальних) транспортних засобів сільськогосподарського призначення. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. № 4 (103). С.15–25.

Кюрчев С.В., Кувачов В.П. Прогнозування успішності навчання студентів – один із напрямів підвищення якості освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць. ТДАТУ. - Мелітополь, 2020. Вип. 24. С. 57-64.

Bulgakov Volodymyr, Kuvachоv Volodymyr, Ivanovs Semjons, Nozdrovický Ladislav, Korenko Maros, Jobbágy Ján. Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine. Scientific papers TECHNOFORUM 2020: New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems. 2020. Р. 26-33. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

Derevjanko D., Holovach I., Bulgakov V., Kuvachev V, Olt J.. Theoretical and experimental research into impact of threshing tools in combine grain harvesters on quality of cereal crop seeds. Agronomy Research 18(2), 2020. Р. 393-403. (Scopus)

Кувачов В.П., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. та ін. Методологія перевірки математичних моделей функціонування агромостових систем на адекватність. Науковий вісник ТДАТУ. 2020. Вип. 10, том 1. 13 с.

Bulgakov Volodymyr, Ivanovs Semjons, Adamchuk Valerii, Kuvachоv Volodymyr, Ruzhylo Zinoviy, Ihnatiev Yevhen. Study of specialized wide-rail agriculture unit for rail farming. International scientific journal "Mechanization in agriculture & Conserving of the resources". 2020. Year LXVI, Issue 2. P. 59-62.

Bulgakov Volodymyr, Olt Jüri, Kuvachov Volodymyr, Chernovol Mykhailo, Sviren Mykola, Kolomiiets Serhii. A study of the interaction between soil and the neumatic wheels of agricultural gantry systems. AGRAARTEADUS: Journal of Agricultural Science. 2020. 1. XXXI. 3–9. (Scopus)

Bulgakov Volodymyr, Olt Jüri, Kuvachov Volodymyr, Smolinskyi Stanislav. A theoretical and experimental study of the traction properties of agricultural gantry systems. AGRAARTEADUS: Journal of Agricultural Science. 2020. 1. XXXI. Р.10–16 (Scopus)

Адамчук В. В., Булгаков В. М., Кувачов В. П., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. Дослідження автоматичного водіння мобільного мостового агрозасобу по слідах постійної технологічної колії. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2020. Вип. №11 (110).

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Черниш О.М. Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві. Вісник аграрної науки. 2020. №8. С. 62-69.

Надикто В., Аюбов А., Кувачов В., Ігнатьєв Є. Удосконалене агрегатування. The Ukrainian Farmer. 2020. № 10. С.46-48.

Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П., Бабин І.А. Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3 (98). С. 5-15.

Булгаков В.М., Адамчук О.В., Кувачов В.П. Експериментальні дослідження нерівномірності розподілу мінеральних добрив за напрямком їх розсіювання. Інженерія природокористування. 2020. №2(16). С. 60 – 69.

Bulgakov Volodymyr, Kuvachov Volodymyr & Olt Jüri. Theory of smoothness of movement of multiple-axle agricultural combined tractor-implement units. Proceedings of the 31st International DAAAM Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation'' 21st-24th October 2020. Р.0056-0065. (Scopus)

Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system. ‪INMATEH-Agricultural Engineering‬. Vol. 62, No. 3. 2020. Р.107-114. (Scopus)

Bulgakov Volodymyr, Ivanovs Semjons, Volskyi Volodymyr, Volodymyr Kuvachоv Volodymyr, Ihnatiev Yevhen. Simulation of the Flat-parallel Movement of a Bridge Agricultural Unit with an Articulated Frame. RURAL SUSTAINABILITY RESEARCH. 2020. 44(339). Р. 8-14. (Scopus)

Довжик М.Я., Зубко В.М., Кувачов В.П., Кюрчев С.В., Пастухов В.І., Пастушенко С.І. Стан, проблеми та перспективи впровадження дуальних навчальних програм підготовки здобувачів вищої освіти агроінженерних спеціальностей. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 22 жовтня 2020 року, Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020. – с. 21 – 24.

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. Дослідження кочення рушіїв мостових агрозасобів по слідах постійної технологічної колії. Вісник аграрної науки. 2020. №10. С. 48-56.

Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachov V., Shymko L., Olt J. A theoretical and experimental study of combined agricultural gantry unit with a mineral fertiliser spreader. Agraarteadus: Journal of Agricultural Science. 2020. №2. XXXI. Р. 139–146. (Scopus)

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І., Яременко В.В. Аналітичне дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з тілом коренеплоду при його вилученні з ґрунту. Вісник аграрної науки. 2020. №11. С. 45-53.

В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, В.П. Кувачов, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв. Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу. Вісник аграрної науки. 2020. №9. С. 43-52.

Кувачов В.П. Експериментальні випробування агромостового боронувального агрегату. Праці ТДАТУ. Вип. 19, том 4. С. 223-233.

Кувачов В.П., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І. та ін. Методологія перевірки математичних моделей функціонування агромостових систем на адекватність. Науковий вісник ТДАТУ. 2020. Вип. 10, том 1. 13 с. (50%).

Bulgakov V., Kuvachоv V., Ivanovs S. et al. Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine. Scientific papers TECHNOFORUM 2020. New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems. 2020. Р. 26-33. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

Івановс С., Кувачов В. Механіко-технологічні основи використання спеціалізованого ширококолійного агрозасобу для колійної системи землеробства. Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р., М. Мелітополь) / ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

Арак М., Олт Ю., Кувачов В. Исследование движения специализированного ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия. Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р., М. Мелітополь) / ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

Белоев Х., Кангалов П., Кувачов В. Теоретические основы поворота ширококолейного агросредства для колейной системы земледелия Перспективи розвитку машин, обладнання, технічних систем та технологій в агропромисловому комплексі: матер. І Міжн. наук.-техн. Інтернет конф. (13–25 травня 2020 р., М. Мелітополь) / ТДАТУ. Мелітополь, 2020. С.

Bulgakov V., Kuvachоv V., Olt J. Theoretical study on power performance of agricultural gantry systems // Proceedings of the 30th International DAAAM Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation'', 23-26th October 2019, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2019, Zadar, Croatia , Volume 30, No.1. РР. 0167-0175.

Kuvachоv V.P. Justification of the parameters a rear-mounted linkage wide span tractor (vehicle) / V.P. Kuvachоv // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (Наукове фахове видання), 2019. – Вип. 199. – С. 32-48. (http://mtf.khntusg.com.ua/files/visniki/199.pdf)

Аюбов А. М. Дослідження роботи системи контролю висіву насіння сільськогосподарських культур / Аюбов А. М., Кувачов В. П., Чугункін К. В. // Науковий вісник ТДАТУ, 2019. – Вип. 8, том 2. – 9с. (http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/4/5)

Кувачов В.П. Розроблення методології оцінювання технологічних властивостей спеціалізованих ширококолійних агрозасобів // Матеріали v міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва” (23-24 травня 2019 р., м. Умань). Умань, 2019. С. 44-46.

Кувачов, В. П. Імідж викладача, як фактор мотивації студентів [Текст] / В. П. Кувачов, Т. С. Чорна, В. Б. Мітков // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ. - Мелітополь, 2019. - Вип. 22. - С. 216-225.

Volodymyr Bulgakov, Simone Pascuzzi, Valerii Adamchuk, Volodymyr Kuvachov, Ladislav Nozdrovicky. Theoretical Study of Transverse Offsets of Wide Span Tractor Working Implements and Their Influence on Damage to Row Crops // Agriculture 2019, 9, 144
doi:10.3390/agriculture9070144 www.mdpi.com/journal/agriculture.

Kuvachоv V.P., Aiubov A.M. SUBSTANTIATION OF THE SCHEME AND PARAMETERS WIDE SPAN VEHICLE // СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь, 2019. – С. 18-20

Кувачов В.П., Митков В.Б., Черная Т.С. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КОЛЕЙНЫЕ И МОСТОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ // СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь, 2019. – С. 91-95.

Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV. STUDY OF EFFECTIVENESS OF CONTROLLED TRAF-FIC FARMING SYSTEM AND WIDE SPAN SELF-PROPELLED GANTRY-TYPE MACHINE / Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZ-DROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV // Research in Agricultural Engineering, Vol. 64, 2018 (1): Р. 1–7. - https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE.

Руху комбінованого машинно-тракторного агрегату / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Э. 2018. Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV. STUDY OF EFFECTIVENESS OF CONTROLLED TRAFFIC FARMING SYSTEM AND WIDE SPAN SELF-PROPELLED GANTRY-TYPE MACHINE / Volodymyr BULGAKOV, Valerii ADAMČUK, Ladislav NOZDROVICKÝ, Volodymyr KUVAČOV // Research in Agricultural Engineering, Vol. 64, 2018 (1): Р. 1–7. - https://doi.org/10.17221/19/2017-RAE.

2017. Kuvachov Volodymyr. Research of possibilities for efficient use of wide span tractor (vehicle) for controlled traffic farming / Bulgakov Volodimir, Adamchuk Valeriy, Kuvachov Volodymyr, Ivanovs Semjons // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 16 International Scientific Conference, Pro-ceedings, Volume 16. - Jelgava, Latvia, May 24 – 26, 2017. – P. 281-287.

2017. Kuvachov Volodymyr. Investigation of technological properties of wide span tractors for controlled traffic farming / Volodimir Bulgakov, Valeriy Adam-chuk, Volodymyr Kuvachov, Semjons Ivanovs // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 16 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 16. - Jelgava, Latvia, May 24 – 26, 2017. – P. 303-308.

2017. Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachоv V., Ivanovs S. THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE TURN OF A WIDE SPAN TRACTOR (VEHICLE) FOR CONTROLLED TRAFFIC FARMING / Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachоv V., Ivanovs S. // INMATEH - Agricultural Engineering. - NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND IN-STALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY - INMA Bucharest, Vol. 53, no.3 / 2017. – Р. 159-167. (SEPTEMBER - DECEMBER)

2017 Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Volodymyr Kuvachоv, Margus Arak & Jüri Olt. Study into movement of wide span tractors (vehicles) used in controlled traffic farming // 28TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION – Vienna, 2017. – P. 0199-0208. - DOI: 10.2507/28th.daaam.proceedings.027

2017. Kuvachov V. The study wide span tractor (vehicles) for controlled traffic farming / V. Kuvachov // Mechanization in agriculture & Conserving of the re-sources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 1. – Р.15 – 17.

2017. Kuvachov V. The study wide span tractor (vehicles) for controlled traffic farming / V. Kuvachov // SCIENTIFIC PROCEEDINGS V INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "AGRICULTURAL MACHIN-ERY". – Sofia, Bulgaria, 2017. – YEAR I, VOLUME 2, P.P. 129-131.

2017. Bulgakov V., Kyurchev V., Nadykto V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G. The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of wheels) method of its control // SCIENTIFIC PROCEEDINGS II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONSERVING SOILS AND WATER". - Burgas, Bulgaria 2017. - YEAR I, P.P. 72-76.

2017. Кувачов В.П. Механіко-технологічні основи використання спеціалі-зованих ширококолійних агрозасобів /В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. - Вінниця, 2017. - Випуск 2 (97). - С. 161-166.

2017. Кувачов В.П. Дослідження технологічних властивостей спеціалізо-ваного ширококолійного агрозасобу / В.П. Кувачов // Всеукраїнський нау-ково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - Вінниця, 2017. - Випуск 1 (96). - С. 30-36.

2017. Теорія плоскопаралельного руху удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату / Г.М. Калетнік, В.В. Адамчук, Є.А. Петриченко, В.М. Булгаков, В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. - Вінниця, 2017. - Випуск 2 (97). - С. 6-18.

2017. Кувачов В.П. Дослідження плавності ходу спеціалізованого широко-колійного агрозасобу // Вісник аграрної науки. – Київ: Державне видавниц-тво «Аграрна наука», 2017. – №4. – С. 46-53.

2017. Булгаков В.М. Теоретичне дослідження стійкості А. Петриченко, В.Т. Надикто, В.П. Кувачов // Вісник аграрної науки, 2017. - №5. – С. 37-44.

2017. Кувачов В.П. Теоретичні основи статичної та динамічної поворотко-сті спеціалізованого ширококолійного агрозасобу // Технічний сервіс агро-промислового, лісового та транспортного комплексів.- Харків, 2017. - №8. – С.210-218.

2017. Кувачов В.П. Дослідження ефективності колійної системи землероб-ства / В.П. Кувачов // Механізація та електрифікація сільського господарст-ва: загальнодержавний збірник. – Глеваха, 2017. – Вип. 5(104). – С. 94-104.

2017. V. V. Adamchuk , V. M. Bulgakov , I. V. Holovach , V. P. Kuvachov MATHEMATICAL MODELLING OF THE MOVEMENTS OF TRACTOR WORKING TOOLS IN CONTROLLED TRAFFIC FARMING // Agricultural Science and Practice. –2017. –Vol.2. – P. 64-73.

2017. Кувачев В. Применение статистических методов анализа для адеква-тной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия стьюдента / В. Кува-чев, Т. Черная // Молодь і ринок. – №2(145). – 2017. – С. 87-91.

2017 Кувачов В.П. Використання статистичних методів аналізу для адекватної нтерпретації результатів успішності здобувачів вищої освіти / В.П. Ку-вачов. Т.С. Чорна, Мітков В.Б., Шульга О.В. // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 20. - С.127-133.

2017. Кувачов В.П. Визначення перспективних напрямків вдосконалення робочих органів плоскорізів та їх класифікація /В.П. Кувачов, І.О. Сірий // Техніка, енергетика, транспорт АПК. - Вінниця, 2017. - Випуск 4 (99). - С. 24-28.

2017.Федюк А.Ю. Дослідження котушково-смугового шлангового дощувача / Федюк А.Ю., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових до-сліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Випуск ІV. – С. 29-32.

2017. Корнійчук В.С. Дослідження дискового підгортальника / Корнійчук В.С., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Випуск ІV. – С. 32-35.

2017. Філоненко О.Р. Потенційні можливості баластування колісного тракто-ра / Філоненко О.Р., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». - Мелітополь: ТДАТУ, 2017. - Випуск ІV. – С. 108-112.

2017. Адамчук В.В., Петриченко Є.А., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Ігна-тьєв Є.І. Теоретичне обґрунтування стійкого руху нового удобрювально-посівного агрегату // Конструювання, виробництво та експлуатація сільсь-когосподарських машин, 2017, вип. 47,ч.І. – С. 11-31.

2017. Кувачов В.П. Дослідження повороткості спеціалізованих ширококо-лійних агрозасобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конфере-нції ТДАТУ: «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК Півдня України», 2017.

2017. Кувачов В.П. Дослідження поперечних зміщень робочих органів ши-рококолійних агрозасобів для колійної системи землеробства // Збірник на-укових праць XVIІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, (м. Кам’янець-Подільський, 16–18 жовтня 2017 року) / Подільський держа-вний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 139-141.

ПАТЕНТИ

Пат. 141743. Мостовий засіб сільськогосподарського призначення
опубл. 27.04.2020, Бюл. №8/2020.

Пат. 146030. СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ НАВІСНОГО МЕХАНІЗМУ
опубл. 21.01.2021, Бюл. №3/2021.

Пат. 146031. СПОСІБ УНІВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНІЧНОГО БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
опубл. 21.01.2021, Бюл. №3/2021.

Пат. 146116. МОСТОВИЙ ЗАСІБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
опубл. 21.01.2021, Бюл. №3/2021.

Пат. 146925. ВИСІВНИЙ АПАРАТ СІВАЛКИ ЗЕРНОВОЇ
опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.

Пат. 146914. АГРЕГАТ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОҐРУНТОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ ҐРУНТУ ОДНОЧАСНО З СІВБОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.

Пат. 146897. СИСТЕМА ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОМУ КОМБАЙНІ
опубл. 31.03.2021, Бюл. №13/2021.

Пат. 146669 Україна. СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ОДНОЧАСНО З ГЛИБОКИМ ОБРОБІТКОМ ҐРУНТУ
опубл. 10.03.2021, Бюл. №10/2021.

Пат. 146668 Україна. СПОСІБ УНІВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНІЧНОГО БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
опубл. 10.03.2021, Бюл. №10/2021.

Пат. 146666 Україна. СПОСІБ КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ НАВІСНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ
опубл. 10.03.2021, Бюл. №10/2021.

Пат. 125081 Україна. СПОСІБ ЗАРОБЛЕННЯ СЛІДІВ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 05.01.2022, Бюл. №1/2022.

Пат. 125755 Україна. СПОСІБ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 01.06.2022, Бюл. №22/2022.

Пат. 126064 Україна. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС З МОСТОВИМ АГРЕГАТОМ
опубл. 10.08.2022, Бюл. №32/2022.

Пат. 126067 Україна. ТРАНСПОРТНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАСІБ
опубл. 10.08.2022, Бюл. №32/2022.

Пат. 126068 Україна. СПОСІБ ЗАРІВНЮВАННЯ СЛІДІВ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 10.08.2022, Бюл. №32/2022.

Пат. 126069 Україна. СПОСІБ ЗАРОБЛЕННЯ СЛІДІВ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 10.08.2022, Бюл. №32/2022.

Пат. 126073 Україна. СПОСІБ ПОВОРОТУ МОСТОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
опубл. 10.08.2022, Бюл. №32/2022.

Пат. 126233 Україна. СПОСІБ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 07.09.2022, Бюл. №36/2022.

Пат. 126234 Україна. СПОСІБ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 07.09.2022, Бюл. №36/2022.

Пат. 126235 Україна. СПОСІБ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 07.09.2022, Бюл. №36/2022.

Пат. 126628 Україна. СПОСІБ ПРОКЛАДАННЯ ПОСТІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛІЇ
опубл. 09.11.2022, Бюл. №45/2022.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Vasyl Mitkov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Yevhen Ihnatiev, Volodymyr Kuvachov, Szymon Głowacki, Taras Hutsol, Serhii Yermakov, Dmytro Terenov. Scientific bases of the combined units aggregation based on arable and row-crop tractor. Monograph. Warszawa: 2021. 150 pp. ISBN 978-83-8237-007-2

Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Glowacki, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modular power means. Monograph. Warszawa: 2021. 136 p.

Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання техніки в АПК: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с.

Аюбов А.М., Кувачов В.П., Мітков В.Б. та ін. Транспортний процес в АПК (курс лекцій). – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2020. – 154 с.

Аюбов А.М., Кувачов В.П., Мітков В.Б. та ін. Навчальний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортний процес в АПК». – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2020. – 185 с.

Надикто В.Т., Мітков В.Б., Кувачов В.П. та ін. Експлуатація блоково- модульних машино-тракторних агрегатів: посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто [та ін.]. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 120 с.

Чорна Т. С., Кувачов В. П., Мітков В. Б. Механізовані технології виробництва сільськогосподарської продукції (рослинництво): Навчальний посібник-практикум для виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 208-Агроінженерія. Мелітополь: Люкс, 2020. 120 с.

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс: [Начально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» рівня «Бакалавр»] / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, В.П. Кувачов та ін. / За ред. І.М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016. – 420 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – декан механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Машиновикористання в землеробстві» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми НДІ МЗПУ: «Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства» (2021-2025 рр. № державної реєстрації № 0121U109978)
Організаційна робота – член вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, член вченої ради механіко-технологічного факультету, член методичної комісії механіко-технологічного факультету зі спеціальності 208 «Агроінженерія», секретар науково-технічної ради Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України (НДІ МЗПУ)
Гарант освітньо-професійної програми «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За сумлінну працю, підготовку наукових робіт студентів, які зайняли призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, активну участь у конкурсах, олімпіадах і виставкових заходах, а також за високі досягнення в науковій діяльності отримав більше 26 подяк