2
Удосконалення ефективності освітнього процесу застосуванням інформаційних технологій

В ТДАТУ велика увага приділяється підготовці фахівців, які здатні до професійної та інноваційної діяльності, оновлення знань, проектування особистісного та професійного зростання. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу. Під час реформування освіти у закладах вищої освіти прогресивно розробляється концепція дистанційної освіти, що передбачає розробку різноманітних технологій, у тому числі технології змішаного […]

Слайд1
Удосконалення змішаного навчання з освітньої компоненти «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Елементи електронного, дистанційного та дуального навчання успішно впроваджуються в освітній процес закладів вищої освіти України і відповідають сучасним освітнім парадигмам, орієнтованим на розвиток компетентностей особистості, її самореалізацію, формування навичок самостійної діяльності та самонавчання протягом життя. Поєднання переваг згаданих технологій визначило нову модель навчання – змішане навчання. Модель змішаного навчання передбачає збереження загальних принципів побудови традиційного […]

1
Забезпечення якості дуального навчання впровадженням сучасних онлайн-технологій

Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як: доступність та інклюзивність; гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо; індивідуальна траєкторія навчання […]

DSC_0019
Співробітники кафедри отримали сертифікати за підсумком навчання базовому монтажу в Adobe Premiere Pro

В рамках Грантової угоди щодо підтримання дистанційного навчання між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і Проєктом USAID «Економічна підтримка Східної України», університет отримав відео- та ІТ-обладнання для оснащення двох лабораторій, а також чотири індивідуальні комплекти обладнання для викладачів, які використовуються за встановленим графіком роботи. Впродовж навчального року було проведено неформальну підготовку щодо правильного […]

Рисунок2
Проведення Лабораторної роботи «Експериментально-теоретичне дослідження тарілчастого дозатора кормів» в дистанційному режимі

Криза, що пов’язана з COVID-19, показала закладам вищої освіти, що інтеграція змішаного та дистанційного навчання в освітній процес закладу – це тривалий процес, який вимагає кваліфікованих викладачів, які можуть створювати навчальні матеріали, адже організувати навчальну роботу дистанційно – це допомогти студенту самостійно розібратися з тим, що він не знає й не вміє. Особливо, якщо це […]

1
Створення навчальних матеріалів за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»

Через розповсюдження вірусу Covid-19 всі країни почали запроваджувати карантинні заходи, що призвело до закриття на невизначений час усіх закладів вищої освіти. Вони змушені були за короткий термін перейти на дистанційний навчальний процес. Готовність до цього процесу була різна, виникли суто технічні проблеми – відсутність Інтернету, комп’ютерів, навчальних матеріалів у мережі. Криза, що пов’язана з COVID-19, […]

img_2909
Участь в обговоренні грантової угоди щодо підтримання дистанційного навчання

11.08.2020 року відбулось обговорення  та підписання Грантової угоди щодо підтримання дистанційного навчання представниками Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного і Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України». Від ТДАТУ в обговоренні взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент Олександр Ломейко, начальник Науково-методичного центру, к.т.н., доцент Наталя Болтянська та керівник Центру інформаційних технологій і систем […]