?
Олімпіада з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Одним з важливих моментів освітнього процесу є здатність здобувачами вищої освіти правильно застосувати знання. Адже одна справа просто вивчити матеріал, інша – розуміти, як і де його можна використати. Рішення завдань олімпіади відмінно тренує ту саму нестандартність мислення, гнучкість розуму, можливість застосовувати отримані та засвоєні знання у найрізноманітніших сферах. Крім цього, участь в олімпіадах у […]

20201207_083624
Олімпіада з дисципліни «Основи технічної творчості»

Олімпіада як вид змагання відома ще з незапам’ятних часів. Причому як її спортивний напрямок, так і «розумові змагання». У чому полягає користь таких інтелектуальних боїв? Предметні олімпіади – це змагання студентів, у якому учасники демонструють свої навички та знання з певних дисциплін. Олімпіади – це змагання інтелектуальних здібностей. Крім того, участь в олімпіадах не лише […]

IMG-69c1f9f86f779b5c368da74bb78c81c3-V
Підсумки олімпіади з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на тему: «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»

30 листопада 2021 року на кафедрі ТСС АПК  була проведена предметна олімпіада з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на тему: «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві» для здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 208 – «Агроінженерія» під керівництвом ведучого викладача  к.т.н., доцента Бориса БОЛТЯНСЬКОГО. Метою проведення олімпіади є: активізація творчої діяльності студентів, контроль засвоєного студентами матеріалу з модулю «Енерго- […]

20211129_121643
Відбулась щорічна олімпіада «Машинне доїння корів і первинна обробка молока»

Основними виробничими процесами на молочних фермах є одержання молока та обслуговування тварин – їх утримання, догляд, годування, напування. Доїння корів – найбільш трудомісткий процес у молочному тваринництві, що значною мірою пов’язаний зі способом утримання корів. Доїльні машини, що використовуються в переважній більшості господарств, порівняно з ручним доїнням підвищують продуктивність праці доярок, звільняючи їх від важкої […]

20211117_102216
Проведено олімпіаду з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи»

17 листопада на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» було проведено олімпіаду з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» на тему: «Гідростатика і Гідродинаміка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» під керівництвом д.т.н., професора Журавля Дмитра Павловича. Метою проведення олімпіади з дисципліни «Гідравліка та гідроприводи» є: – виявлення та розвиток обдарованої […]

20210521_102330
Проведено І тур олімпіади з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Інтелектуальний ресурс нації визначає місце країни у світовому співтоваристві. Зміцненню авторитету держави, безперечно, сприяють досягнення її громадян, зокрема перемоги у предметних олімпіадах. Студенти України щорічно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін у 2 тури. 1 тур проходить на базі Таврійського Державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного де визначаються переможці, які в подальшому представляють університет […]

20201210_123351
Підсумки олімпіади з дисципліни «Гідравліка» на тему «Гідростатика і Гідродинаміка»

10 грудня на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» було проведено олімпіаду з дисципліни «Гідравліка» на тему «Гідростатика і Гідродинаміка» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» під керівництвом д.т.н., професора Журавля Дмитра Павловича Метою проведення олімпіади з дисципліни «Гідравліка» є: виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді; сприяння […]

20201207_083624
І тур олімпіади з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Особливе місце серед всіх форм і видів діяльності учнів, які сприяють активізації пізнавальної самостійності, реалізації творчого потенціалу займає участь в предметних олімпіадах. Вони стали невід’ємною складовою частиною навчальної роботи в університеті. Предметні студентські олімпіади проводяться з метою виявлення якості підготовки учнів, закріплення і поглиблення знань і умінь, підвищення інтересу студентів до обраної професійної діяльності, виявлення […]

tss-apk-rezultaty-provedenih-olimpiad-z-dyscyplin
Олімпіада з дисципліни МВТТ на тему: «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»

8 грудня 2020 року на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» була проведена олімпіада з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві» на тему: «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві» для здобувачів СВО «Магістр» зі спеціальності 208 – «Агроінженерія» під керівництвом ведучого викладача доцента Болтянського Б.В. Метою проведення олімпіади є: активізація творчої діяльності студентів, контроль засвоєного студентами […]

1
Олімпіада з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» на тему: «Сучасне тваринництво – цікаве та захоплююче»

Одним з важливих засобів підвищення якості навчання і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного і культурного процесу, викладачі  кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» вважають дослідницьку діяльність. Щороку в університеті проводяться олімпіади з фахових дисциплін, студентські теоретичні та науково-практичні конференції. Так, 30 листопада 2020 року відбулась олімпіада з дисципліни […]

rezultaty-olimpiady-z-dyscyplini-mashynovykorystannja-tehniky-v-tvarynnyctvi-2020
Підведено підсумки олімпіади з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Згідно затвердженого плану на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК»  19 травня 2020 року доц., к.т.н. Болтянською Н.І. була проведена олімпіада на тему «Сучасне тваринництво – таке цікаве і захоплююче» з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві». Метою проведення олімпіади є визначення ступеня оволодіння необхідними знаннями та навичками здобувачами вищої освіти з означеної дисципліни. В олімпіаді прийняли участь 17 здобувачів […]

tss-apk-rezultaty-provedenih-olimpiad-z-dyscyplin
Результати проведеної олімпіади з дисципліни МТВСГП для студентів 31-32 АІ груп

Основними виробничими процесами на молочних фермах є одержання молока та обслуговування тварин – їх утримання, догляд, годування, напування. Доїння корів – найбільш трудомісткий процес у молочному тваринництві, що значною мірою пов’язаний зі способом утримання корів. Доїльні машини, що використовуються в переважній більшості господарств, порівняно з ручним доїнням підвищують продуктивність праці доярок, звільняючи їх від важкої […]