3
Підсумки роботи наукового гуртка «Удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах» в першому семестрі 2021-2022 навчального року

Студентський науковий гурток є осередком науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – є одним із найбільш ефективних засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу. Науково-дослідна робота […]

Рисунок1
Члени наукових гуртків зі своїми керівниками взяли участь в X Міжнародній науково-технічній конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві»

Нові умови господарювання ставлять нові завдання до підготовки сучасних фахівців. Випускники закладів вищої освіти мають вільно орієнтуватися в бізнес-середовищі та своєчасно реагувати на поточні вимоги ринку. В практичній діяльності їм знадобляться такі якості, як гнучкість та своєчасність прийняття рішень, вміння складати плани роботи, адаптовані до поточних умов, здатність відстоювати свою думку та доносити її до […]

20211201_101624
Підведення підсумків роботи гуртків «Методологія оптимізації техніко-технологічної системи використання гною на органічні добрива» за 1 семестр 2021-2022 н.р.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання фахівців з вищою освітою в галузі агроінженерії, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Отож, організація науково-дослідної діяльності здобувачів (НДДЗ ) є продовженням та поглибленням освітнього процесу та організується безпосередньо на кафедрах, у гуртках, проблемних та дослідницьких групах. […]

5
Триває робота студентського наукового гуртка «Дослідження надійності систем керування колісних машин»

Відбулось чергове заняття гуртка «Дослідження надійності систем керування колісних машин» під керівництвом ст. викл. кафедри ТСС АПК Бондара А.М., яке відбувалось у відповідності до затвердженого графіку роботи. Було розглянуто два питання: 1.Проблеми систем керування колісної сільськогосподарської техніки. 2.Надійність роботи оператора МТА на підвищених швидкісних режимах роботи. Студенти з великою зацікавленістю прийняли участь у обговоренні цієї тематики та […]

20211124_123644
Науково-дослідна робота студентів в науковому гуртку «Технічне забезпечення інноваційних технологій в АПК»

Якось так складається у житті звичайних студентів, що друзі й приятелі зазвичай допомагають добре проводити вільний час, розважатися, а займатися серйозними справами доводиться поодинці. Концерти, веселі конкурси, дискотеки, квести – це разом з хорошою компанією. А писати наукові статті чи готуватися до участі в конференціях доводиться самому. На думку Бориса Євгеновича  Патона залучення молоді до […]

IMG-550f96e147d9047787174a3117619fcf-V
Робота студентського наукового гуртка: «Впровадження енергозберігаючих технічних засобів при виробництві продукції тваринницва»

Науково-дослідна робота здобувачів СВО – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти. Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності здобувачів ступеня вищої освіти, яка спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час. З огляду на постійне зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів […]

20211117_102646
Чергове засідання наукового гуртка «Ресурсоенергозберігаючі технології в АПК»

20 жовтня на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» під керівництвом д.т.н., професора Журавля Дмитра Павловича відбулосЬ чергове засідання наукового гуртка «Ресурсоенергозберігаючі технології в АПК». Тематика була спрямована на проектування систем водопостачання та випробовування  насосних станцій. Науково-дослідна робота студентів охоплює майже всі головні форми навчальної роботи й передбачає активну участь студентів в їх здійсненні, […]

20210916_100712
Розпочав роботу науковий гурток «Методологія оптимізації техніко-технологічної системи використання гною на органічні добрива»

Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час. Основні завдання студентських наукових гуртків: – забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів; – формування в студентів […]

20210916_080615
Перше засідання наукового гуртка «Забезпечення надійності машин і обладнання АПК»

Науковою роботою систематично займається значна частина студентів. Найбільш масовою і розповсюдженою формою науково-дослідної роботи студентів є студентські наукові гуртки. Наукові гуртки створюються при кафедрах як для студентів молодших курсів, так і для магістрів. Це перший етап, початкова форма оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, […]

5
Участь в конференції «Науковий прогрес у тваринництві і птахівництві»

26-27 серпня 2021 року в Інституті тваринництва НААН відбулася ювілейна ХV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Науковий прогрес у тваринництві і птахівництві», присвячена 90-річчю від дня народження доктора економічних наук, професора, академіка УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (1931-1995). В конференції з доповідями взяли участь співробітники кафедри ас. Григоренко С.М., інж. Комар А.С, к.т.н., доц. Скляр Р.В. та к.т.н. доц. Болтянська Н.І. […]

vitajemo-z-dnem-nauky-2020
Члени наукових гуртків взяли участь в Міжнародній науковій конференції «Перспективная техника и технологии в АПК» в м. Мінськ

Нові умови господарювання ставлять нові завдання до підготовки сучасних фахівців. Випускники закладів вищої освіти мають вільно орієнтуватися в бізнес-середовищі та своєчасно реагувати на поточні вимоги ринку. В практичній діяльності їм знадобляться такі якості, як гнучкість та своєчасність прийняття рішень, вміння складати плани роботи, адаптовані до поточних умов, здатність відстоювати свою думку та доносити її до […]

10
Участь в І Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку»

14 травня 2021 року на базі Луганського національного аграрного університету було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку». Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Луганський національний аграрний університет, Проєкт USAID «Економічна підтримка східної України», Університет Вітовта Великого, Білоруський державний аграрний технічний університет, Донбаська […]