3
Дистанційне навчання на кафедрі ТСС АПК для студентів ННІ ЗУП

У світлі недавнього спалаху коронавірусної інфекції спостерігається справжній зліт популярності онлайн-освіти. Дистанційна вища освіта – це метод навчання,  при якому викладач і студент знаходяться на відстані один від одного. Вони позбавлені можливості бачитися очно, але можуть спілкуватися і бачитися через інтернет. Деякі фахівці пророкують, що незабаром всі університети перейдуть до нас в планшети і ноутбуки. […]

рис 3
Державна атестація випускників у ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ» зі спеціальності «Агроінженерія»

5-го та 6-го жовтня у ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ» проходив комплексний державний екзамен зі спеціальних технічних дисциплін для студентів заочної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 208 «Агроінженерія». Державну атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Функціями та обов’язками державної екзаменаційної комісії є: – комплексна перевірка […]

IMG_2677
Співробітники кафедри в складі Державних екзаменаційних комісій з комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів СВО «Бакалавр»

Державна атестація проводиться після закінчення теоретичної та практичної підготовки з метою оцінки рівня знань та фактичної підготовленості до роботи за фахом вимогам стандарту вищої освіти. Атестація здобувачів ступеня вищої  освіти «Бакалавр» здійснюється у формі комплексного державного кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін. Атестацію здійснює Державна екзаменаційна комісія, в склад якої входять голова – представник роботодавців відповідної […]

derzhavna-atestacija-vypusknykiv-nohajskoho-koledzhu-tdatu-1
Державна атестація випускників Ногайського коледжу ТДАТУ

Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників державні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами державної екзаменаційної комісії повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних навичок. Цього року проведення державної атестації у ВСП Ногайський коледж ТДАТУ відбулося 22 та 23 червня з складання державного екзамену […]

na-tss-apk-rozpochalysja-derzhavni-ekzameny-dlja-zvo-specialnosti-208-ahroinzhenerija-8
На кафедрі ТСС АПК розпочалися державні екзамени для здобувачів вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»

Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап освітнього процесу, що здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом ректору. Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та […]