Вступ до фаху

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
1

 Метою дисципліни “Вступ до спеціальності” є формування розуміння того, що спеціалісти, які обслуговують сільське господарство, а також безпосередні працівники на землі повинні мати спеціальну підготовку й володіти основними принципами буття живої природи, щоб ні на мить не порушувати закони її розвитку.

В діяльності людини особливе місце посідає сільськогосподарське виробництво. З одного боку його удосконалення визначається законами розвитку живої матерії, а з другого – діяльністю людини як біосоціальної істоти.

 

Завданнями даної дисципліни є спроба допомогти студентам зрозуміти і засвоїти, що випускник вузу аграрного профілю повинен:

–         бути всебічно підготовленим до реалізації перспективних завдань науково – технічного прогресу в галузях механізації, електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва;

–         приймати і реалізовувати технічно, економічно й екологічно обґрунтовані рішення;

–         володіти передовими методами організації праці та керування колективами або навіть підприємствами;

–         уміти аналізувати процеси, які відбуваються в суспільстві, оцінювати своє місце в них, а також роль у цих процесах своєї професійної діяльності;

–         володіти високою загальною культурою і навичками спілкування, безперервно підвищувати рівень своїх знань і вміло використовувати їх у повсякденній інженерній діяльності.

Набуті в результаті вивчення даної дисципліни знання студенти можуть використовувати при вивченні курсів як загальноосвітніх, так і базових дисциплін, якими є “Мобільні енергетичні засоби”, “Сільськогосподарські машини” та “Машиновикористання в землеробстві”.

 

Як результат вивчення дисципліни студент повинен:

–            знати: основи інженерної фахової діяльності в АПК;

–            вміти: проводити аналіз та синтез елементів та систем фахової діяльності інженера-механіка в АПК.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» за ОПП “Агроінженерія”

Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» на основі ПЗСО на 2020-21 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» на основі ПЗСО на 2020-21 н.р. ННІ ЗУП