Рисунок1
Вийшов з друку підручник «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»

26 листопада 2021 року вийшов з друку підручник для здобувачів ступеня вищої освіти «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» під редакцією д.т.н., професора Журавля Д.П. у складі колективу авторів: Журавель Д. П. (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного);  Паламарчук І. П. (Національний університет біоресурсів і природокористування України); Уманський С. М. (Одеський державний аграрний університет); Паламарчук В. І. […]

Обкладинка Технічний сервіс в АПК Сорваніді Ю.Г. 2021
Вийшов з друку навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. […]

Вийшов з друку навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем»

Вітаємо з виходом навчального посібника для самостійної роботи з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем». Самостійна робота студента – це самостійна діяльність здобувача вищої освіти, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі здобувачем, але виконує її здобувач за завданнями та під методичним керівництвом і контролем керівника без його прямої участі. Згідно з Положенням “Про організацію навчального процесу у закладах вищої освіти”, […]

5
Вийшов з друку «Довідник для підприємців. Частина 2: Навчальний посібник»

Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід’ємний елемент економіки країни. Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого […]

bee4cbb7-8959-44fd-95bd-735b818106ff
Вийшов з друку навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»

Задля задоволення потреб здобувачів вищої освіти в належному методичному забезпеченні самостійної роботи доц. Болтянською Н.І. було розроблено навчальний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва», призначений для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства – природний процес, який вимагає інноваційних рішень у різних сферах, у тому числі […]

b2ap3_large_EF4AA2F5-44F2-42DC-87F6-C6BC210E8594_cx2_cy1_cw87_w1200_r1_s
Вітаємо з виходом в світ навчального посібника для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»

Викладачі кафедри  технічного сервісу та систем в АПК підготували друкований навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва», рекомендований до друку рішенням вченої ради механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Автори: к.т.н., доц. Н.І. Болтянська, к.т.н., проф. О.Г. Скляр, к.т.н., доц. Р.В. Скляр, к.т.н., доц. Б.В. Болтянський, ст. викл. С.В. Дереза. Рецензентами виступили: О.Г. Караєв доктор технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин, Таврійський державний агротехнологічний університет; В.П. […]

350px-Books_HD_(8314929977)
Вийшов з друку курс лекцій з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ТЕХНІЧНОМУ СЕРВІСІ»

Серед численних факторів, що забезпечують якісну освіту, – створення якісних сучасних підручників, посібників, довідників, словників українською мовою. Модернізація вищої освіти тісно пов’язана з розвитком саме україномовного видання навчальної літератури. Проблеми випуску навчальної літератури для вишів в Україні пов’язані з вирішенням комплексу питань соціального, економічного, культурно-освітнього характеру, випуску та поширення навчальної книги для вищої школи потребує […]

Top-10
Співробіники кафедри на третьому місці в Топ-10 найпопулярніших публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ

Наукова бібліотека регулярно проводить моніторинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету. Підведення підсумків Топ-10 найпопулярніших публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ показало, що серед найпопулярніших публікацій третє місце посів навчальний посібник для виконання лабораторних робіт Машиновикористання техніки в тваринництві. Автори доцент Болтянська Н.І., професор Скляр О.Г., доцент Скляр Р.В., доцент Болтянський Б.В. та ст. викл. Дереза С.В. У навчальному посібнику, який був виданий […]

1
Вийшов з друку курс лекцій з дисципліни «Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»

Проблеми випуску навчальної літератури для вишів в Україні пов’язані з вирішенням комплексу питань соціального, економічного, культурно-освітнього характеру, випуску та поширення навчальної книги для вищої школи потребує системного менеджменту та маркетингу. Більшу частину ринку навчальної літератури в Україні займає література з соціально-гуманітарних галузей знань, в той час як інші напрямки, а саме природнича та технічна література, […]

vitajemo-z-vyhodom-elektronnoho-pidruchnyka-osnovy-proektuvannja-tvarynnyckyh-pidpryjemstv-1
Вітаємо з виходом електронного посібника «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»!

Розвиток комп’ютерних технологій викликає появу нових підходів до освітнього процесу. Програмою діяльності Кабінету Міністрів України у частині реформування освіти передбачено підвищення якості освіти, а реформування її змісту передбачає створення сучасних електронних освітніх ресурсів, зокрема, електронних підручників. Використання електронних підручників – це розвиток творчого, інтуїтивного мислення; естетичне виховання за рахунок використання можливостей графіки, мультимедіа; розвиток комунікативних […]

ORHANI~2
Надруковано навчально-методичний посібник до курсового проектування «Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК»

Курсове проектування навчає студента навичкам самостійного рішення конкретних інженерних задач на основі придбаних знань, а також сприяє підвищенню якості освіти, тому на кафедрі технічного сервісу та систем в АПК авторським колективом в складі: Дашивець Г.І., Новик О.Ю., В’юник О.В., надруковано навчально-методичний посібник до курсового проектування «Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК». Рекомендовано до друку рішенням вченої ради механіко-технологічного факультету Таврійського […]

enerho-ta-resursozberezhennja-v-tvarynnyctvi-1
Вийшов з друку підручник «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві» розроблений викладачами кафедри ТСС АПК

Рівень розвитку енергетики має визначальний вплив на стан економіки кожної держави. Тому небезпідставно енергетичну незалежність пов’язують з національною безпекою. На початку ХХІ століття в енергетиці України ще залишилась невирішеною ціла низка складних проблем. Однією з таких проблем є енергозбереження. Раціональне використання енергоресурсів дає потрійний ефект – зменшує негативний вплив об’єктів паливно-енергетичного комплексу на екологію, заощаджує кошти виробників і споживачів […]