1
Робота студентського клуба за інтересами «Метролог»

Жити від лекції до лекції – нудно. У Європі та США студенти давно об’єднуються в клуби за інтересами, щоб зробити своє дозвілля насиченим. На кафедрі ТСС АПК організовано студентський клуб за інтересами «Метролог». Що ж таке метрологія? Це наука про вимірювання. Метрологія допомагає забезпечити якість товарів та послуг. Вона також створює основу для чесної торгівлі […]

20200917_124030
Академічна доброчесність – перше питання на засіданні студентського клубу за інтересами «Автоелектрик»

Розвиток сучасної техніки націлений на збільшення використання електронних систем, тому виникає необхідність підготовки відповідних кадрів. Знання, отриманні під час засідань студентського клубу за інтересами  «Автоелектрик» під керівництвом к.т.н. Бондаря А.М. дають змогу ознайомитись з електричними системами транспортних засобів, з основними несправностями та способами їх усунення. Велику увагу планується приділяти питанням діагностики. Виходячи з цього на першому занятті були […]

20200925_100955
Студентський клуб за інтересами «Птахівник» розпочав свою роботу в новому навчальному році

Дослідження підтверджує, що об’єднання людей клубного характеру служать центрами для самореалізації та саморозвитку студентської молоді. Клуби за інтересами, одна з цікавих форм роботи зі здобувачами вищої освіти в позааудиторний час з метою пізнавальної та дослідницької діяльності, вміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Роботу студентського клубу за інтересами «Птахівник» спрямовано на  поглиблення знань здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» […]

klub-za-interesamy-majster-mashynnoho-dojinnja-tss-apk-336x200
Розпочато роботу клубу за інтересами «Майстер машинного доїння»

Вища освіта в Україні характеризується тим, що все більша роль відводиться науковій та самостійній роботі студента. У закладах вищої освіти все частіше організовуються студентські клуби за інтересами, які сприяють покращенню практичних навичок та професійному росту студентів. Останні й самі розуміють, що висока професійна майстерність є запорукою кар’єрного росту і охоче беруть участь у роботі таких […]

klub-za-interesamy-majster-mashynnoho-dojinnja-tss-apk-336x200
Підведення підсумків роботи студентського клубу за інтересами «Майстер машинного доїння»

Діяльність здобувачів вищої освіти в клубах за інтересами є продовженням освітнього процесу. В студентському клубі за інтересами «Майстер машинного доїння» під керівництвом доц. Болтянської Н.І. здобувачі вищої освіти закріплюють теоретичні знання, розвивають творчі здібності, привчаються до самостійної праці, розвивають інтерес до нової техніки і досягнень науки. У студентському клубі займаються здобувачі, які виявили бажання опанувати навички […]

pershi-rezultaty-roboty-klubu-za-interesamy-majster-mashynnoho-dojinnja
Перші результати роботи клубу за інтересами «Майстер машинного доїння»

Вища освіта в Україні характеризується тим, що все більша роль відводиться науковій та самостійній роботі студента. У закладах вищої освіти все частіше організовуються студентські клуби за інтересами, які сприяють покращенню практичних навичок та професійному росту студентів. Останні й самі розуміють, що висока професійна майстерність є запорукою кар’єрного росту і охоче беруть участь у роботі таких […]

klub-za-interesamy-metroloh-tss-apk-320x200
Результати роботи клубу за інтересами «Метролог» в першому півріччі 2019-20 навчального року

З метою підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу на кафедрі ТСС АПК створено 8 клубів за інтересами. Завдяки отриманим практичним навичкам в клубі «Метролог» під керівництвом доц. Паніної В.В. п’ять студентів приймали участь у олімпіаді з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» і […]

akademichna-dobrochesnist-v-tematyci-roboty-klubu-za-interesamy-ptahivnyk-2019-1
Академічна доброчесність в тематиці роботи клубу за інтересами «Птахівник»

Останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. У цивілізованому академічному світі велика роль відводиться фундаментальним цінностям академічної доброчесності. З точки зору сватових стандартів вищої школи академічна доброчесність це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. Найбільш типові порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти – […]

kontrol-akademichnoji-dobrochesnosti-klub-za-interesamy-majster-mashynnoho-dojinnja-2019
Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності в роботі клубу за інтересами «Майстер машинного доїння»

На кафедрі ТСС АПК функціонує сім клубів за інтересами. Завданнями клубів є: Організація дозвілля студентів; Стимулювання студентів до самовиховання; Виховання у студентів ініціативності, активності, якостей лідера; Підвищення рівня знань студентів та якості освітнього процесу. 25 вересня 2019 року розпочав свою роботу клуб за інтересами «Майстер машинного доїння» під керівництвом к.т.н, доц. Болтянської Н.І. протягом навчального […]

planove-zasidannja-klubu-za-interesamy-metroloh-2019-0
Планове засідання клубу за інтересами «Метролог»

Метрологія – наука про одиниці, засоби та методи вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки. Предмет метрології – методи визначення і контролю показників якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань. Об’єкт […]

IMG_3981
Перше засідання клубу за інтересами «Птахівник»

    Студентський науковий клуб – це об’єднання студентів за інтересами наукової діяльності, метою якого є всебічне сприяння покращенню їх професійних здібностей. Основною метою студентського клубу є виховання і самовиховання на основі ініціативи, самодіяльності й всебічного прояву здібностей кожного студена – члена клубу.     Найважливішими функціями студентського клубу є: Стимулювання суспільної активності шляхом організації […]

DSC_4719
На кафедрі ТСС АПК розпочато роботу студентських клубів за інтересами

    Вища освіта в Україні характеризується тим, що все більша роль відводиться науковій та самостійній роботі студента. У закладах вищої освіти все частіше організовуються студентські клуби за інтересами, які сприяють покращенню практичних навичок та професійному росту студентів. Останні й самі розуміють, що висока професійна майстерність є запорукою кар’єрного росту і охоче беруть участь у […]