3
Співробітники кафедри отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір

Співробітникиі кафедри технічного сервісу та систем в АПК  к.т.н., доц. Н.І. Болтянська, та технік І категорії А.С. Комар, отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №110515 «Justification of the energy saving mechanism in the agricultural sector» Boltianska N. I., Manita I. Y., Komar A.S. за заявкою с 202108613 від 29 листопада […]

105697-3
Вітаємо з отриманням свідоцтв про реєстрацію авторського права на навчальні видання

Днями до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшли свідоцтва про реєстрацію авторського права на Посібник-практикум та Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105698: «Технології наукових досліджень в технічному сервісі». Посібник-практикум / Н.І. Болтянська, І.Ю. Маніта.  Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 136 с. Посібник-практикум призначено для вивчення та практичного засвоєння знань […]

105441-3
Вітаємо співробітників кафедри з отриманням свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Викладачі кафедри технічного сервісу та систем в АПК отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105441 «Механізація доїння і первинної обробки молока». Підручник / О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Р.В. Скляр, І.Ю. Маніта. К.: Видавничий  дім  «Кондор», 2021. 401 с. В підручнику висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі молочного скотарства та вимоги до технологічного процесу доїння, які включають: фізіологічні […]

105701-3
Отримано два свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчальні видання

В серпні до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшли свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчальні видання: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №105700: Н.І. Болтянська «Технології наукових досліджень в технічному сервісі». Курс лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 374 с. У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі». Наведені загальні поняття про: структуру, тенденції розвитку і класифікацію […]

147484
Вітаємо з отриманням сертифікату патенту на корисну модель «Вузол диспергування»

В червні до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшов сертифікат патенту на корисну модель №147484 «Вузол диспергування». Авторами виступили ст. викл.  Дереза С.В., к.т.н., Мовчан С.І. та к.т.н., Дереза О.О. Заявка № u 2020 07691; заявл. 03.12.2020. Дата, з якої чинними є права інтелектуальної власності 13.05.2021. Публікація відомостей про державну реєстрацію 12.05.2021. Бюл. № 19. […]

1
Отримано сертифікат патенту на корисну модель «Спосіб смугового обробляння ґрунту»

Винахідництво є однією з ланок єдиного безперервного та взаємозумовленого науково-виробничого процесу. В сучасних умовах суспільне виробництво не зможе успішно розвиватися й функціонувати без належного науково-технічного забезпечення. Розвиток наукової діяльності та розвиток суспільного виробництва не можна розглядати як окремі ізольовані процеси. Виробництво у своєму розвитку постійно спирається на досягнення науки й техніки, але у свою чергу […]

1Гідравлічний прилад для різання труб
Вітаємо з отриманням сертифікату патенту на корисну модель «Гідравлічний прилад для різання труб»

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального розвитку будь – якої держави. Охорона інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний стан, при якому як вітчизняні, так […]

1 Ріжуче-обтискний пристрій
Отримано сертифікат патенту на корисну модель «Універсальний ріжуче-обтискний пристрій»

У загальновживаному розумінні «інтелектуальна власність» – це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням […]

146121
Надійшов сертифікат патенту на корисну модель «Знаряддя для смугового обробітку ґрунту»

До Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшов сертифікат патенту на корисну модель №146117 «Знаряддя для смугового обробітку ґрунту», серед авторів розробки співробітник кафедри технічного сервісу та систем в АПК  к.т.н., доц. В.В. Паніна. Розробку зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 20.01.2021 року. Доцент кафедри ТСС АПК Валерія Паніна  

1
Отримано сертифікат патенту на корисну модель «Пристрій забою птахів»

У сучасному світі проблема охорони права інтелектуальної власності безпосередньо пов’язана з проблемою охорони інтелектуального потенціалу будьякої держави, що зумовлює її безперечну актуальність. Об’єкти права інтелектуальної власності (насамперед права промислової власності), якщо вони активно та своєчасно запроваджуються у відповідній сфери господарювання, здатні сприяти економічному зросту та конкурентоспроможності країни на світовому економічному ринку. Але пріоритетною мотиваційною основою […]

146492
Вітаємо з отриманням сертифікату патенту на корисну модель «Установка зовнішнього очищення поверхонь з комбінованим впливом»

В березні до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшов сертифікат патенту на корисну модель к.т.н., ст. викл. кафедри технічного сервісу та систем в АПК Бондара А.М., та його вихованця з наукового гуртка «Дослідження надійності систем керування колісних машин» Заволокіна Д.Ю. Корисна модель №146492 «Установка зовнішнього очищення поверхонь з комбінованим впливом». Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 24.02.2021 року. Вітаємо авторів та бажаємо натхнення […]

146491
Сертифікат патенту на корисну модель – результат роботи наукового гуртка

В березні до Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного надійшов сертифікат патенту на корисну модель  к.т.н., ст. викл. кафедри технічного сервісу та систем в АПК Бондара А.М., та його вихованця з наукового гуртка «Дослідження надійності систем керування колісних машин» Латоши В.В. Корисна модель №146491 «Комбінована установка кріогенного бластингу». Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 24.02.2021 року. Вітаємо авторів та бажаємо натхнення на нові наукові […]