images
Результати першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат і […]

Науковий вісник ТДАТУ 2021 Випуск 11, Том 2-News
На кафедрі ТСС АПК випущено наукове фахове видання Науковий вісник ТДАТУ

Співробітниками кафедри ТСС АПК сформовано та випущено у світ наукове фахове видання Науковий вісник ТДАТУ Випуск 11, Том 2, який вміщує результати науково-дослідної роботи як науково-педагогічного складу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, так і науковців інших закладів вищої освіти України.  У Науковому віснику опубліковано статті наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які […]

1-Заставка
Участь кафедри ТСС АПК у вирішенні задач науково-інноваційного розвитку агровиробництва

17 листопада 2021 року в Києві на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра». Враховуючи, що на ННСГБ НААНУ делеговані функції Головної установи з виконання Програми наукових досліджень НААНУ № 41 «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового […]

1638164707780
Студенти ТДАТУ – серед переможців всеукраїнського конкурсу бізнес-проєктів «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН»!

На базі Київського національного торговельно-економічного університету відбувся щорічний Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін». Він проходив в два етапи: І етап – подача заявок, розгляд та експертиза поданих проєктів, ІІ етап – фінал конкурсу (проведення on-line-батлу різнопланових бізнес-ідей), за підсумками якого були визначені переможці та номінанти конкурсу. 26-го листопада 2021 року відбувся фінал ІV Всеукраїнського конкурсу. […]

1
Участь в І Міжнародній науково-практичній конференції «MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH»

На сучасному етапі розвитку та реформування освіти в Україні актуальним є питання професійної компетентності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. Важливим структурним компонентом професійної компетенції викладача є наукова компетентність. Сутність наукової компетентності визначається як сформований у викладача рівень теоретико-методологічних і фахових знань із педагогічної науки, практичних умінь і навичок організації науково-дослідницької діяльності. Це наявність особливого наукового […]

img_9736-417x278
Навчально-наукові здобутки кафедри на виставці, яку було присвячено засіданню Наглядової ради

25 червня у Таврійському ДАТУ відбулося чергове засідання Наглядової ради.  Після того як порядок денний було вичерпано, делегати у супроводі проректорів Оксани Єременко та Олександра Ломейка ознайомились з розробками науковців ТДАТУ на виставці, яка розгорнула роботу у навчальному корпусі №5. Кафедра «Технічний сервіс та системи в АПК» достойно представила свої  навчально-наукові здобутки в рамках ла­бораторії […]

1Гідравлічний прилад для різання труб
Вітаємо з отриманням сертифікату патенту на корисну модель «Гідравлічний прилад для різання труб»

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального розвитку будь – якої держави. Охорона інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний стан, при якому як вітчизняні, так […]

7
Участь в роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА РОСЛИННИЦТВА»

27–28 травня 2021 року на базі інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва в онлайн-режимі відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА РОСЛИННИЦТВА», яка працювала за наступними напрямами: Секція 1. Технології і технічні засоби сучасного агровиробництва. Секція 2. Проблеми зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Секція 3. Технічний […]

1 Ріжуче-обтискний пристрій
Отримано сертифікат патенту на корисну модель «Універсальний ріжуче-обтискний пристрій»

У загальновживаному розумінні «інтелектуальна власність» – це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням […]

4
Участь в науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»

20-21 травня 2021 року на базі Луцького національного технічного університету проходила VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК». Відкрила конференцію привітальним словом ректор Луцького національного технічного університету доктор економічних наук, професор Вахович Ірина Михайлівна. На пленарному засіданні виступили: Горбенко Юрій Мефодійович, керівник управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації з доповіддю «Сучасний стан та перспективи розвитку агровиробництва на […]

images
Участь в XXII Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції “ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ”

20 – 21 травня 2021 року в м. Київ пройшла XXII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ”.  Організаторами заходу виступили: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Представництво Польської академії наук в м. Києві, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Варшавський університет технологій, Громадська спілка Енергетична асоціація “Українська воднева рада”, МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАН України, […]

146121
Надійшов сертифікат патенту на корисну модель «Знаряддя для смугового обробітку ґрунту»

До Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшов сертифікат патенту на корисну модель №146117 «Знаряддя для смугового обробітку ґрунту», серед авторів розробки співробітник кафедри технічного сервісу та систем в АПК  к.т.н., доц. В.В. Паніна. Розробку зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 20.01.2021 року. Доцент кафедри ТСС АПК Валерія Паніна