Рисунок1
Вийшов з друку підручник «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»

26 листопада 2021 року вийшов з друку підручник для здобувачів ступеня вищої освіти «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» під редакцією д.т.н., професора Журавля Д.П. у складі колективу авторів: Журавель Д. П. (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного);  Паламарчук І. П. (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Уманський С. М. (Одеський державний аграрний університет); Паламарчук В. І. […]

головна
«Гостьова лекція» керівника представництва компанії «Шауер» в Україні Віктора Андрійченко

15 листопада 2021 року відбулась «гостьова лекція» керівника представництва компанії «Шауер» в  Україні Віктора Андрійченко в рамках навчальної дисциплін «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві», ведучий викладач доцент Скляр Р.В. В онлайн та офлайн аудиторіях були присутні біля 50 здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Агроінженерія» та викладачі кафедри ТСС АПК. У вступному слові в.о. […]

20210908_090504
Здобувачі вищої освіти звітували про виконання програми виробничої практики

9 вересня 2021 року на кафедрі ТСС АПК  відбувся захист звітів з виробничої (переддипломної) практики магістрів. Практична підготовка студентів закладів вищої освіти є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентом особистісних і професійних компетентностей, пов’язаних з проведенням наукових досліджень, оформленням і публікацією отриманих наукових результатів. Виробнича (переддипломна) практика […]

2
Удосконалення ефективності освітнього процесу застосуванням інформаційних технологій

В ТДАТУ велика увага приділяється підготовці фахівців, які здатні до професійної та інноваційної діяльності, оновлення знань, проектування особистісного та професійного зростання. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу. Під час реформування освіти у закладах вищої освіти прогресивно розробляється концепція дистанційної освіти, що передбачає розробку різноманітних технологій, у тому числі технології змішаного […]

Слайд1
Удосконалення змішаного навчання з освітньої компоненти «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Елементи електронного, дистанційного та дуального навчання успішно впроваджуються в освітній процес закладів вищої освіти України і відповідають сучасним освітнім парадигмам, орієнтованим на розвиток компетентностей особистості, її самореалізацію, формування навичок самостійної діяльності та самонавчання протягом життя. Поєднання переваг згаданих технологій визначило нову модель навчання – змішане навчання. Модель змішаного навчання передбачає збереження загальних принципів побудови традиційного […]

головна
Сервіс Zoom – допомога в організації змішаного навчання з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Приклад провідних університетів світу свідчить, що якісна вища освіта можлива і за суттєво меншої кількості аудиторних занять, ніж в українських закладах освіти. Але це вимагає грамотного застосування онлайн-технологій з відповідними методичними підходами, що забезпечують ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії студентів і викладачів у вигляді змішаного навчання. В рамках роботи Вищої школи педагогічної майстерності ТДАТУ відбулися […]

DSC_0019
Співробітники кафедри отримали сертифікати за підсумком навчання базовому монтажу в Adobe Premiere Pro

В рамках Грантової угоди щодо підтримання дистанційного навчання між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і Проєктом USAID «Економічна підтримка Східної України», університет отримав відео- та ІТ-обладнання для оснащення двох лабораторій, а також чотири індивідуальні комплекти обладнання для викладачів, які використовуються за встановленим графіком роботи. Впродовж навчального року було проведено неформальну підготовку щодо правильного […]

1
Міжнародне онлайн-стажування професорсько-викладацького складу за програмою: «Університет 4.0. Цифрова трансформація университетів»

З 7 по 22 квітня 2021 року Республіканський Інститут Вищої Школи Республіки Беларусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD проводив Міжнародне онлайн-стажування «Університет 4.0. Цифрова трансформація». Згідно програми стажування були організовані наступні онлайн-зустрічі: Використання академічних програм і досліджень для підтримки глобального розвитку 4.0. Досвід Технологічного Університу Суинберн (Австралія); ЗАРАЗ І В МАЙБУТНЬОМУ: концепції і практика на […]

Рисунок2
Проведення Лабораторної роботи «Експериментально-теоретичне дослідження тарілчастого дозатора кормів» в дистанційному режимі

Криза, що пов’язана з COVID-19, показала закладам вищої освіти, що інтеграція змішаного та дистанційного навчання в освітній процес закладу – це тривалий процес, який вимагає кваліфікованих викладачів, які можуть створювати навчальні матеріали, адже організувати навчальну роботу дистанційно – це допомогти студенту самостійно розібратися з тим, що він не знає й не вміє. Особливо, якщо це […]

1
Створення навчальних матеріалів за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»

Через розповсюдження вірусу Covid-19 всі країни почали запроваджувати карантинні заходи, що призвело до закриття на невизначений час усіх закладів вищої освіти. Вони змушені були за короткий термін перейти на дистанційний навчальний процес. Готовність до цього процесу була різна, виникли суто технічні проблеми – відсутність Інтернету, комп’ютерів, навчальних матеріалів у мережі. Криза, що пов’язана з COVID-19, […]

IMG-af5ed0226eae816e4493c425d178b44b-V
Участь в нараді, присвяченій питанням забезпечення якості вищої освіти під час дистанційної освіти

23 березня 2021 року представники Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного перший проректор, к.т.н., проф. Скляр О.Г., начальник Науково-методичного центру, к.т.н., доц. Болтянська Н.І. та головний бухгалтер Крутікова Т.О. відвідали ВСП «Новокаховський  коледж ТДАТУ». Болтянська Н.І. прийняла участь в нараді, присвяченій  питанням забезпечення якості вищої освіти під час дистанційної освіти. В ході наради було приділено увагу […]

20210301_115526
Участь співробітників кафедри у засіданні відділу моніторингу якості освітньої діяльності університету

1 березня 2021 року відбулось засідання відділу моніторингу якості освітньої діяльності, який відповідає за функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. На засіданні були присутні: начальник Науково-методичного центру, доцент  кафедри ТСС АПК Наталя Болтянська; завідувачка відділу, доцент кафедри ТСС АПК Радміла Скляр; голови методичних комісій факультетів: механіко-технологічного, […]