20211129_121643
Відбулась щорічна олімпіада «Машинне доїння корів і первинна обробка молока»

Основними виробничими процесами на молочних фермах є одержання молока та обслуговування тварин – їх утримання, догляд, годування, напування. Доїння корів – найбільш трудомісткий процес у молочному тваринництві, що значною мірою пов’язаний зі способом утримання корів. Доїльні машини, що використовуються в переважній більшості господарств, порівняно з ручним доїнням підвищують продуктивність праці доярок, звільняючи їх від важкої […]

20211124_113029
Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців АПК- першочергове завдання освітнього процесу

24 листопада 2021 року відбулось засідання, кафедри технічного сервісу та систем в АПК, на якому ключовим питанням було забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців АПК. Це питання стає дуже актуальним особливо під час виконання здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт. В.о. завідувача кафедри, професор Скляр О.Г. наголосив, що однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах вищої […]

головна
Участь в онлайн зустрічах від проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» в рамках меморандуму про співпрацю з Американськими Радами з міжнародної освіти

20 та 21 жовтня 2021 року відбулись онлайн зустрічі від проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and  Quality Initiative – Academic IQ), який упроваджується Американськими Радами з  міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки  України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Від ТДАТУ були присутні […]

1
Участь в вебінарі «Що потрібно, аби Центр забезпечення якості освіти працював»

11 жовтня 2021 року відбувся вебінар «Що потрібно, аби Центр забезпечення якості освіти працював» в рамках меморандуму про співпрацю з Американськими Радами з міжнародної освіти задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти, в якому взяли участь представники кафедри ТСС АПК доц. Скляр Р.В. та доц. Болтянська Н.І. Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ЗВО […]

20210826_090608
Засідання кафедри щодо забезпечення якості вищої освіти

15 вересня 2021 року було проведено засідання кафедри, на якому було акцентовано увагу на питаннях забезпечення якості вищої освіти. В системі якості вищої освіти необхідно виділити три елементи: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. Якість потенціалу вищої освіти виражається в таких характеристиках, як якість освітнього стандарту, якість освітніх програм, […]

2
Удосконалення ефективності освітнього процесу застосуванням інформаційних технологій

В ТДАТУ велика увага приділяється підготовці фахівців, які здатні до професійної та інноваційної діяльності, оновлення знань, проектування особистісного та професійного зростання. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу. Під час реформування освіти у закладах вищої освіти прогресивно розробляється концепція дистанційної освіти, що передбачає розробку різноманітних технологій, у тому числі технології змішаного […]

1
Забезпечення якості дуального навчання впровадженням сучасних онлайн-технологій

Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як: доступність та інклюзивність; гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо; індивідуальна траєкторія навчання […]

20210603_131810
Затверджено звіти про проходження стажування в ТОВ «АЛЕКС»

3 червня 2021 р. викладачі кафедри ТСС АПК доц. Скляр Р.В., доц. Болтянська Н.І., доц. Болтянський Б.В. та ст. викл. Дереза С.В. на засіданні кафедри звітували про проходження виробничого стажування в ТОВ «АЛЕКС». Навчання дорослих суттєво відрізняється від навчання учнів тим, що в дорослих немає вільного часу для цього; для них навчання – це життєва потреба з конкретною метою; вони прагнуть якнайшвидше отримати від […]

головна
Сервіс Zoom – допомога в організації змішаного навчання з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

Приклад провідних університетів світу свідчить, що якісна вища освіта можлива і за суттєво меншої кількості аудиторних занять, ніж в українських закладах освіти. Але це вимагає грамотного застосування онлайн-технологій з відповідними методичними підходами, що забезпечують ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії студентів і викладачів у вигляді змішаного навчання. В рамках роботи Вищої школи педагогічної майстерності ТДАТУ відбулися […]

4
Участь у вебінарі «Культура взаємодії: як організувати курс з написання дослідницьких робіт»

26 травня 2021 року в межах проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and  Quality Initiative – Academic IQ), який упроваджується Американськими Радами з  міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки  України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, відбувся у дистанційному форматі вебінар «Культура взаємодії: як […]

1
Участь в Міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації»

12 травня 2021 року на базі Університету імені Альфреда Нобеля у дистанційному форматі відбувся Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна) та Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина). Мета семінару – сприяння інтеграції системи вищої освіти України […]

5
Викладачі кафедри в організаторах семінару з гарантами освітніх програм «Процедура моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм ТДАТУ»

28 квітня 2021 року співробітники кафедри ТСС АПК в. о. зав. кафедри  Смєлов А.О., доцент Скляр Р.В.,  доцент Болтянська Н.І., доцент Шокарев О.М. взяли участь в семінарі з гарантами освітніх програм «Процедура моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм ТДАТУ», на якому були присутні понад 50 науково-педагогічних працівників, що безпосередньо займаються удосконаленням освітніх програм Таврійського державного агротехнологічного університету […]