Гідравліка та основи гідротехніки

Спеціальність:
Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Журавель Дмитро Павлович

Метою навчальної дисципліни «Гідравліка та основи гідротехніки» є всебічна підготовка спеціалістів, спроможних, на основі отриманих знань та навичок, кваліфіковано вирішувати питання водопостачання сільських населених пунктів і сільськогосподарських виробництв, їх експлуатації, експлуатації гідравлічних машин і установок з врахуванням охорони водних ресурсів та раціонального і екологічно безпечного їх використання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– задачі науки “Гідравліка” та методи якими реалізуються ці задачі;
– характеристику водних ресурсів України, потенційні можливості і методи їх використання;
– закони стану рівноваги і руху води;
– методику проектування і будову систем водопостачання;
– конструкцію і принцип дії насосів, вентиляторів, гідроенергетичних і вітроенергетичних установок;
– призначення і будову гідромеліоративних систем;
– призначення і будову гідро- та пневмоприводів.
вміти:
– застосовувати на практиці знання в сфері експлуатації сільськогосподарських об’єктів;
– використовувати отримані знання при експлуатації гідравлічних машин і установок;
– виявляти недоліки у роботі гідравлічного обладнання, встановлювати причин виходу його з ладу та способи їх усунення.

Робоча программа навчальної дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Гідравліка та гідроприводи»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Гідравліка та гідроприводи»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» (на 1 семестр)

Журнали виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» (на 1 семестр)

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» (на 1 семестр)