рис.3
Змішана форма навчання при викладанні дисципліни Гідравліка

На кафедрі ТСС АПК активно впроваджується змішана форма навчання. Термін «змішане навчання» (в англомовній літературі – blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом це – поєднання офлайн- (або особисто, «на місці») та онлайн-навчання у різних пропорціях. На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і […]

Рисунок1
Вийшли з друку навчально-методичні посібники для виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Технологій наукових досліджень в технічному сервісі»

Для належного забезпечення необхідною навчально-методичною літературою здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОНП Агроінженерія було  розроблено і видано навчально-методичні посібники для виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Технологій наукових досліджень в технічному сервісі». Автори посібників Наталя Болтянська та Ігор Маніта в розробленому методичному забезпеченні приділили багато уваги формуванню у здобувачів вищої освіти основних навичок, якими […]

zoommainpic
Сервіс Zoom – допомога в організації змішаного навчання з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Приклад провідних університетів світу свідчить, що якісна вища освіта можлива і за суттєво меншої кількості аудиторних занять, ніж в українських закладах освіти. Але це вимагає грамотного застосування онлайн-технологій з відповідними методичними підходами, що забезпечують ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії студентів і викладачів у вигляді змішаного навчання. Формування фахових компетентостей з дисципліни «Машини, обладнання […]

metodychne-zabezpechennja-zmishanoho-navchannja-na-kafedri
Методичне забезпечення змішаного навчання на кафедрі

Змішане навчання дозволяє використовувати сильні сторони очної форми навчання і переваги дистанційних технологій та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. З’являється можливість проведення більш цікавих і наповнених занять. Викладач налаштовує процес таким чином, щоб здобувач вищої освіти попередньо освоював визначену частину матеріалу самостійно за допомогою дистанційних технологій. На очному занятті викладач вже працює з більш підготовленою […]