Бондар Андрій Миколайович

Посада: Старший викладач кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: Закінчив Таврійську державну агротехнічну академію
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2014 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ХНАДУ. Спеціальність 05.22.02 - автомобілі та трактори № диплома ДК №019211

Email: andriy.bondar@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • організація робіт підприємств технічного сервісу
  • ресурсоенергозберігаючі технології в ремонтному виробництві

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді асистента, з 2014 року - на посаді старшого викладача кафедри «Технічний сервіс в АПК», а з 2018 року - на посаді старшого викладача кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК».
Види і результати професійної діяльності к.т.н., ст. викл. Бондар А.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Бондар А.М. Конструктивні особливості рульових керуваннь колісних машин. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 553-555.

Бондар А.М., Парапанов А.М. Причини виникнення несправностей рульової рейки з ГПР. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 591-593.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Покращення та оцінка якісних показників відпрацьованих автотракторних олив для сільськогосподарської техніки. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 15 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-6.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Прогнозування ресурсу трибосистем при використанні сумішевих олив. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 19 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-10.

Дашивець Г. І., Паніна В. В., Бондар А. М. Вплив рівня виробничих ресурсів на якість ремонту машин. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 10 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-20.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Підвищення надійності паливної системи сільськогосподарської техніки за рахунок удосконалення системи очищення дизельного біопального. Обуховські читання: Зб. тез доп. XYI Міжн. наук.-техн. конф. К.: НУБіП, 2021. С. 81-83.

Бондар А.М., Латоша В.В. Спосіб визначення траєкторії руху машинно-тракторного агрегату. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 180-182.

Бондар А.М., Заволокін Д.Ю. Обгрунтування доцільності використання рульового керування з адаптивними властивостями. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 226-228.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Перспективний спосіб підвищення керованості колісних машин. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20, т. 4. С. 82-90.

Бондар А.М., Новик О.Ю. Організація технічного сервісу складної сільськогосподарської техніки в ТОВ «Хавестер». Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 385-389.

Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю. Методика організації і проведення самостійної та науково дослідної роботи студентів. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 185–191.

Паніна В.В., Дашивець Г.І., Новик А.М., Бондар А.М. Підвищення надійності підшипників ковзання вібронакатуванням. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-18

Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding / Kyrylo Samoichuk, Dmytro Zhuravel,Olga Viunyk, Dmytro Milko, Andrii Bondar, Yuriy Sukhenko, Vladyslav Sukhenko, Leonora Adamchuk, Sergey Denisenko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020. Vol. 14. Р. 142-148. Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

Бондар А.М. Встановлення часових залежностей накопичення забруднень в мастилах тракторних двигунів / А.М. Масюк, Г.І. Дашивець, А.М. Бондар // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 56-59.

Бондар А.М. Дослідження адаптивної роботи рульового управління транспортного засобу в швидкісному режимі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, Г.І. Дашивець // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 203-205.

Бондар А.М. Забезпечення працездатності функціональних систем мобільної техніки при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 226-228.

Бондар А.М. Фактори, які впливають на місце розташування пункту утилізації сільськогосподарської техніки / Ю.Г. Сорваніді, А.М. Бондар, О.Ю. Новик // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 307-308.

Бондар А.М. Використання біологічної оливи для сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель, Д.О. Мілько, А.М. Бондар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 125-131.

Bondar A. Mechanism for the Maintenance of Investment in Agriculture / Halyna Hrytsaienko, Igor Hrytsaienko, Andrey Bondar and Dmitry Zhuravel // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.29-40.

Bondar A. Increase in Durability of Motor Crankshaft Pin Surface by Vibrorolling / Oleksii Novyk, Valeriia Panina, Halyna Dashyvets and Andriy Bondar // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.177-182.

Бондар А.М. Формування і розвиток інноваційних методів профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі / А.М. Бондар, О.Ю. Новік // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 198-201.

Журавель Д.П. Методологія оцінювання надійності дизельних двигунів при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 7.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. –С.30-39.

Бондар А.М. Дослідження конструкцій механічних рульових керувань з перемінним передаточним відношенням / О.В. Приступа, А.М. Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Механіко-технологічний факультет: збірник тез доповідей, 2018. - С. 20.

Бондар А.М. Автоматизація систем рульового керування для прецезійного управління мобільними машинами / В.О. Петров, С.В. Чаусов, А.М. Бондар, О.Ю. Новик // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 6.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.- С. 85-95.

Бондар А.М. Зависимость функционирования новых, эргономичных рулевых управлений на базе электромеханических усилителей / А.М. Бондар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип.6. т. 1. – С.203-209.

Бондар А.М. Метод контроля системы управления колесной машины с целью обеспечения эффективной работы / А.М. Бондар // Motrol - Lublin – 2016. Vol. 17, No9 – P. 13-17.

Бондар А.М. Пути повышения качества отслеживания траектории мобильных машин / А.М. Бондар // Motrol - Lublin – 2015. Vol. 17, N9 – P3-8.

Бондар А.М. Робота рульового керування мобільної машини в адаптивному режимі / А.М. Бондар // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО, гол. ред. В.А. Дідур. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 5. – С. 85-92.

Бондар А.М. Визначення показників керованості колісної машини з адаптивним рульовим керуванням за допомогою комп’ютерного імітатора [Електронний ресурс] / А.М. Бондар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2014. – Вип.4. т. 1. – С.101-106.

Бондарь А.Н. Методика имитационного моделирования процесса управления колесной машиной в интерактивном режиме / В.А. Дидур, А.Н. Бондарь // Костанайский инженерно-экономический университет. - Костанай, 2013. - Вип. 1(46) – С. 79-85.

Бондар А.М. Методика імітаційного моделювання процесу керування колісної машини / В.А. Дідур, А.М. Бондар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид.
Вип. 12, т. 1. – М: ТДАТУ, 2012. – С.

Бондар А.М. Використання бальної оцінки для визначення економічної ефективності результатів наукової роботи / А.М. Бондар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету - Мелітополь – 2012. Вип. 12, Т1. – С. 172-176.

Бондар А.М. Вдосконалення рульових механізмів із перемінним передаточним відношенням / А.М. Бондар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету - Мелітополь – 2010. Вип. 10, Т2. – С. 13-18.

Бондар А.М. Фактори поліпшення керованості МТА /А.М. Бондар // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ, 2009. - №2-09. – С. 150-160.

Бондар А.М. Надійність людини-оператора в складній технічній системі / А.М. Бондар // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету - Мелітополь – 2009. Вип. 9, Т5. – С. 13-18.

Бондар А.М. Постійна чутливість рульового керування мобільних машин у транспортному режимі / В.О. Петров, А.М. Бондар // Праці Таврійської державної агротехнічної академії – Мелітополь, 2006. - Вип. 43. – С. 98 – 102.

Бондар А.М. До питання дослідження рульових керувань із перемінним передаточним числом / А.М. Бондар, М.С. Бондар, М.М. Луб’яний // Праці Таврійської державної агротехнічної академії – Мелітополь, 2005. - Вип. 26. – С.81-87.

Патент на корисну модель №147211 Гідравлічний прилад для різання труб / Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю… / Опубл. 21.04.21 Бюл. №16.

Патент на корисну модель №147210 Універсальний ріжуче-обтискний пристрій / Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю… / Опубл. 21.04.21 Бюл. №16.

Патент на корисну модель №146492 Установка зовнішнього очищення поверхонь з комбінованим впливом. Опубл. 24.02.21 Бюл. №8.

Патент на корисну модель №146491 Комбінована установка кріогенного бластингу. Опубл. 24.02.21 Бюл. №8.

Патент на корисну модель №146463 Рульове керування транспортного засобу з GPS корекцією напрямку руху / Бондар А.М… Журавель Д.П., Новік О.Ю. / Опубл. 24.02.21 Бюл. №8.

Патент на корисну модель №146117 Тактильне рульове керування транспортного засобу з GPS–корекцією напрямку руху / Бондар А.М… Журавель Д.П., Дашивець Г.І. / Опубл. 20.01.21 Бюл. №3.

Патент на корисну модель №139796 Пристрій для отримання повітря, збагаченого киснем / Журавель Д.П., Бондар А.М., Новік О.Ю. / Від 27.01.20.

Патент на корисну модель №137477 Збірний шліфувальний круг для комбінованої обробки матеріалів / Бондар А.М., Журавель Д.П., Дашивець Г.І., Петров В.О., Новік О.Ю. / Опубл. 25.10.19 Бюл. № 20.

Патент на корисну модель №137139 Шліфувальний круг для комбінованої обробки матеріалів / Бондар А.М., Петров В.О., Журавель Д.П., Дашивець Г.І., Новік О.Ю. / Опубл. 10.10.19 Бюл. № 19.

Патент на корисну модель №131958 Рульове керування транспортного засобу з корекцією напрямком руху / Бондар А.М., Петров В.О., Чаусов С.В., Новік О.Ю. / Опубл. 11.02.19, Бюл. №13.

Патент на корисну модель №134295 Тактильне рульове керування транспортного засобу з корекцією напрямку руху / Бондар А.М., Журавель Д.П. / Опубл. 10.05.2019, Бюл. №9.

Патент на корисну модель №116960 Рульове керування транспортного засобу. Від 12.06.2017

Патент на корисну модель №116630 Тактильне рульове керування транспортного засобу. Від 25.05.2017

Патент на корисну модель №112946 Система рульового керування транспортного засобу з компенсацією бічного вводу. Від 10.01.2017

Патент на корисну модель №116960 Рульове керування транспортного засобу / Дідур В.А., Бондар А.М., Петров В.О., Новік О.Ю. / Опубл. 01.12.16 р.

Патент на корисну модель №102574 Тактильне рульове керування по положенню з постійною чутливістю до керуючого впливу / Бондар А.М., Петров В.О., Кашкарьов А.О./ Опубл. 10.11.15 Бюл. №21.

Патент на корисну модель №48695 Симулятор руху машинно-тракторного агрегату (МТА): комп’ютерна програма. Від 10.04.2013.

Патент на корисну модель №56213 Спосіб керування транспортним засобом. Від 10.01.2011, Бюл. №1.

Патент на корисну модель №36231 Система гідрооб’ємного рульового керування з постійною чутливістю. Від. 27.10.2008, Бюл. №20.

Патент на корисну модель №34001 Двоканальне рульове керування транспортного засобу з підсилювачем. Від 25.07.2008, Бюл. №14.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Технічний сервіс в АПК: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Ю. Г. Сорваніді, Д. П. Журавель, А. М. Бондар, О. Ю. Новік. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 157 с.

Технічний сервіс мехатронних систем / Бондар А.М., Журавель Д.П., Новик О.Ю., Петренко К.Г., В’юник О.В. // Навчально-методичний посібник до самостійної роботи. Мелітополь: Люкс, 2021. 140 с.

Триботехніка. Посібник до лабораторно-практичних робіт / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, К.Г. Петренко // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 136 с.

Триботехніка. Курс лекцій / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, К.Г. Петренко // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 280 с.

Триботехніка. Методичні вказівки до самостійної роботи / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Мелітополь: ФОП «Верескун В.М.», 2019. – 116 с.

Проектування сервісних підприємств: посібник-практикум / Г.І. Дашивець, В.А. Дідур, А.М. Бондар. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 144 с.

Проектування сервісних підприємств: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Г.І. Дашивець, А.М. Бондар, В.В. Паніна. – Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 84 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Управлінська діяльність – відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» та механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За успішне виконання робіт, пов'язаних з проведенням вступних випробувань – наказ №93-ОД від 12.09.2012 р.
За успішний захист кандидатської дисертації – наказ №1432-К від 12.11.2013 р.
З нагоди Дня науки – наказ №562-К від 12.05.2015 р.
З нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України – наказ №1103-К від 18.09.2015 р.
З нагоди Дня працівників сільського господарства – наказ №1354-К від 11.11.2015 р.
З нагоди Дня винахідників освіти – наказ №1476-К від 28.09.2017 р.